Now showing items 1-1 of 1

    • O denerwującej niemożliwości inkluzywnej architektury 

      Nawratek, Krzysztof (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, 2014)
      Artykuł rozważa możliwość i warunki zaistnienia architektury i przestrzeni inkluzywnej, reinterpretując i „uprzestrzenniając” idee powszechnego zbawienia (Orygenes) oraz punktu Omega (Theilard de Chardin, w interpretacji ...