Show simple item record

dc.contributor.authorMessyasz, Karolina
dc.date.accessioned2014-12-01T09:50:18Z
dc.date.available2014-12-01T09:50:18Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMessyasz Karolina, (2014), O subkulturach z różnych perspektyw , „Władza sądzenia”, nr 3, s. 133–145pl_PL
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5805
dc.descriptionRecenzja książek: Witold Wrzesień. (2013). Krótka historia młodzieżowej subkulturowości. Warszawa: PWN; Mirosław Pęczak. (2013). Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja. Warszawa: NCK; Marek Jędrzejewski. (2013). Subkultury a samorealizacja w perspektywie edukacji i socjalizacji młodzieży. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.relation.ispartofseriesWładza Sądzenia 3/2104;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectrecenzjapl_PL
dc.subjectmłodzieżpl_PL
dc.subjectsubkulturapl_PL
dc.titleO subkulturach z różnych perspektyw.pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number133-145pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnotedr Karolina Messyasz – socjolog, adiunkt w Katedrze Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ. Główne pola zainteresowania to socjologia młodzieży i socjologia polityki, a także biopolityka, zjawiska kultury miejskiej i mody. Autorka książki Obrazy młodzieży polskiej w dyskursie prasowym. Młodzież o sobie i rzeczywistości społecznej (Wyd.UŁ, łódź 2013). Sekretarz redakcji czasopisma „Władza sądzenia”pl_PL
dc.referencesFilipiak, M. (2001). Wokół problematyki socjologii młodzieży. W: M. Filipiak, F. Lis (red.), W kręgu kultury postmodernistycznej: młodzież – kultura – wartości. Lublin: Przedsiębiorstwo Wydawnicze Związku Niewidomych „Print 6”pl_PL
dc.referencesGriese, H. M. (1996). Socjologiczne teorie młodzie ż y: wprowadzenie. Kraków: Impulspl_PL
dc.referencesGwozda, M., Krawczak, E. (1996). Subkultury mło - dzieżowe. Pomiędzy spontanicznością a uniwer - salizmem. W: M. Filipiak (red.), Socjologia kultury: zarys zagadnień. Lublin: UMCSpl_PL
dc.referencesJędrzejewski, M. (1999). Młodzież a subkultury: problematyka edukacyjna. Warszawa: Żakpl_PL
dc.referencesJędrzejewski, M. (2013). Subkultury a samorealizacja w perspektywie edukacji i socjalizacji młodzieży. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałekpl_PL
dc.referencesMuggleton, D. (2004). Wewnątrz subkultury: ponowoczesne znaczenie stylu. Kraków: Wydawnictwo UJ.pl_PL
dc.referencesPęczak, M. (2013). Subkultury w PRL: opór, kreacja, imitacja. Warszawa: Narodowe Centrum Kulturypl_PL
dc.referencesWrzesień , W. (2009). Europejscy poszukiwacze: impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWNpl_PL
dc.referencesWrzesień, W. (2013). Krótka historia młodzieżowej subkulturowości. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkarolina.messyasz@gmail.compl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska