Now showing items 8-12 of 12

  • Model gospodarki Polski W-5 : ogólne założenia i pierwsze rezultaty empiryczne 

   Welfe, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   Model gospodarki Polski W-5 służyć ma jako narzędzie analizy polskiego kryzysu, źródeł jego powstania , związanej z nim nierównowagi oraz scenariuszy odpowiadających alternatywnym drogom wychodzenia z kryzysu. Stanowi ...
  • Modelling Impact of Plan on Capacity Utilization 

   Markowski, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   Zdaniem autora w gospodarkach centralnie planowanych z obligatoryjnym planem obserwujemy jego wyraźny wpływ na przebieg procesu produkcyjnego. W szczególności wpływ ten objawia się w kształtowaniu się współczynnika ...
  • Multipliers Analysis Based on the W3S79 Model 

   Lubera, Maria; Potargowicz, Maria; Welfe, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   W artykule zaprezentowano średnio okresowy model funkcjonowania gospodarki Polski W3S79, zbudowany w Instytucie Ekonometrii i Statystyki UŁ, a ściślej biorąc jego ostatnią podażową wersje.
  • Regional Model of European CMEA Economies 

   Gajda, Jan B.; Czyżewski, A. Bartłomiej; Górska-Hałada, Ewa; Juszczak, Grażyna; Miszczyńska, Dorota; Potargowicz, Maria; Sztaudynger, Jan Jacek ORCID; Tomczyk, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   Cechą charakterystyczną prezentowanego w referacie modelu jest jego dwupoziomowa budowa. Na poziom pierwszy składają się makromodele narodowe, opisujące gospodarkę każdego z krajów oddzielnie. Poziomem drugim jest submodel ...
  • Some Notes on Applicability of Variance-Decomposition-Proportions Method 

   Konarzewska, Iwona ORCID; Milo, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   W artykule rozważono metodę diagnozy związków między zmiennymi objaśniającymi liniowego modelu regresji. Podstawą tej metody jest analiza numeryczna macierzy obserwacji na tych zmiennych. Metoda jest skonstruowana przy ...