Show simple item record

dc.contributor.authorKaźmierczak, Arkadiusz
dc.contributor.authorDębowska, Ewelina
dc.contributor.authorMaszorek-Szymala, Anna
dc.date.accessioned2014-11-03T12:50:17Z
dc.date.available2014-11-03T12:50:17Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-83-7525-218-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5710
dc.description.abstractZmiany zachodzące we współczesnych rozwiniętych społeczeństwach niosą ze sobą cały szereg nowych zagrożeń zdrowotnych. Do najważniejszych należy upowszechnienie siedzącego trybu życia, od wczesnych lat dzieciństwa do późnej starości. Brak regularnej aktywności ruchowej, do której człowiek został filogenetycznie przystosowany, wraz z innymi niekorzystnymi zachowaniami zdrowotnymi, np. nadmierną podażą pożywienia, skutkuje lawinowym wzrostem częstości występowania nadwagi i otyłości, zespołu metabolicznego i całego szeregu chorób tzw. cywilizacyjnych. Systematyczna aktywność ruchowa odgrywa istotną rolę w zapobieganiu epidemii nadwagi i otyłości, prewencji chorób układu krążenia, metabolicznych, a prawdopodobnie także nowotworowych. W obliczu powyższych zagrożeń zasadne jest, aby wysoki poziom kultury fizycznej i zdrowotnej stanowił nieodłączny element naszego codziennego życia, i to w każdym wieku. Pedagodzy, lekarze oraz przedstawiciele nauk kultury fizycznej na podstawie dotychczasowej wiedzy teoretycznej i badań empirycznych wyrażają przekonanie, że ukazywanie i akcentowanie cennych wartości, jakimi dysponuje kultura fizyczna i zdrowotna jest szansą na to, aby stały się naczelnym elementem zdrowego stylu życia całego społeczeństwa. Zbiór publikacji, zawarty w niniejszej pracy odnosi się do zagadnień promocji zdrowia, społeczno-wychowawczych funkcji kultury fizycznej i zdrowotnej, aktywności fizycznej w kontekście struktury wiekowej oraz aksjologicznych preferencji współczesnego człowieka i ich miejsca w kulturze fizycznej i zdrowotnej. Przedstawione wyniki badań diagnozują rzeczywistość i wskazują na kierunki jej modyfikacji, mając bezpośrednie odniesienie do praktyki wychowawczej. Redaktorzy mają nadzieję, że wydana praca zbiorowa stanie się inspiracją dla wielu środowisk do podjęcia dalszych działań na rzecz kreowania i podtrzymywania zdrowia własnego oraz społecznego.pl_PL
dc.description.sponsorshipSfinansowano ze środków: Uniwersytetu Łódzkiego Urzędu Miasta Łodzi Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznejpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectaktywność fizyczna w promocji zdrowia współczesnego człowiekapl_PL
dc.subjectkultura zdrowotna i jej społeczno-wychowawcze uwarunkowaniapl_PL
dc.subjectaktywność fizyczna różnych grup wiekowych w czasie wolnympl_PL
dc.subjectwychowanie fizyczne i sport w systemie wartości współczesnego człowiekapl_PL
dc.subjectphysical activity in the promotion of healthof modern manpl_PL
dc.subjectculture of health and its socio-educational conditionspl_PL
dc.subjectphysical activity of different age groups during slow leisure timepl_PL
dc.subjectphysical education and sport in the system of modern human valuespl_PL
dc.titleKultura fizyczna i zdrowotna współczesnego człowieka – teoretyczne podstawy i praktyczne implikacjepl_PL
dc.title.alternativePhysical and health a culture of modern man - theoretical basis and practical implicationspl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number1-363pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniupl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record