Show simple item record

dc.contributor.authorPanasiuk, Ryszard
dc.date.accessioned2015-05-04T10:45:23Z
dc.date.available2015-05-04T10:45:23Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0208-6107
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8617
dc.description.abstractAutor podejmuje próbę rekonstrukcji heglowskiej filozofii człowleka. Człowiek w ujęciu Hegla to byt istniejący w czasie, skończony. samotworząoy się w wyniku własnego działania, zakorzeniony w historii i społeczeństwie jako właściwych sobie mediach egzystencji. Istotnym momentem samorozwoju człowieka jest stopniowe zdobywanie przezeń samowiedzy. W prooesie tym Jednakże człowiek ostatecznie utożsamia sio z absolutem, tracąc swą samoistność bytową. Swiadczy to, że refleksja filozoficzna nad człowiekiem w ramach heglowskiego systemu jest o tyle możliwa, o ile pewien jego fragment zostanie wyodrębniony w całości (ten mianowicie, który dotyczy ludzkich form istnienia i działania), gdy intencja podstawowa myśli Hegla skierowana jest nie na człowieka, ale na absolut.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isodepl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica;4
dc.titleDer Mensch und das System. Die Stelle der Anthropologie in der Philosophie Hegelspl_PL
dc.title.alternativeCzłowiek i system. Miejsce antropologii w filozofii Heglapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number17-34pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstitut für Philosophie, Universität Lodzpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record