Czasopismo naukowe poświęcone finansom i prawu finasowemu, wydawane przez Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji.

Redakcja czasopisma przyjmuje do publikacji artykuły poświęcone szeroko rozumianej tematyce finansów, zwłaszcza dotyczące rynków finansowych, a także ich uczestników, instytucji finansowych, i ich klientów, instrumentów i regulacji prawnych. Artykuły uwzględniające różne perspektywy od mikro do makro ekonomicznych, poruszające problematykę lokalną, krajową, międzynarodową oraz o znaczeniu globalnym.
Zapraszamy do współpracy Autorów, którym są bliskie nie tylko zagadnienia efektywności finansowej, racjonalności prawa, ale także tych, którzy akcent kładą na społeczny aspekt finansów. Zachęcamy do publikowania zarówno osoby związane ze światem akademickim jak i przedstawicieli praktyki, których interesuje i intryguje świat finansów.

Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości

WWW: finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl
e-mail: joffl@uni.lodz.pl

Collections in this community

Recent Submissions

View more