Show simple item record

dc.contributor.authorPiontek, Franciszek
dc.date.accessioned2015-05-13T06:42:23Z
dc.date.available2015-05-13T06:42:23Z
dc.date.issued2015-05-10
dc.identifier.issn2353-4869
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8728
dc.description.abstractContemporary concepts of development (the process of globalization, sustainable development) can be diversified according to their relation to axioms, natural law, values and paradigms. The subcategories obtained constitute the ground for business ethics. Ethics in business is always needed, however, it can be implemented at-source (as a component of management) or as an end-of-pipe measure. In Poland, constitutional regulations guarantee, indirectly at least, business ethics as a component of management.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherLodz University Presspl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Etyka w życiu gospodarczym;vol. 18, no. 2
dc.subjectdevelopmenten
dc.subjectbusiness ethicsen
dc.subjectvaluesen
dc.titleAksjomaty, prawo naturalne, wartości i paradygmaty we współczesnych koncepcjach rozwojupl_PL
dc.title.alternativeAxioms, Natural Law, Values and Paradigms in Contemporary Concepts of Developmenten
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number7-29pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Dąbrowa Górniczapl_PL
dc.referencesBarbour J.B., Mity. Modele. Paradygmaty, Znak, Kraków 1984.pl_PL
dc.referencesBartosek K., S. Courtois, J.L. Margolin, A. Paczkowski, J.L. Panne, N. Werth, Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Prószyński i Sk-a, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesBeck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesBieniok H., Trzy razy pomyśl, raz zrób, MAW, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesCrozier M. z udziałem B. Tilhette, Kryzys inteligencji. Szkice o niezdolności elit do zmian, Poltext, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesDelsol Ch., Esej o człowieku późnej nowoczesności, Znak, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesFukuyama F., Koniec człowieka, Znak, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesGalbraith J.K., Ekonomia a cele społeczne, PWN, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesGrupa Lizbońska, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesHvozdik S., Psychologické pohl’ady na edukáciu a postmodernizmu, Filozofická fakulta Prešovskiej Univerzity, Prešov 2001.pl_PL
dc.referencesJodłowska E., Rozmowa z prof. Farzinem Davachim, „Rzeczpospolita – Magazyn” 2001, nr 36.pl_PL
dc.referencesKelly K., Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć podstawowych strategii dla świata połą- czonego siecią, WIG-Press, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesKiepas A., Wiedza o skutkach techniki jako czynnik zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekologii” 2000, nr 1.pl_PL
dc.referencesKołodko G., Prof. G. Kołodko o neoliberalizmie i światowym kryzysie gospodarczym, wykład na www.youtube.com.pl_PL
dc.referencesKołodko G., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKozłowski S., Dorobek i zakres działania Komitetu „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w latach 1970–2007 [w:] Zarządzanie rozwojem – aspekty: społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, red. B. Piontek, F. Piontek, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKunzmann P., P.F. Burkard, F. Wiedmann, Atlas filozofii, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesLetkiewicz S., Kryterium wyznaczania granic prawnych i etycznych w badaniach medycznych – w aspekcie urzeczywistniania konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju / Problems of Sustainable Development”, European Academy of Science and Art, Salzburg 2009, nr 2.pl_PL
dc.referencesLetkiewicz S., Terapia fagowa antybiotykoopornych zakażeń bakteryjnych jako eksperyment leczniczy – aspekty etyczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesMartin H.P., H. Schumann, Proces globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wyd. Dolno- śląskie, Wrocław 1999.pl_PL
dc.referencesMattei R. de, Dyktatura relatywizmu, PROHIBITA, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesNietsche F., Pisma pozostałe 1876–1879, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesPiontek B., Alternatywne koncepcje urzeczywistniania powszechności w procesie rozwoju [w:] Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju, red. F. Piontek, Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej, WSEiA w Bytomiu, Wisła 2002.pl_PL
dc.referencesPiontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesPiontek B., F. Piontek, W. Piontek, Ekorozwój i narzędzia jego realizacji, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1997.pl_PL
dc.referencesPiontek B., Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego, ATH, BielskoBiała 2006.pl_PL
dc.referencesPiontek F., A.J. Nowak, Osobowy aspekt wartości w procesie rozwoju. Studium porównawcze, WSEiA Bytom, Bytom 2004.pl_PL
dc.referencesPiontek F., B. Piontek, Global Education for Realization of Development [w:] Global Education Up to the Future, red. A. Akimjak, D.H. Lubcker, OWP ‘SIM’, Warszawa – Marshall – Rużomberok 2007/2008.pl_PL
dc.referencesPiontek F., B. Piontek, Podstawy ekonomii menedżerskiej. Globalizacja a rozwój zrównowa- żony i trwały, WSEiA, Bytom 2003.pl_PL
dc.referencesPiontek F., B. Piontek, Rola i znaczenie aksjologii, niezrelatywizowanych wartości i paradygmatów w zarządzaniu rozwojem [w:] Nauki humanistyczne i sozologia, red. J. Czartoszewski, UKSW, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPiontek F., B. Piontek, The contemporary concepts of development in terms of the diversifying criteria, „Problems of Sustainable Development”, European Academy of Science and Arts, Salzburg 2014, vol. 9, No. 1.pl_PL
dc.referencesPismo św. Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań – Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesPolska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesPysz P., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesScalia A., Mułowie zachodu. Sędziowie jako arbitrzy moralni, Warszawa 2009 (maszynopis).pl_PL
dc.referencesSolomon S., Gra o zaufanie. Jak szefowie banków centralnych rządzą gospodarką globalną, Philip Wilson, skład NBP, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSulmicki P., Planowanie i zarządzanie gospodarcze, PWE, Warszawa 1971pl_PL
dc.referencesSzołtysek E., Filozofia pedagogiki, UŚ, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz W., Historia filozofii, tom III, PWN, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesTinbergen J., Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesToffler A., H. Toffler, Budowa nowej cywilizacji, Zysk i S-ka, Poznań 1996.pl_PL
dc.referencesWerner M., Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesZawiślak A., Ekonomia. Nauka praw tymczasowych, Oficyna wydawnicza WSZ, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesZrób to sam, Wywiad z prof. J. Stiglitzem, „Polityka” 2004, nr 20.pl_PL
dc.contributor.authorEmailf_piontek@wp.plpl_PL
dc.relation.volume18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record