Now showing items 1-3 of 1

    rynek finansowy (1)
    symulacje (1)
    wielorównaniowy model ekonometryczny (1)