Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica jako rocznik istnieje od 1981 roku. W nowej postaci, jako Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica ukazuje się począwszy od numeru 27(1) z 2015 roku.
Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica to pismo naukowe poświęcone zagadnieniom filozofii praktycznej, filozofii kultury i szeroko pojętej aksjologii. Służyć ma ono pogłębionej filozoficznej refleksji nad problemami współczesnego życia społecznego i kształtem przestrzeni publicznej. Publikujemy teksty dotyczące badań nad etycznymi, estetycznymi, a także prawnymi i politycznymi aspektami współczesnych praktyk społecznych i kulturowych, jak również prace zajmujące się zagadnieniami filozofii praktycznej i estetyki z perspektywy historycznej, jak też stricte filozoficzno-teoretycznej. Zapraszamy do współpracy autorów polskich i zagranicznych związanych z filozofią, jak i reprezentantów innych dyscyplin, w tym także praktyków, aktywnych w swej działalności w sferze publicznej. Chcemy, by na łamach czasopisma konfrontowane były ze sobą perspektywy, z jakich na te same bądź na zbliżone zagadnienia patrzą przedstawiciele różnych dziedzin wiedzy – a więc filozofii, estetyki, etyki, politologii, nauk prawnych, a także ekonomii, medycyny, czy też religioznawstwa, kulturoznawstwa. Zależy nam również na tym, by na te same zagadnienia spojrzeli zarówno teoretycy, jak i praktycy, którzy mierzyć się muszą z nimi w swej konkretnej działalności w sferze publiczno-społecznej.
Poszczególne numery Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica mają w założeniu profil tematyczny i poświęcone są zagadnieniom ze specyficznych obszarów, jak przede wszystkim etyka i estetyka, ale także bioetyka, filozofia prawa, czy politologia. W każdym numerze obok artykułów naukowych publikowane będą artykuły polemiczne, omówienia dyskusji prowadzonych w filozoficznej prasie zagranicznej, komentarze i recenzje z prac naukowych. Do publikacji przyjmowane są teksty w języku polskim, angielskim i w innych językach kongresowych.
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: filozofia

Redakcja Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica - Aesthetica - Practica
ul. Lindleya 3/5
PL 90-131 Łódź
WWW: http://folia-eap.uni.lodz.pl/pl/strona-glowna/
e-mail: fph.eap.redakcja@filozof.uni.lodz.pl

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
eISSN: 2353-9631
ISSN: 0208-6107

Redaktor naczelny:
Andrzej M. Kaniowski

Zespół redakcyjny:
Agnieszka Rejniak-Majewska - sekretarz redakcji
Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Krzysztof Kędziora, Ewa Wyrębska
Jack J. Hutchens - korekta w j. angielskim
Justyna Czupiłka - korekta w j. polskim

Międzynarodowa Rada Doradcza:
Jan C. Joerden (Europa-Universität Viadrina)
Georg Lohmann (Prof. em. Otto-von-Guericke University Magdeburg)
Antonio Remesar (Universitat de Barcelona)
Gunnar Skirbekk (Universitetet i Bergen)
Richard Shusterman (Florida Atlantic University)
Richard Wolin (City University NY)

Polska Rada Naukowa;
Marek Gensler (Uniwersytet Łódzki)
Piotr Gutowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Marzenna Jakubczak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Marek Kozłowski (Uniwersytet Łódzki)
Roman Kubicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Józef Piórczyński (Prof. em., Uniwersytet Łódzki)

News

Informujemy, że od 2015 roku czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophia uległo przekształceniu i przestało się ukazywać w dotychczasowej postaci i pod dotychczasowym tytułem. Redakcja Folia pragnie złożyć podziękowania Radzie Naukowej, wszystkim Autorom, którzy publikowali w naszym czasopiśmie, oraz Recenzentom. W nowej postaci, jako „Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica” ukazuje się począwszy od numeru 27(1) z 2015 roku.

Collections in this community

Recent Submissions

View more