CONTENT

 1. Wstęp
  Danuta Walczak-Duraj
 2. Stereotypy ról kobiet w reklamie telewizyjnej i praktyce rynku pracy
  Izabela Desperak
 3. Role społeczne w reklamie jako przykład psychosocjologicznych uwarunkowań działalności marketingowej
  Dorota Inglik-Dziąg
 4. Etyczne problemy fotografa
  Tomasz Ferenc
 5. Widz teatralny - typologia odbiorców sztuki scenicznej i ich dyskursów
  Emilia Zimnica-Kuzioła
 6. Role przywódcy i kierownika a wzory kierowania
  Łukasz Sułkowski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Stereotypy ról kobiet w reklamie telewizyjnej i praktyce rynku pracy 

  Desperak, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  This work concerns issues of women’s discrimination in labour market. Includes description of women’s position in Polish labour market in different aspects: historical, economical, legal and social, especially gendered ...
 • Role społeczne w reklamie jako przykład psychosocjologicznych uwarunkowań działalności marketingowej 

  Inglik -Dziąg, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The text, concerning analysis of sociological and psychological factors that are present in marketing practice, focuses on the theory of social roles. Social roles and relevant status and prestige are presented as a chain ...
 • Etyczne problemy fotografa 

  Ferenc, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The incorporation of photography into mass culture brought with it a new group of customs and ethical problems. On certain levels, this paradigm shift continues to influence our perceptions of social reality. Taking ...
 • Widz teatralny - typologia odbiorców sztuki scenicznej i ich dyskursów 

  Zimnica-Kuzioła, Emilia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The article concerns the reception of the performance and it attempts to describe the recipients of a play and their discourses. The empirical research on the audience of three plays: Tango by S. Mrożek, Pokojówki by J. ...
 • Role przywódcy i kierownika a wzory kierowania 

  Sułkowski, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The revue of theoretical consideration on the role of a leader and manager shows that rich literature on that subject contains many disorderly and often contradictory ideas. In these circumstances a new approach can ...
 • Wstęp 

  Walczak-Duraj, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)