Now showing items 5-8 of 8

  • O stosunku Friedricha Hayeka do teorii Keynesa i polityki pełnego zatrudninia 

   Godłów-Legiędź, Janina ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
   Friedrich Hayek rejects explicitly both Keynes' theory and the policy of full employment based on this theory. He bases his thesis about fundamental fallacy of Keynes' theory on methodological premises. F. Hayek criticizes ...
  • Perspektywy gospodarki chłopskiej w poglądach Karola Marksa 

   Puliński, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
   Only very few publications dealing with analysis of K. Marx’ views on development prospects of peasant farms indicate that also in his works one can find elements prompting an opinion that he perceived some possibilities ...
  • Rozwój pośrednich form demokracji przemysłowej w Holandii 

   Przepałkowska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
   The analysis of development of indirect forms of industriell democracy in Holland has been preceded by a short description of the industrial relations model, whose form exerK a significant influence on conditions of ...
  • Zewnętrzne warunki rozwoju krajów słabo rozwiniętych w świetle prac Glinnara Myrdala 

   Kostrzewa-Tomczak, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
   The article is an attempt to show a convergence of views of contemporary researchers dealing with the world economy problems and G. Myrdal's theses concerning the building of a peacelul and just world economy. For Myrdal ...