Show simple item record

dc.contributor.authorGroblińska, Justyna
dc.date.accessioned2021-11-09T06:50:25Z
dc.date.available2021-11-09T06:50:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39741
dc.description.abstractPraca doktorska dotyczy włoskich nazw organizacji non profit w perspektywie chrematonomastycznej. W celu przeprowadzenia badania przeanalizowano korpus nazewniczy liczący ponad 100 tysięcy nazw własnych. Chrematonimy zostały sklasyfikowane i opisane w pięciu różnych kategoriach: onomastycznej, formalnej, semantycznej, retorycznej i tematycznej. Ponadto sporządzony został rozdział poświęcony funkcji marketingowej nazw organizacji non profit, który koncentruje się na analizie przejawów marketingu w tego typu nazewnictwie i w konsekwencji wykazuje podobieństwo chrematonimów społecznościowych i marketingowych. W pracy zawarty jest też istotny kontekst teoretyczno-kulturowy wprowadzający podstawowe informacje dotyczące historii i typów organizacji non profit, stanu badań i dyskusji metachrematonomastycznej. Poza ustaleniem marketingowego charakteru nazw organizacji non profit wśród wniosków znaleźć można potwierdzenie przydatności analizowanego materiału chrematonimicznego w procesie glottodydaktycznym, wykazanie bogactwa nazwotwórczego w analizowanym korpusie, emfazę istoty badań chrematonomastycznych, stawianych na równi z antroponomastycznymi i toponomastycznymi, itp. Do pracy dołączony jest załącznik w postaci ponad czterech tysięcy przykładowych włoskich nazw organizacji non profit.pl_PL
dc.language.isoitpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectjęzykoznawstwopl_PL
dc.subjectonomastykapl_PL
dc.subjectchrematonomastykapl_PL
dc.subjectorganizacje non profitpl_PL
dc.titleNomi delle organizzazioni non profit in Italia nella prospettiva crematonomasticapl_PL
dc.title.alternativeNazwy organizacji non profit we Włoszech w perspektywie chrematonomastycznejpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderJustyna Groblińskapl_PL
dc.page.number281pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Romanistyki, Zakład Italianistykipl_PL
dc.contributor.authorEmailjustyna.groblinska@uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorGałkowski, Artur
dc.dissertation.directorBagna, Carla
dc.dissertation.reviewerSosnowski, Roman
dc.dissertation.reviewerMiłkowska-Samul, Kamila
dc.date.defence2021-11-19
dc.disciplinejęzykoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe