Show simple item record

dc.contributor.authorPluciński, Przemysław
dc.date.accessioned2014-12-01T09:20:23Z
dc.date.available2014-12-01T09:20:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPluciński Przemysław, (2014), O roszczeniach pozaparlamentarnej (post?)polityki. Przypadek miejskich ruchów społecznych w Polsce , „Władza sądzenia”, nr 3, s. 67-76pl_PL
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5797
dc.description.abstractGłówne problemy planowego artykułu dotyczą krytycznej analizy uniwersalistycznych roszczeń wysuwanych przez rozmaite podmioty pozaparlamentarnej polityki, w tym wypadku część tzw. miejskich ruchów społecznych. Podstawowe pytanie jakie stawiam dotyczy (nie)możliwości takiego modelu pozaparlamentarnej polityczności, który próbuje być jednocześnie polityczny i aideologiczny. Przedmiotem rozważań są wewnętrzne napięcia pomiędzy rozmaitymi frakcjami miejskich ruchów społecznych we współczesnej Polsce, ze szczególnym uwzględnienie kontekstu tak zwanych „narracji konkretnych” jako próby ich „odpolitycznienia”. Konkluzją rozważań jest koncepcja „demokracji miejskiej”, przede wszystkim w jej wersji Purcellowskiej ( Recapturing Democracy , 2008), jako możliwie proste narzędzie nietotalizującego, uniwersalistycznego pluralizmu politycznego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.relation.ispartofseriesWładza Sądzenia 3/2104;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectmiejskie ruchy społecznepl_PL
dc.subjectideologiapl_PL
dc.subjectprawo do miastapl_PL
dc.subjectdemokracja miejskapl_PL
dc.titleO roszczeniach pozaparlamentarnej (post?)polityki. Przypadek miejskich ruchów społecznych w Polsce.pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number67-76pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Socjologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnotedr Przemysław Pluciński – ur. 1978. Socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Autor licznych artykułów w czasopismach specjalistycznych (m.in. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Przegląd Zachodni”, „Nowa Krytyka”, „Praktyka Teoretyczna”, „Hegel-Jahrbuch”) oraz opracowaniach zbiorowych, mniej licznych przekładów z zakresu krytycznej teorii społecznej oraz szczypty publicystyki. Współautor i współredaktor, wraz z Markiem Nowakiem, pracy pt. O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń (ha!art, Kraków 2011). Interesuje się teorią socjologiczną i teorią krytyczną społeczeństwa, socjologią miasta, dynamiką ruchów społecznych, szczególnie miejskich ruchów społecznychpl_PL
dc.referencesAntonów R. (2004). Pod czarnym sztandarem. Anarchizm w Polsce po 1980 roku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiegopl_PL
dc.referencesBaiocchi G., Ganuza E. (2014). Participatory Budgeting as if Emancipation Mattered. Politics and Society , Vol. 42/no. 1, 29–50pl_PL
dc.referencesBerendt G., Brzechczyn K., Stybel Z., Waluszko J. (red.), (2013). Homek. Pismo Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1983–1990. Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowejpl_PL
dc.referencesBobbio N. (1996). Prawica i lewica. Kraków – Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batoregopl_PL
dc.referencesCastells M. (1982). Kwestia miejska. Warszawa: PWNpl_PL
dc.referencesCastells M. (1983). The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. Berkeley–Los Angeles: University of California Presspl_PL
dc.referencesCoser L. A. (2009). Funkcje konfliktu społecznego. Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS"pl_PL
dc.referencesEngels F. (1979). Położenie klasy robotniczej w Anglii. W: K. Marks, F. Engels, Dzieła. t. 2. Warszawa: Książka i Wiedzapl_PL
dc.referencesFainstein S. S., Feinstein N. I. (1974). Urban Political Movements: The Search for Power by Minority Groups in American Cities. New Jersey: Prentice- Hall Inc.pl_PL
dc.referencesFraser N., Honneth A. (2005). Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.pl_PL
dc.referencesFung A. (2004). Empowered Participation. Reinventing Urban Democracy. Princeton: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesGórski R. (2007). Bez państwa. Demokracja uczestni - cząca w działaniu. Kraków: Korporacja ha!art.pl_PL
dc.referencesHarvey D. (2009, I wyd. 1973). Social Justice and the City. Athens–London: University of Georgia Press.pl_PL
dc.referencesHarvey D. (2012). Bunt miast: Prawo do miasta i miej - ska rewolucja. Warszawa: Wyd. Bęc Zmianapl_PL
dc.referencesHolston J. (2009). Insurgent Citizenship: Disjunctions of Democracy and Modernity in Brazil. Princeton: Princeton University Presspl_PL
dc.referencesJedlicki J. (1991). Proces przeciwko miastu. Teksty Drugie , nr 5pl_PL
dc.referencesKatznelson I. (1994). Marxism and the City. Oxford: Oxford University Presspl_PL
dc.referencesLefebvre H. (2012). Prawo do miasta. Praktyka Teoretyczna , nr 5pl_PL
dc.referencesMarcuse H. (1965). Repressive Tolarence. W: R.P. Wolff, B. Moore Jr., H. Marcuse, A Critique of Pure Tolerance. Boston: Beacon Presspl_PL
dc.referencesMartela B. (2013). Budżet partycypacyjny w Polsce – wdrożenie i perspektywy. Władza Sądzenia , nr 2, 23–33, DOI: 11089/3752pl_PL
dc.referencesMergler L. (2014). O ruchach miejskich, czyli dla kogo jest miasto? W: Ł. Bukowiecki, M. Obarska, X. Stańczyk (red.), Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesMergler L., Pobłocki K. (2010). Nadchodząca rewolu - cja miejska , artykuł usunięty ze strony stowarzy - szenia „My Poznaniacy”, archiwum autorapl_PL
dc.referencesMergler L., Pobłocki K., Wudarski M. (2013). Anty- bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działa - niu. Warszawa: Fundacja Res Publicapl_PL
dc.referencesMerrifield A. (2002). Metromarxism. A Marxist Tale of the City. New York–London: Routledgepl_PL
dc.referencesMitchell D. (2003). The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space. New York and London: Guilford Presspl_PL
dc.referencesNawratek K. (2008). Miasto jako idea polityczna. Kraków: Korporacja ha!art.pl_PL
dc.referencesPluciński P. (2013). Miejskie (r)ewolucje. Radykalizm retoryki a praktyka reformy. Praktyka Teoretyczna , nr 3, http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_ nr9_2013_Po_kapitalizmie/06.Plucinski.pdfpl_PL
dc.referencesPobłocki K. (2011). Prawo do miasta i ruralizacja świadomości w powojennej Polsce. W: M. Nowak, P. Pluciński (red.), O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń. Kraków: Korporacja ha!artpl_PL
dc.referencesPurcell M. (2008). Recapturing Democracy. Neoliberalization and the Struggle for Alternative Urban Futures. New York and London: Routledgepl_PL
dc.referencesUrbański J. (2011), Co to są problemy miejskie? Po Kongresie Ruchów Miejskich. http://www.rozbrat. org/publicystyka/aktywizm/2517-co-to-sa-prob - lemy-miejskie-po-kongresie-ruchow-miejskichpl_PL
dc.referencesWallerstein I. (2011). The Modern World-System vol. IV. Centrist Liberalism Triumphant 1789–1914. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Presspl_PL
dc.referencesŻakowska M. (2013). Ruchy miejskie a tradycja ruchów społecznych. Animacja Życia Publicznego. Zeszyty Centrum Badan Społeczności i Polityk Lokalnych , nr 3(10).pl_PL
dc.contributor.authorEmailplucin@amu.edu.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska