Show simple item record

dc.contributor.authorJackiewicz, Czesława
dc.contributor.authorKlepacz, Halina
dc.contributor.authorŻółtowska, Elżbieta
dc.date.accessioned2015-01-23T21:11:45Z
dc.date.available2015-01-23T21:11:45Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6334
dc.description.abstractW artykule omówiono metody estymacji parametrów funkcji produkcji typu CES nazwaną osiową metodą podwójnej iteracji oraz wyniki eksperymentu Monte-Carlo przeprowadzonego dla tej metody. Eksperymenty te miały na celu zbadanie numerycznych własności otrzymanych ocen parametrów funkcji CES, Przeprowadzono je dla wybranych prób dwudziesto-, trzydziesto - , czterdziestoelementowych, których współczynnik korelacji między zmiennymi objaśniającymi wynosi 0,723. 2 badań tych wynika, że wraz ze wzrostem ilości iteracji maleją wahania ocen średnich odpowiednich realizacji i estymatorów parametrów: skali produkcji (α) , podziału (ϭ), substytucji (ϱ). Oceny parametru a nic wykazuję numerycznego obciążenia , natomiast oceny parametru ϭ są z reguły przeszacowane. średnie wielkości obciążeń są jednak mniejsze niż jedno odchylenie standardowe z próby. Większy zmiennością charakteryzuje się oceny parametru ϱ .pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;48
dc.titleThe Estimation of CES Production Function Parameters by the Axial Double Iteration Methodpl_PL
dc.title.alternativeEstymacja parametrów funkcji produkcji typu CES osiową metodę podwójnej iteracjipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[55]-66pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Institute of Econometrics and Statisticspl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record