Czasopismo "Zeszyty Wiejskie" powstało w 1998 roku jako biuletyn informacyjno-naukowy Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi Uniwersytetu Łódzkiego. Ma charakter interdyscyplinarny. Publikuje artykuły, recenzje i inne materiały naukowe dotyczące szeroko rozumianej tematyki wiejskiej (rural studies), z zakresu m.in.: nauk o kulturze i religii, historii, archeologii, nauk o sztuce, literaturoznawstwa; nauk socjologicznych, nauk prawnych, ekonomii i finansów, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej; nauk leśnych, rolnictwa i ogrodnictwa; architektury i urbanistyki.

Nazwa: Zeszyty Wiejskie
ISSN: 1506-6541
e-ISSN: 2657-4373
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 1998 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more