Now showing items 1-1 of 1

    • Wortbildende Alternationen im Deutschen und Polnischen 

      Tarantowicz, Alfred (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
      Celem niniejszego artykułu jest szczegółowa analiza alternacji słowotwórczych, zachodzących w obrębie słowotwórstwa niemieckiego i polskiego w aspekcie porównawczym. Inny zespół alternacji wokalicznych i konsonantycznych ...