Now showing items 7-8 of 8

  • Zasady polityki handlowej zawarte w statucie GATT a warunki uczestnictwa Polski 

   Dzikowska-Zawirska, Janina (Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   The article contains an analysis of principles of trade policy stipulated in the statutes of GATT from the point of view of conditions of Poland’s participation in GATT. Hence the structure of the article, that is to say ...
  • Źródła reform systemu bieżącego kierowania handlem zagranicznym 

   Świerkocki, Janusz (Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   Theoretically the management system of foreign trade constitutes an integral part of the management system of the whole economy. Nonetheless, despite the ever-growing role of foreign trade in creation of the national ...