Show simple item record

dc.contributor.authorWiśniewska-Kin, Monika
dc.date.accessioned2015-03-28T17:06:22Z
dc.date.available2015-03-28T17:06:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationWiśniewska-Kin M., Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-794-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7517
dc.description.abstractRefleksja nad dyskursem podręcznikowym skonfrontowanym z dyskursem dziecięcym, która miała mi pozwolić zinterpretować obszary napięć i uwikłań, okazała się dla mnie istotna z kilku powodów: 1. zdiagnozowane rozbieżności tworzą podwaliny nowego podejścia do apriorycznie ustanowionego dyskursu podręcznikowego oraz płynnego zjawiska, jakim jest dyskurs uczniowski z jego wielorakimi uwikłaniami kulturowymi; 2. zrekonstruowanie znaczeń wpisanych w dyskurs podręcznikowy i uczniowski pozwala przełożyć na praktykę refleksję o edukacji, która zmniejsza katastrofalny rozdźwięk między skutkami działań edukacyjnych a rzeczywistymi potrzebami współczesności; 3. przyjęty model analizy uruchamia przestrzeń do myślenia o koniecznych zmianach w szkole, związanych z innym niż dotychczas rozumieniem dyskursu edukacyjnego.pl_PL
dc.description.abstractReflection on the textbook discourse confronted with the children's discourse, which let me interpret the areas of tensions and entanglements, proved to be important to me for several reasons: 1. the diagnosed disparities constitute the foundations for a new approach to the priori established textbook discourse and the changeable phenomenon of the pupils' discourse with its multiple cultural entanglements; 2. reconstructing the meanings inherent in both discourses helps put into practice the reflection on education, which reduces the disastrous gap between the effects of educational activities and the actual needs of the present day; 3. the model adopted for the analysis opens the space for thinking about the necessary changes to be introduced in the school, related to another, new understanding of the educational discourse.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rights© Copyright by Uniwersytet Łódzki, 2013
dc.subjectdyskurs podręcznikowypl_PL
dc.subjectdyskurs dziecięcypl_PL
dc.subjectkrytyczna analiza dyskursupl_PL
dc.subjectkategorie dominacji i wyzwoleniapl_PL
dc.subjectsposoby rozumienia pojęć przez dziecipl_PL
dc.subjectdiscourse in textbookspl_PL
dc.subjectchildren’s discoursepl_PL
dc.subjectcritical discourse analysispl_PL
dc.subjectcategories of domination and liberationpl_PL
dc.subjectchildren’s understanding of conceptspl_PL
dc.titleDominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcypl_PL
dc.title.alternativeDomination and Liberation. Earlyschool textbooks’ and children’s discoursepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record