Show simple item record

dc.contributor.authorBernat, Rafał
dc.date.accessioned2014-10-24T07:37:53Z
dc.date.available2014-10-24T07:37:53Z
dc.date.issued2014-10
dc.identifier.issn2353-5601
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5607
dc.description.abstractW założeniu postępowanie podatkowe jest procedurą nieodpłatną dla podatnika, któremu umożliwiono obronę swojego sposobu interpretacji prawa podatkowego przed dwoma instancjami (organy podatkowe). Jeśli koszty postępowania wystąpią wskutek ekstraordynaryjnych środków dowodowych (np. oględziny) to wydatki z tym związane co do zasady pokrywa Skarb Państwa. Celem artykułu jest przedstawienie trybu ponoszenia niezbędnych wydatków postępowania podatkowego zarówno przez Skarb Państwa jak i też wyjątkowo przez podatnika. Organ podatkowy decydujący o wymiarze postępowania oraz liczebności m.in. czynności dowodowych w sprawie, powinien mieć jasne ustawowe wytyczne dotyczące sposobu organizacji kosztów proceduralnych. Dlatego też autor odnosi się do przesłanek pozytywnych i negatywnych, których wystąpienie umożliwia obciążenie podatnika kosztami postępowania podatkowego. Opisano również sytuację wyłączające obowiązek ponoszenia wydatków związanych z nowymi dowodami, organizacją rozprawy podatkowej lub udziałem biegłych, tłumaczy. Autor odniósł się do możliwości wystąpienia przez podatnika z wnioskiem o zwrot nakładów poniesionych przez niego podczas udziału w postępowaniu. W konsekwencji prowadzonych badań nad tym zagadnieniem poruszono materię pojęć nieostrych (niedookreślonych) takich jak: ,,interes publiczny’’ lub ,,ważny interes podatnika’’. Jako postulat de lege ferenda przyjęto potrzebę sprecyzowania przez ustawodawcę pozytywnych przesłanek ustawowych umożliwiających obciążenie podatnika kosztami postępowania podatkowego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Ekonomiczno - Socjologiczny Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesFinanse i Prawo Finansowe;3/2014
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectkoszty post powaniapl_PL
dc.subjectprocedura podatkowa,pl_PL
dc.subjectorgan podatkowypl_PL
dc.titleOBCIĄŻENIE STRONY KOSZTAMI POSTĘPOWANIApl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number7-19pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska