Now showing items 1-1 of 1

    • Między wspólnotą położenia a jednością pokoleniową 

      Messyasz, Karolina (Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2014)
      Analizy przedstawione w poniższym artykule dotyczą procesów kształtowania się położenia młodzieży w okresie transformacji ustrojowej. Dynamicznie zmieniające się normy i wartości świata instytucjonalnego oraz „świata ...