Show simple item record

dc.contributor.authorKaczmarek, Tomasz
dc.date.accessioned2015-04-13T09:12:18Z
dc.date.available2015-04-13T09:12:18Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-83-7969-509-6
dc.identifier.issn2299-7458
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7883
dc.description.abstractL’Homme et ses fantomes by Henri-René Lenormand is one of the most expressionist pieces of the French writer, today already forgotten. Inspired by the works of August Strindberg, the author of the drama explores new ways of expression. The analysed work is an example of a stationplay, which was the favourite form of expressionist playwrights.en
dc.description.abstractMężczyzna i jego upiory Henri-René Lenormanda jest jedną z najbardziej ekspresjonistycznych sztuk tego dzisiaj zapomnianego już pisarza francuskiego. Zainspirowany twórczością Augusta Strindberga, autor dramatu poszukiwać będzie nowych dróg ekspresji. Analizowany utwór jest przykładem dramatu stacyjnego, który będzie ulubioną formą dramatopisarzy ekspresjonistycznych.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez katedry literaturoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesCzytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze;3
dc.subjectekspresjonizmpl_PL
dc.subjectdramat stacyjnypl_PL
dc.subjectH.-R. Lenormandpl_PL
dc.subjectstation playpl_PL
dc.subjectexpressionismpl_PL
dc.titleMężczyzna i jego upiory Henri-René Lenormanda, przykład dramatu stacyjnegopl_PL
dc.title.alternativeL’Homme et ses fantomes by Henri-René Lenormand as a station playen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number227-237pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Romańskiejpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteTomasz Kaczmarek – dr hab. prof. UŁ w Katedrze Filologii Romańskiej, dr nauk humanistycznych uniwersytetu Paryż IV (Sorbona). Jego zain- teresowania naukowe obejmują przede wszystkim literaturę francuską i włoską XX wieku, a w tym obszarze zwłaszcza dramat i awangardę te- atralną w Europie pierwszej połowy XX wieku. Jest autorem monografii: Anarchia i francuski teatr sprzeciwu społecznego 1880–1914 (Łódź 2014); Le per- sonnage dans le drame français du XXe siècle face à la tradition de l’expression- nisme européen (Łódź 2010) ; L’expressionnisme dans le théâtre de Henri-René Lenormand (Łódź 2008). Publikował na łamach pism takich jak: „Folia Lit- teraria Romanica”, „Przegląd Humanistyczny”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, „Etudes Romanes de Brno”, „Echos des Etudes Romanes”, „Cahiers Octave Mirbeau”, „Contributi, Quaderni Italo-Ungheresi” oraz w licznych zbiorach pokonferencyjnych.pl_PL
dc.referencesD. Bablet, J. Jacquot, Ekspresjonizm w teatrze europejskim, Warszawa 1983pl_PL
dc.referencesP. Blanchart, L‘inconscient au théâtre, Art et Transformation, „Masques”, 15 mar- ca 1947pl_PL
dc.referencesH.-R. Lenormand, Le secret de Don Juan, „Paris-Soir”, 3 czerwca 1924pl_PL
dc.referencesH.-R. Lenormand, L’Homme et ses fantômes, Théâtre complet 4, G. Crès et Cie, 1925pl_PL
dc.referencesS.A. Rhodes, The contemporary French representative Plays, Appleton-Century-Crofts, 1942pl_PL
dc.referencesA. Strindberg, Le Chemin de Damas, przeł. A. Jolivet, M. Gravier, Lyon 1950pl_PL
dc.referencesA. Strindberg, Dramaty królewskie, dramaty liryczne, Poznań 1988.pl_PL
dc.contributor.authorEmailtkn@wp.eupl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record