Now showing items 10-10 of 10

    • ZARZĄDZANIE DŁUGIEM PUBLICZNYM JAKO WAŻNY INSTRUMENT POLITYKI PAŃSTWA 

      Borowski, Kamil (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, 2014-10)
      Problemy związane z zarządzaniem sektorem finansów publicznych są cały czas aktualne. Jest to związane z nadmiernymi wartościami deficytów budżetowych oraz bardzo wysokimi poziomami zadłużenia. Taka sytuacja powoduje ...