Now showing items 11-12 of 12

  • Regional Model of European CMEA Economies 

   Gajda, Jan B.; Czyżewski, A. Bartłomiej; Górska-Hałada, Ewa; Juszczak, Grażyna; Miszczyńska, Dorota; Potargowicz, Maria; Sztaudynger, Jan Jacek ORCID; Tomczyk, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   Cechą charakterystyczną prezentowanego w referacie modelu jest jego dwupoziomowa budowa. Na poziom pierwszy składają się makromodele narodowe, opisujące gospodarkę każdego z krajów oddzielnie. Poziomem drugim jest submodel ...
  • Some Notes on Applicability of Variance-Decomposition-Proportions Method 

   Konarzewska, Iwona ORCID; Milo, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   W artykule rozważono metodę diagnozy związków między zmiennymi objaśniającymi liniowego modelu regresji. Podstawą tej metody jest analiza numeryczna macierzy obserwacji na tych zmiennych. Metoda jest skonstruowana przy ...