Now showing items 8-10 of 10

  • Мысленное отображение закона и закон мышления 

   Katona, Peter (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   Autor przeciwstawia się rozpowszechniony» w literaturze marksistowskiej poglądom, że prawa myślenia są tożsame z myślowym wyrażeniem praw. W związku z tyo krytykuje tezę o jedności dialektyki, logiki i teorii poznania. Jego ...
  • О kilku aspektach ofiary jako zjawisku moralnym 

   Schuttpelz, Peter (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   Понятие мертвы (Opfer) надо отличат» от таких понятий нам Отрeзнание (Verzicht), отнаэ (Entsagen), а также дар (Geschenk), Жертва является необходимой формой действия, возникшей в свя с условиями жиэни человека. Суть ...
  • О niektórych problemach badania chemicznej formy ruchu materii 

   Nagyné Krajkó, Erzsébet (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   Ссылаясь на предположения марксистской философии, а также и на современные естественные науни (в связи с кпассифинацией форм движения материй по Энгельсу) автор пытается определить специ фику тан называемой химичесиой ...