Show simple item record

dc.contributor.authorKaźmierczak, Damian
dc.date.accessioned2015-09-17T09:56:40Z
dc.date.available2015-09-17T09:56:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11861
dc.description.abstractCelem rozprawy jest identyfikacja determinant emisji obligacji zamiennych z opcją przedterminowego wykupu na wniosek emitenta (opcja call) lub obligatariuszy (opcja put) oraz porównanie ich z przesłankami wykorzystania zwykłego długu zamiennego plain vanilla. Analiza objęła 1983 emisje obligacji zamiennych przeprowadzone w latach 2003–2014 przez spółki amerykańskie z sektora przemysłowo-usługowego. Dane potrzebne do badania (parametry emisji i dane finansowe emitentów) zostały pozyskane z bazy Agencji Bloomberg. Okazało się, że na emisję obligacji z dołączoną opcją call lub put decydują się spółki znajdujące się w złej kondycji finansowej (nierentowne i ponadprzeciętnie zadłużone). Dług z klauzulą call najprawdopodobniej służy przedsiębiorstwom do pozyskania kapitału na sfinansowanie nowych projektów inwestycyjnych, które mają przyczynić się do poprawy ich wyników finansowych. Poprzez emisje obligacji z opcją put spółki zamierzają natomiast pozyskać fundusze na działalność operacyjną połączoną z procesem restrukturyzacyjnym podmiotu. Z kolei instrumenty z klauzulą put/call są emitowane przez przedsiębiorstwa o wysokim poziomie zadłużenia, jednak niezagrożone utratą płynności i bardziej rentowne od emitentów obligacji plain vanilla. Opcja put rekompensuje inwestorom niski kupon emitowanego długu, a opcja call zabezpiecza firmę przed ewentualnymi trudnościami ze spłatą wartości nominalnej obligacji w ustalonym terminie zapadalności.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.subjectfinansowaniepl_PL
dc.subjectinstrumenty hybrydowepl_PL
dc.subjectobligacje zamiennepl_PL
dc.subjectopcja callpl_PL
dc.subjectopcja putpl_PL
dc.titleDeterminanty emisji obligacji zamiennych z opcją przedterminowego wykupu długupl_PL
dc.title.alternativeDeterminants of the Issuance of Convertibles with Early Redemption Optionpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderDamian Kaźmierczakpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Zarządzania Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorEmaildamian.kazmierczak@op.plpl_PL
dc.dissertation.directorRóżański, Jerzy
dc.dissertation.reviewerDębski, Wiesław
dc.dissertation.reviewerTarczyński, Waldemar
dc.date.defence2015


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record