Show simple item record

dc.contributor.authorGerstenkorn, Tadeusz
dc.date.accessioned2015-04-02T10:40:18Z
dc.date.available2015-04-02T10:40:18Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7665
dc.description.abstractIn Central European Journal of Mathematics (CEJM) 2(4) 2004, 527-537 T. Gerstenkorn published a probability distribution as a result of compounding of the generalized negative binominal distribution with the generalized beta distribution. Assuming that a parameter of that distribution (w) tends to infinity one obtains a new limit distribution, interesting also in some special cases.pl_PL
dc.description.abstractW czasopiśmie „Central European Journal of Mathematics (CEJM)", 2(4) 2004, 527-537 T. Gerstenkorn podał rozkład prawdopodobieństwa, który jest wynikiem złożenia uogólnionego ujemnego rozkładu dwumianowego z uogólnionym beta. Zakładając, że jeden z parametrów rozkładu (w) dąży do nieskończoności, otrzymuje się nowy rozkład graniczny, ciekawy także w przypadkach szczególnych.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;225
dc.titleLimit Property of a Compound of the Generalized Negative Binomial and Beta Distributionspl_PL
dc.title.alternativeWłasność graniczna złożonego rozkładu uogólnionego ujemnego dwumianowego z uogólnionym betapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[111]-115pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Mathematicspl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAcademy of Social and Media Culture in Toruńpl_PL
dc.referencesAntoniewicz J.(1980), Tablice funkcji dla inżynierow (Tables of functions for engineers), 2nd edition, Warszawa-Warsaw (IS1 ed. 1969).
dc.referencesDyczka W.(1978), A generalized negative binomial distribution as a distribution of PSD class, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej” - Scicnt. Bull. Łodź Techn. Univ., 272, Matematyka 10, 5-14.
dc.referencesGerstenkorn T.(1982), The compounding of the binomial and generalized beta distributions, [in:] Proc. 2"d Pannonian Conf on Matliem. Statistics. Tatzmannsdorf, Austria. 1981, eds W. Grossmann, G. Ch. Pflug and W. Wertz, D. Reidcl Publ., Dordrecht, Holland, 87-99.
dc.referencesGerstenkorn T.(2004), A compound of the generalized negative binomial distribution with the generalized beta distribution, “Central European Journal of Mathematics (CEJM)” 2(4), 527-537.
dc.referencesJain G.С., Consul P.C.(1971), A generalized negative binomial distribution, SIAM J. Appl. Math, 21, 4, 507-513.
dc.referencesOgiński L.(1979), Zastosowanie pewnego rozkładu typu Bessela w teorii niezawodności (Application of a distribution of the Bessel type in the reliability theory, in Polish), „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej” - Scient. Bull. Łódź Techn. Univ., 324, Matematyka 12, 31-42
dc.referencesSeweryn J.G. (1986), Some probabilistic properties of Bessel distributions, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej" - Scient. Bull. Łódź Techn. Univ., 466, Matematyka 19, 69-87.
dc.referencesŚrodka T. (1973), On some generalized Bessel-type probability distribution, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej” - Scicnt. Bull. Łódź. Techn. Univ., 179, Matematyka 4, 5-31.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record