Wyświetlanie pozycji 1-10 z 10

  • Podejście kulturowe - szansa na integrację geografii człowieka 

   Rembowska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Punktem wyjścia tego artykułu jest refleksja nad kondycją współczesnej geografii społeczno- -ekonomicznej, polskiego odpowiednika geografii człowieka. Ten dział geografii składa się obecnie ze zbioru wyspecjalizowanych, ...
  • Zasoby mieszkaniowe Łodzi: rozwój, struktura przedmiotowa i przestrzenna 

   Dzieciuchowicz, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   W artykule przedstawiono rozwój oraz strukturę przedmiotową i przestrzenną zasobów mieszkaniowych Łodzi, z uwzględnieniem kompleksowej oceny i typologii standardu mieszkaniowego jednostek urbanistycznych.
  • Procesy dezindustrializacji w aglomeracji łódzkiej w latach dziewięćdziesiątych 

   Marczyńska-Witczak, Ewa; Starzyńska, Wacława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   W artykule poddano analizie procesy transformacji gospodarczej zachodzące w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ich cechy oraz tempo przemian oraz porównano je z analogicznymi procesami występującymi wcześniej w ...
  • Rozwój przestrzenny Nowego Miasta nad Pilicą 

   Kulesza, Mariusz; Walkiewicz, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   W pracy przedstawiono etapy rozwoju przestrzennego Nowego Miasta nad Pilicą na tle historii ośrodka, podkreślając w szczególności okresy morfologiczno-urbanistyczne, które dla tego rozwoju miały wpływ decydujący.
  • Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne mieszkańców Sieradza 

   Rembowska, Krystyna; Ślipek, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Przedmiotem niniejszego opracowania jest struktura społeczno-przestrzenna Sieradza oraz jej uwarunkowania społeczno-polityczne, związane głównie z realizowaniem przez państwo określonej polityki mieszkaniowej. Efektem ...
  • Transformacja a rynek pracy i bezrobocie w powiecie bielskopodlaskim 

   Pirveli, Marika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Niniejszy tekst stanowi analizę wyników badań terenowych dotyczących rynku pracy i bezrobocia w powiecie bielskopodlaskim. Rynek pracy badano poprzez wywiad ankietowy wybranych podmiotów gospodarczych, reklamujących się ...
  • In memoriam - Ewa Marczyńska-Witczak (1948-2000) 

   Retkiewicz, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  • Pogranicze w ujęciu geograficzno-socjologicznym - zarys problematyki 

   Barwiński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   W artykule zawarto próbę analizy problematyki pogranicza - zwłaszcza narodowego - uwzględniając jego aspekt geograficzny, historyczny, polityczny, etniczny, społeczny i kulturowy. Z uwagi na bardzo szeroki i wieloznaczny ...
  • Przestrzeń społeczna małego miasta w Polsce środkowej: przykład Głowna i Strykowa 

   KACZMAREK, JACEK; Allman, Rod (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   W artykule zaprezentowano dwa sposoby postępowania badawczego przy analizowaniu przestrzeni społecznej. Pierwszy z nich nawiązuje do obiektywnych studiów nad środowiskiem geograficznym, zaś drugi eksponuje podejście ...
  • Głowno i jego związki z regionem 

   Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Jolanta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Praca dotyczy powiązań regionalnych niewielkiego szesnastotysięcznego Głowna, miasta w województwie łódzkim, położonego 30 km od Łodzi. W pracy wykorzystano materiały zebrane w 1996 r. w czasie studenckich ćwiczeń ...