Show simple item record

dc.contributor.authorUrban, Dariusz
dc.date.accessioned2024-04-18T09:44:28Z
dc.date.available2024-04-18T09:44:28Z
dc.date.issued2020-03-06
dc.identifier.citationUrban D., Finansyzacja gospodarki w teorii i praktyce: Pomyśleć kapitalizm od nowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-743-2pl
dc.identifier.isbn978-83-8142-743-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/51811
dc.description.abstractFinansyzacja przynależy do tej kategorii zjawisk ekonomicznych, które niczym w soczewce skupiają w sobie największe słabości współczesnego systemu kapitalistycznego (wśród nich m.in. krótkowzroczność inwestorów, inflację aktywów na rynkach kapitałowych, bezprecedensową skalę nierówności dochodowych i majątkowych, postępujący wzrost zadłużenia tak indywidualnych podmiotów, jak i całych państw czy wreszcie niestabilność systemu finansowego). Co więcej, w procesie finansyzacji nastąpiło redefiniowanie ekonomicznej roli sektora finansowego w gospodarce. Ze służebnej, podporządkowanej funkcji pośrednika, a także mediatora i katalizatora w procesach gospodarczych, przekształcił się on w kreatora nadrzędnych reguł i zasad, w radykalny sposób zmieniając optykę i logikę funkcjonowania wielu podmiotów z realnej sfery gospodarki, fundamentalnie przeobrażając rynki towarowe oraz modyfikując zachowania gospodarstw domowych. Dominacja motywów i imperatywów finansowych doprowadziła do przekształcenia kapitalizmu przemysłowego w kapitalizm finansowy, w którym o sile i znaczeniu gospodarki w dużo mniejszym stopniu decydują podmioty wywodzące się z realnych jej sektorów. Ostatni globalny kryzys finansowy, stan wielu gospodarek kapitalistycznych świata zachodniego, a także odczucia społeczeństw wyrażane w procesie wyborczym wraz z wyzwaniami natury społecznej, demograficznej i środowiskowej, przed jakimi obecnie stoimy, skłaniają do stawiania pytań, czy można dalej akceptować model rozwoju, który w tak wyraźny sposób faworyzuje jeden sektor gospodarki. Stanowią one jednocześnie przesłankę do podjęcia rozważań na temat zasadności, a być może nieuchronnej konieczności, przywrócenia historycznie ugruntowanej roli sektora finansowego w gospodarce, co w niektórych przypadkach wiązać się może z przeprowadzeniem procesu definansyzacji.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectfinansyzacjapl
dc.subjectdefinansyzacjapl
dc.subjectsektor finansowypl
dc.subjectbank centralnypl
dc.subjectbank komercyjnypl
dc.subjectrynki kapitałowepl
dc.titleFinansyzacja gospodarki w teorii i praktyce: Pomyśleć kapitalizm od nowapl
dc.typeBook
dc.rights.holder© Copyright by Dariusz Urban, Łódź 2019; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019pl
dc.page.number270
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwapl
dc.identifier.eisbn978-83-8142-744-9
dc.referencesAalbers M. (2008), The Financialization of Home and the Mortgage Market Crisis, „Competition & Change”, Vol. 12(2), s. 148–166.pl
dc.referencesAcharya V., Richardson M. (2009), Causes of the Financial Crisis, „Critical Review”, Vol. 21(2–3), s. 195–210.pl
dc.referencesAcharya V., Lochstoer L., Ramadorai T. (2013), Limits to Arbitrage and Hedging: Evidence from Commodity Markets, „Journal of Financial Economics”, Vol. 109(2), s. 441–465.pl
dc.referencesAdamczyk S. (2016), Finansyzacja przedsiębiorstwa jako czynnik jego alienacji od sfery realnej, Autoreferat rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem naukowym prof. SGH dr hab. Marii Aluchny, Warszawa.pl
dc.referencesAdams Z., Glück T. (2015), Financialization in Commodity Markets: A Passing Trend or the New Normal?, „Journal of Banking & Finance”, No. 60, s. 93–111.pl
dc.referencesAdams Z., Kartsakli M. (2017), Has Crude Oil Become a Financial Assets? Evidence from Ten Years of Financialization, „University of St. Gallen Working Papers”, No. 10, s. 1–32.pl
dc.referencesAdamska A. (2017), Finansjalizacja a zmiana matrycy instytucjonalnej, „FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN”, nr 1(10), s. 45–56.pl
dc.referencesAdamska A., Główka G., Sobiecki G. (2018), Pieniądz, kapitał i nieruchomości w procesie finansjeryzacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl
dc.referencesAilon G. (2014), Financial Risk-taking as A Sociological Gamble: Notes on the Development of a New Social Perspective, „Sociology”, Vol. 48(3), s. 606–621.pl
dc.referencesAkkemik A., Özen Ş. (2013), Macroeconomic and Institutional Determinants of Financialisation of Non – financial Firms: Case Study of Turky, „Socio-Economic Review”, Vol. 12(1), s. 71–98.pl
dc.referencesAllen J., Pryke M. (2013), Financializing Household Water: Thames Water, MEIF and Ring-fenced Politics, „Cambridge Journal of Regions, Economy and Society”, Vol. 6(3), s. 419–439.pl
dc.referencesAmir S. (2014), The Implosion of Capitalism, Pluto Press, London.pl
dc.referencesAppleyard L., Rowlingson K., Gardner J. (2016), The Variegated Financialization of Sub-prime Credit Markets, „Competition & Change”, Vol. 20(5), s. 297–313.pl
dc.referencesArcand J.-L., Berkes E., Panizza U. (2012), Too Much Finance?, „IMF Working Paper”, No. WP/12/161, s. 1–50.pl
dc.referencesArestis P., Sawyer M. (2003), Inflation Targeting: A Critical Appraisal, The Levy Economics Institute and University of Leeds, Working Paper, No. 388, s. 1–31.pl
dc.referencesArestis P., Sawyer M. (eds.) (2018), Inequality, „International Papers in Political Economy”, Palgrave Macmillan, Cham.pl
dc.referencesArrighi G. (1994), The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Times, Verso, New York.pl
dc.referencesAskari H., Mirakhor A. (2015), The Next Financial Crisis and How to Save Capitalism, Palgrave Macmillan, New York.pl
dc.referencesAssa J. (2012), Financialization and its Consequences: the OECD Experience, „Finance Research”, No. 1(1), s. 35–39.pl
dc.referencesBaines J. (2017), Accumulation through Food Crisis? Farmers Commodity Traders and the Distributional Politics of Financialization, „Review of International Political Economy”, Vol. 24(3), s. 497–537.pl
dc.referencesBall L., Sheridan N. (2003), Does Inflation Targeting Matter?, NBER Working Paper Series, No. 9577, Cambridge, s. 1–50.pl
dc.referencesBarba A., Pivetti M. (2009), Rising Household Debt: Its Causes and Macroeconomic Implications – a Long-period Analysis, „Cambridge Journal of Economics”, Vol. 33(1), s. 113–137.pl
dc.referencesBasley T., Hennessy P., List do Królowej Brytyjskiej, 22 July 2009, s. 1–3.pl
dc.referencesBatt R., Appelbaum E. (2013), The Impact of Financialization on Management and Employment Outcomes, Upjohn Institute Working Paper, No. 13–191, s. 1–45.pl
dc.referencesBecker J., Jäger J. Leubolt B., Weissenbacher R. (2010), Peripheral Financialization and Vulnerability to Crisis: A Regulationist Perspective, „Competition & Change”, Vol. 14(3–4), s. 225–247.pl
dc.referencesBerger A., Molyneux P., Wilson J. (eds.) (2014), The Oxford Handbook of Banking, Second Edition, Oxford University Press, Oxford.pl
dc.referencesBieling H.-J. (2013), European Capitalism and the Politics of (De-)financialization, „Competition & Change”, Vol. 17(3), s. 283–298.pl
dc.referencesBiondi Y., Sierra M. (2018), Pension Management between Financialization and Intergenerational Solidarity: A Socio-economic Analysis and a Comprehensive Model, „Socio-Economic Review”, Vol. 16(4), s. 791–822.pl
dc.referencesBIS (2001), Annual Report, June.pl
dc.referencesBlaug M. (1994), Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.pl
dc.referencesBlecker R. (2005), Financial Globalization, Exchange Rates and International Trade, [w:] G. Epstein (ed.), Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Cheltenham, UK.pl
dc.referencesBlock F. (2010), Wprowadzenie, [w:] K. Polanyi, Wielka transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesBlock F., Somers M. (2014), The Power of Market Fundamentalism. Karl Polanyi’s Critique, Harvard University Press, London.pl
dc.referencesBloom P. (2016), Authoritarian Capitalism in the Age of Globalization, Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK.pl
dc.referencesBłasiak W. (2010), Światowy kryzys gospodarczy a globalna akumulacja kapitału, „Współczesna Ekonomia”, nr 2(14), s. 35–51.pl
dc.referencesBonizzi B., Kaltenbrunner A., Powell J. (2019), Subordinate Financialization in Emerging Capitalist Economies, „Greenwich Papers in Political Economy”, No. GPERC69, s. 1–16.pl
dc.referencesBotzem S., Sobusch L. (2017), Financialization as Strategy: Accounting for Inter-Organizational Value Creation in the European Real Estate Industry, „Accounting, Organizations and Society”, No. 59, s. 31–43.pl
dc.referencesBrown A., Spencer D., Passarella M. (2017), The Extend and Variegation of Financialisation in Europe: A Preliminary Analysis, „Revista de Economia Mundial”, No. 46, s. 49–69.pl
dc.referencesBruno M., Pleskowic B. (eds.) (1993), Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics 1993, Supplement to the World Bank Economic Review and the World Bank Research Observer, Washington D.C., s. 19–52.pl
dc.referencesBryan D., Rafferty M. (2006), Capitalism with Derivatives: A Political Economy of Financial Derivatives, Capital and Class, Palgrave Macmillan, New York.pl
dc.referencesBuchanan B. (2017), The Way we Live Now: Financialization and Securitization, „Research in International Business and Finance”, No. 39, s. 663–677.pl
dc.referencesBuiter W. (2014), The Unfortunate Uselessness of Most State of the Art Academic Monetary Economics, „MPRA Paper”, No. 58407, s. 1–6.pl
dc.referencesCaille A. (2001), Wywiad dla „Liberation” opublikowany pt. Jej totalność ekonomia, „Forum”, nr 25, s. XX–XX.pl
dc.referencesCamacho C., Nieto J. (2012), The Globalization of Financial Capital, 1997–2008, [w:] C. Lapavitsas (ed.), Financialisation in Crisis, „Historical Materialism Book Series”, Vol. 32, Brill, Leiden–Boston.pl
dc.referencesCecchetti S., Kharroubi E. (2012), Reassessing the Impact of Finance on Growth, „BIS Working Papers”, No. 381, s. 1–21.pl
dc.referencesCheng I.-H., Xiong W. (2014), Financializaton of Commodity Markets, „Annual Review of Financial Economics”, No. 6, s. 419–441.pl
dc.referencesChesnais F., Plihon D. (2003), Prologo a la Edición Espanola, [w:] F. Chesnais, D. Plihon (eds.), Las Tempas de las Finanzas Mundiales, Akal Ediciones, Madrid.pl
dc.referencesChołaj H. (2003), Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie, Wydawnictwo Fundacja Innowacje i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.pl
dc.referencesChristophers B. (2015), From Financialization to Finance: For De-financialization, „Dialogues in Human Geography”, Vol. 5(2), s. 229–232.pl
dc.referencesChristopherson S., Martin R., Pollard J. (2013), Financialisation: Roots and Repercussions, „Cambridge Journal of Regions, Economy and Society”, No. 6, s. 351–357.pl
dc.referencesClapp J., Helleiner E. (2012), Troubled Futures? The Global Food Crisis and the Politics of Agricultural Derivatives Regulation, „Review of International Political Economy”, No. 19(2), s. 181–207.pl
dc.referencesClapp J., Isakson S. (2018), Risky Returns: The Implications of Financialization in the Food System, „Development and Change”, Vol. 49(2), s. 437–460.pl
dc.referencesCooper M., Gulen H., Rau R. (2009), Performance for Pay? The Relation Between CEO Incentive Compensation and Future Stock Price Performance, Unpublished Working Paper.pl
dc.referencesCoppock S. (2013), The Everyday Geographies in Financialization: Impact, Subjects and Alternatives, „Cambridge Journal of Regions, Economy and Society”, Vol. 6(3), s. 479–500.pl
dc.referencesCorrea E., Vidal G., Marshall V. (2012), Financialization in Mexico: Trajectory and limits, „Journal of Post Keynesian Economics”, Vol. 35(2), s. 255–275.pl
dc.referencesCrotty J. (2005), The Neoliberal Paradox: The Impact of Destructive Product Market Competition and Modern Financial Markets on Nonfinancial Corporation Performance in the Neoliberal Era, [w:] G. Epstein (ed.), Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Northampton (MA).pl
dc.referencesD’Arista J. (2005), The Role of International Monetary System in Financialization, [w:] G. Epstein (ed.), Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Cheltenham.pl
dc.referencesDavis G. (2009), Managed by the Markets: How Finance Re-Shaped America, Oxford University Press, Oxford.pl
dc.referencesDavis L. (2017), Financialization and Investment: A Survey of the Empirical Literature, „Journal of Economic Surveys”, No. 31(5), s. 1332–1358.pl
dc.referencesDavis L. (2017), Financialization and the Non-financial Corporation: An Investigation of Firm-level Investment Behavior in the United States, „Metroeconomica. International Review of Economics”, Vol. 69(1), s. 1–38.pl
dc.referencesDąbrowski T. (2017), Finansjeryzacja jako systemowy czynnik erozji reputacji banków, [w:] A. Fierla (red.), Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl
dc.referencesDąbrowski T., Fierdla A., Grygiel-Tomaszewska A. (2018), Pomiar finansyzacji. Próba konceptualizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl
dc.referencesDeku S., Kara A. (2017), Securitization: Past, Present and Future, [w:] P. Molyneux (ed.), Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, London.pl
dc.referencesDembinski P. (2009), Finance: Servant or Deceiver? Financialization at the Crossroads, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke.pl
dc.referencesDesmarais A., Qualman D., Magnan A., Wiebe N. (2017), Investor Ownership or Social Investment? Changing Farmland Ownership in Saskatchewan, Canada, „Agriculture and Human Values”, Vol. 34(1), s. 149–166.pl
dc.referencesDixon A., Sorsa V. (2009), Institutional Change and the Financialisation of Pensions in Europe, „Competition & Change”, Vol. 13(4), s. 347–367.pl
dc.referencesDore R. (2008), Financialization of the Global Economy, „Industrial and Corporate Change”, Vol. 17(6), s. 1097–1112.pl
dc.referencesDos Santos P. (2012), On the Content of Banking in Contemporary Capitalism, [w:] C. Lapavitsas (ed.), Financialised Capitalism: Crisis and Financial Expropriation, „Historical Materialism Book Series”, Vol. 32, Brill, Leiden–Boston.pl
dc.referencesDudziński J. (2013), Uwagi o działalności inwestorów finansowych na rynkach towarowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 315, s. 223–233.pl
dc.referencesDuménil G., Lévy D. (2005), Cost and Benefits of Neoliberalism: A Class Analysis, [w:] G. Epstein (ed.), Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Cheltenham.pl
dc.referencesDymski G. (2012), Racial Exclusion and the Political Economy of the Subprime Crisis, [w:] C. Lapavitsas (ed.), Financialised Capitalism: Crisis and Financial Expropriation, „Historical Materialism Book Series”, Vol. 32, Brill, Leiden–Boston.pl
dc.referencesEasterly W., Islam R., Stiglitz J. (2000), Shaken and Stirred. Explaining Growth Volatility, „Annual Bank Conference on Development Economics”, World Bank Washington D.C.pl
dc.referencesEngelen E. (2008), The Case for Financialization, „Competition & Change”, Vol. 12(2), s. 111–119.pl
dc.referencesEpstein G. (2018), On the Social Efficiency of Finance, „Development and Change”, Vol. 49(2), s. 330–352.pl
dc.referencesEpstein G. (ed.) (2005), Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Cheltenham.pl
dc.referencesEpstein G., Jayadev A. (2005), The Rise of Rentier Incomes in OECD Countries: Financialization, Central Bank Policy and Labor Solidarity, [w:] G. Epstein (ed.), Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Northampton (MA).pl
dc.referencesEpstein G., Montecio J. (2016), Overcharged: The High Cost of High Finance, Roosevelt Institute, New York.pl
dc.referencesErturk I., Solari S. (2007), Banks as Continuous Reinvention, „New Political Economy”, Vol. 13(3), s. 369–388.pl
dc.referencesEtula E. (2013), Broker – Dealer Risk Appetite and Commodity Returns, „Journal of Financial Econometrics”, Vol. 11(3), s. 486–521.pl
dc.referencesFalkowski M. (2011), Financialization of Commodities, „Contemporary Economics”, Vol. 5(4), s. 4–17.pl
dc.referencesFastenrath F., Schwan M., Trampusch Ch. (2017), Where States and Markets Meet: The Financialisation of Sovereign Debt Management, „New Political Economy”, Vol. 22(3), s. 273–293.pl
dc.referencesFaust M., Kädtler J. (2019), The (Not Entirely) Financialized Enterprise – A Conceptual Proposal, „Historical Social Research”, No. 44, s. 285–307.pl
dc.referencesFerrarese M. (2016), The Truth of the Market, [w:] B. Lomfeld, A. Somma, P. Zumbansen, Reshaping Markets. Economic Governance, the Global Financial Crisis and Liberal Utopia, Cambridge University Press, Cambridge.pl
dc.referencesFerreiro J. (2018), Macroeconomic Lessons from the Financialisation Process, [w:] P. Arestis (ed.), Alternative Approaches in Macroeconomics. Essays in Honour of John McCombie, Palgrave Macmillan, New York.pl
dc.referencesFierla A. (red.) (2017), Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl
dc.referencesFierla A., Grygiel-Tomaszewska A. (2017), Proces finansjeryzacji, [w:] A. Fierla (red.), Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl
dc.referencesFine B. (2013), Towards a Material Culture of Financialisation, „FESSUD Working Paper Series”, No. 15, s. 1–55.pl
dc.referencesFine B., Saad-Filho A. (2018), Ekonomia marksistowka, [w:] L. Fischer, J. Hasell, Ch. Proctor, D. Uwakwe, Z. Ward-Perkins, C. Watson (eds.) Pomyśleć ekonomię od nowa. Przewodnik po głównych nurtach ekonomii heterodoksyjnej, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań.pl
dc.referencesFoster B., Magdoff F. (2009), La Gran Crisis Financiera. Causas y Consecuenias, „Fondo de Cultura Económica”, s. 242–246.pl
dc.referencesFoster J.B. (2007), The Financialization of Capitalism, „Monthly Review”, Vol. 58(11), s. 1–12.pl
dc.referencesFranc-Dąbrowska J. (2018), Ufinansowienie gospodarki i finansowy wzrost wartości, „Ekonomista”, nr 6, s. 701–718.pl
dc.referencesFrench S., Leyshon A., Wainwright T. (2011), Financializing Space, Spacing Financialization, „Progress in Human Geography”, Vol. 36(6), s. 798–819.pl
dc.referencesFroud J., Haslam C., Johal S., Williams K. (2000), Shareholder Value and Financialization: Consultancy, Promises, Management Moves, „Economy and Society”, Vol. 29(1), s. 80–110.pl
dc.referencesFuller G. (2016), The Great Debt Transformation, Households, Financialization and Policy Responses, Palgrave Macmillan, Basingstoke.pl
dc.referencesGabor D. (2010), (De)Financialization and Crisis in Eastern Europe, „Competition & Change”, Vol. 14(3–4), s. 248–270.pl
dc.referencesGabor D. (2018), Goodbye (Chinese) Shadow Banking, Hello Market-based Finance, „Development and Change”, Vol. 49(2), s. 394–419.pl
dc.referencesGalbraith J. (2014), The End of Normal. The Great Crisis and the Future of Growth, Simon & Schuster, New York.pl
dc.referencesGemzik-Salwach A., Opolski K. (2016), Finansjalizacja w świetle wyzwań współczesnej gospodarki, [w:] A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (red.), Finansjalizacja – wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, CeDeWu, Warszawa, s. 13–22pl
dc.referencesGemzik-Salwach A., Perz P. (2018), Financialization in the Region Aspect. An Attempt to Measure a Phenomenon, „Central European Economic Journal”, No. 5(55), s. 1–11.pl
dc.referencesGkanoutas-Leventis A. (2017), Spikes and Shocks. The Financialisation of the Oil Market from 1980 to the Present Day, Palgrave Macmillan, London.pl
dc.referencesGkanoutas-Leventis A., Nesvetailova A. (2015), Financialisation, oil and the Great Recession, „Energy Policy”, No. 86, s. 891–902.pl
dc.referencesGołębiowski G., Szczepankowski P. (2015), Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. LXXVII, z. 4, s. 197–215.pl
dc.referencesGortz P., Kaltenbrunner A. (2018), The International Dimension of Financialization in Developing and Emerging Economies, „Development and Change”, Vol. 49(2), s. 375–393.pl
dc.referencesGostomski E. (2014), Finansyzacja w gospodarce światowej, „Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej”, nr 33, s. 299–311.pl
dc.referencesGreenspan A. (2005), Speech at the Federal Reserve Bank of Chicago, May 5.pl
dc.referencesGuay-Boutet C. (2019), The Financialization of Quebec Student Debt and the Theory of Monetary Circuit: A Case for A Reinterpretation?, „Studies in Political Economy”, Vol. 99(3), s. 1–22.pl
dc.referencesGulski B. (2018), Finansyzacja jako czynnik wpływający na zawłaszczanie wartości przez przedsiębiorstwa, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, Zeszyt Naukowy nr 160, s. 79–97.pl
dc.referencesGuttmann R. (2016), Finance-Led Capitalism. Shadow Banking, Re-regulation, and the Future of Global Markets, Palgrave Macmillan, New York.pl
dc.referencesHahn K. (2019), Innovation in Times of financialization: Do Future-oriented Innovation Strategies Suffer? Examples from German Industry, „Research Policy”, Vol. 48(4), s. 923–935.pl
dc.referencesHaiven M. (2014), Cultures of Financialization. Fictitious Capital in Popular Culture and Everyday Life, Palgrave Macmillan, Basingstoke.pl
dc.referencesHardie I. (2011), How Much Can Government Borrow? Financialization and Emerging Markets Government Borrowing Capacity, „Review of International Political Economy”, No. 18(2), s. 141–167.pl
dc.referencesHardie I. (2012), Financialization and Government Borrowing Capacity in Emerging Markets, Palgrave Macmillan UK, London.pl
dc.referencesHardie I., Howarth D. (2009), Die Krise but not La Crise? The Financial Crisis and the Transformation of German and French Banking Systems, „Journal of Common Market Studies”, Vol. 47(5), s. 1017–1039.pl
dc.referencesHarvey D. (2008), Neoliberalizm. Historia katastrofy, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.pl
dc.referencesHarvey D. (2018), Przewodnik po Kapitale Karola Marksa, cz. 2, Wydawnictwo Heterodox, Poznań. http://sjp.pwn.pl/slowniki/gospodarki.html [dostęp 23.07.2019].pl
dc.referencesHudson D. (2008), Developing Geographies of Financialisation: Banking the poor and Remittance Securitization, „Contemporary Politics”, Vol. 14(3), s. 315–333.pl
dc.referencesHudson M. (2012), The Bubble and Beyond. Ficticious Capital, Debt Deflation and the Global Crisis, ISLET – Verlag, Dresden.pl
dc.referencesIMF (2006), Global Financial Stability Report: Market Developments and Issues, April, s. 1–204.pl
dc.referencesItoh M. (2012), The Historical Significance and the Social Costs of the Subprime Crisis: Drawing on the Japanese Experience, [w:] C. Lapavitsas (ed.), Financialisation in Crisis, „Historical Materialism Book Series”, Vol. 32, Brill, Leiden–Boston.pl
dc.referencesJackson A., Dyson B. (2012), Modernizing Money. Why Our Monetary System Is Broken and How It Can Be Fixed, Positive Money, London.pl
dc.referencesJajuga K. (2014), W poszukiwaniu miar ryzyka finansowego, [w:] J. Czekaj, S. Owsiak (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, PWE, Warszawa.pl
dc.referencesJanc A., Jurek M., Marszałek P. (2015), Polish Financial System in the Age of Financialisation, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.referencesJaworski W., Szelągowska A. (2014), Służebna rola banków w polskiej gospodarce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 10(934), s. 19–34.pl
dc.referencesJayadev A., Mason J., Schröder E. (2018), The Political Economy of Financialization in the United States, Europe and India, „Development and Change”, Vol. 49(2), s. 353–374.pl
dc.referencesJensen N., Barrett C. (2017), Agricultural Index Insurance for Development, „Applied Economic Perspectives and Policy”, Vol. 39(2), s. 199–219.pl
dc.referencesJha R., Gaiha R., Deolalikar A. (eds.) (2014), Handbook on Food. Demand, Supply, Sustainability and Security, Edward Elgar, Cheltenham.pl
dc.referencesKamela-Sowińska A. (2014), Finansyzacja gospodarki wyzwaniem dla rachunkowości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 329, s. 145–151.pl
dc.referencesKamiński T. (2018), Pieniądze w służbie dyplomacji. Państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie polityki zagranicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesKashkari N. (2016), Lessons from the Crisis: Ending Too Big to Fail, Remarks at the Brookings Institution, Washington, D.C., February 16, s. 1–7.pl
dc.referencesKąsek L., Lubiński M. (2010), Hyman Minsky – wczoraj i dziś, „Współczesna Ekonomia”, nr 1(13), s. 5–20.pl
dc.referencesKeucheyan R. (2018), Insuring Climate Change: New Risks and the Financialization of Nature, „Development and Change”, Vol. 49(2), s. 484–501.pl
dc.referencesKindelberger C., Aliber R. (2005), Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crisis, John Wiley & Sons, Hoboke.pl
dc.referencesKluza K., Cholewiński R. (2010), Wnioski z kryzysu w kontekście hipotezy niestabilności finansowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 143, s. 33–43.pl
dc.referencesKołakowski L. (2009), Główne nurty marksizmu, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesKołodko G. (red.) (2010), Globalizacja, kryzys i co dalej?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.pl
dc.referencesKorenik D. (2009), O roli służebnej banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl
dc.referencesKosowski P., Rychlicki S., Stopa J. (2008), Transakcje „spot” i „futures” na rynku ropy naftowej, „Wiertnictwo, Nafta, Gaz”, t. 25, z. 2, s. 389–396.pl
dc.referencesKregel J. (2008), Minsky’s cushions of safety, Levy Economics Institute of Bard College, „Public Policy Brief”, No. 93, s. 1–31.pl
dc.referencesKrippner G. (2004), What Is Financialization?, UCLA.pl
dc.referencesKrippner G. (2005), The Financialization of the American Economy, „Socio-Economic Review”, Vol. 3, s. 173–208.pl
dc.referencesKrippner G. (2011), Capitalizing on Crisis. The Political Origins of the Rise of Finance, Harvard University Press, Cambridge.pl
dc.referencesKurlantzick J. (2016), State Capitalism. How the Return of Statism is Transforming the World, Oxford University Press, New York.pl
dc.referencesKuttner R. (2018), Can Democracy Survive Global Capitalism, W.W. Norton & Company, New York.pl
dc.referencesLaeven L., Valencia F. (2016), Systemic Banking Crisis Database: An Update, „IMF Working Paper”, No. 12(163), s. 1–33.pl
dc.referencesLagoarde-Segot T. (2017), Financialization: Towards a New Research Agenda, „International Review of Financial Analysis”, No. 51, s. 113–123.pl
dc.referencesLangley P. (2008), The Everyday Life of Global Finance. Saving and Borrowing in Anglo-America, Oxford University Press, Oxford.pl
dc.referencesLangley P. (2008), Financialization and the Consumer Credit Boom, „Competition & Change”, Vol. 12(2), s. 133–147.pl
dc.referencesLangley P. (2004), In the Eye of the Perfect Storm: The Final Salary Pensions Crisis and Financialisation of Anglo-American Capitalism, „New Political Economy”, No. 9, s. 539–558.pl
dc.referencesLapavitsas C. (2009), Financialised Capitalism: Crisis and Financial Expropriation, „Historical Materialism”, No. 17, s. 114–148.pl
dc.referencesLapavitsas C. (2011), Theorizing Financialization, „Work, Employment and Society”, No. 25(4), s. 611.pl
dc.referencesLapavitsas C. (2012), Financialised Capitalism: Crisis and Financial Expropriation, [w:] C. Lapavitsas (ed.), Financialisation in Crisis, „Historical Materialism Book Series”, Vol. 32, Brill, Leiden–Boston.pl
dc.referencesLapavitsas C. (2012), Introduction: A Crisis of Financialisation, [w:] C. Lapavitsas (ed.), Financialisation in Crisis, „Historical Materialism Book Series”, Vol. 32, Brill, Leiden–Boston, s. 3–4.pl
dc.referencesLapavitsas C. (2013), Profiting Without Producing. How Finance Exploits Us All, Verso, London.pl
dc.referencesLapavitsas C., Powell J. (2013), Financialisation Varied: A Comparative Analysis of Advanced Economies, „Cambridge Journal of Regions, Economy and Society”, No. 6(3), s. 359–379.pl
dc.referencesLavinas L. (2017), The Takeover of Social Policy by Financialization. The Brazilian Paradox, Palgrave Macmillan.pl
dc.referencesLazonick W. (1992), Controlling the Market for Corporate Control: The Historical Significance of Managerial Capitalism, „Industrial and Corporate Change”, Vol. 1(3), s. 445–488.pl
dc.referencesLazonick W. (2010), Innovative Business Models and Varieties of Capitalism: Financialization of the U.S. Corporation, „Business History Review”, No. 84, s. 675–702.pl
dc.referencesLee R., Clark G., Pollard J., Leyshon A. (2009), The Remit of Financial Geography – Before and After the Crisis, „Journal of Economic Geography”, Vol. 9(5), s. 723–747.pl
dc.referencesLewis M. (2010), The Big Short. Inside the Doomsday Machine, W.W. Norton & Company Ltd., London.pl
dc.referencesLin K., Domaskovic-Devey D. (2013), Financialization and US Income Inequality: 1970–2008, „American Journal of Sociology”, Vol. 118(5), s. 1284–1329.pl
dc.referencesLucarelli B. (2012), Financialization and Global Imbalances: Prelude to Crisis, „Review of Radical Political Economics”, Vol. 44(4), s. 429–447.pl
dc.referencesLucas R. (2003), Macroeconomic Priorities, Presidential Address to the American Economic Association, Washington, DC, January.pl
dc.referencesMachaj M. (2012), Krótki przewodnik po teorii pieniądza, Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa.pl
dc.referencesMączyńska E. (2011), Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 9, s. 43–70.pl
dc.referencesMadrick J. (2014), Seven Bad Ideas. How Mainstream Economics Have Damaged America and the World, Alfred A. Knopf, New York.pl
dc.referencesMałecki W. (2016), Finansjalizacja cykli koniunkturalnych i jej konsekwencje dla polityki stabilizacyjnej, „Gospodarka Narodowa”, nr 4(284), s. 47–68.pl
dc.referencesMalvey J. (2017), The Early 21-st Century Evolution of Global Capital Markets. The Great Transition Era, [w:] G. Strumeyer, S. Swammy (eds.), The Capital Markets. Evolution of the Financial Ecosystem, Wiley & Sons, New Jersey.pl
dc.referencesMann G. (2010), Hobbes Redoubt? Toward a Geography of Monetary Policy, „Progress in Human Geography”, Vol. 34(5), s. 601–625.pl
dc.referencesMarks K. (1986), Zarys krytyki ekonomii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa.pl
dc.referencesMarszałek P. (2012), Finansyzacja – problemy i kontrowersje, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 247, s. 220–230.pl
dc.referencesMarszałek P. (2013), Finansyzacja w Polsce – ciekawostka teoretyczna czy realny problem?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 306, s. 235–246.pl
dc.referencesMartin F. (2014), Money the Unauthorized Biography, Vintage, London.pl
dc.referencesMartin R. (2002), Financialization of Daily Life, Temple University Press, Philadelphia.pl
dc.referencesMartin R., Fafferty M., Bryan D. (2008), Financialization, Risk and Labour, „Competition & Change”, Vol. 12 (2), s. 120–132.pl
dc.referencesMassó M. (2016), The Effects of Government Debt Market Financialization: The Case of Spain, „Competition & Change”, Vol. 20(3), s. 166–186.pl
dc.referencesMerkel W. (2016), The Challenge of Capitalism to Democracy, „Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft”, No. 10, s. 61–80.pl
dc.referencesMerkel W., Kneip S. (eds.) (2018), Democracy and Crisis, Springer.pl
dc.referencesMiam A., Sufi A. (2014), House of Debt, How They (and You) Caused the Great Recession, and How We Can Prevent It From Happening Again, The University of Chicago Press, Chicago.pl
dc.referencesMichailidou D. (2016), The Inexorable Evolution of Financialisation. Financial Crisis In Emerging Markets, Palgrave Macmillan, Hampshire.pl
dc.referencesMirowski P. (2013), Never Let a Serious Crisis go to Waste: How Neoliberalism Survived he Financial Meltdown, Verso, New York.pl
dc.referencesMises L. von (2012), Teoria pieniądza i kredytu, Fijorr Publishing, Warszawa.pl
dc.referencesMitręga-Niestrój K. (2014), Niestabilność finansowa i jej źródła we współczesnym świecie, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, nr 171, s. 9–30.pl
dc.referencesMiyazaki H. (2013), Arbitraging Japan. Dreams of Capitalism at the End of Finance, University of California Press, Berkley.pl
dc.referencesMongomerie J. (2006), The Financialization of the American Credit Card Industry, „Competition & Change”, Vol. 10(3), s. 301–319.pl
dc.referencesMongomerie J. (2009), The Pursuit of (Past) Happiness?: Middle-class Indebtedness and American Financialisation, „New Political Economy”, Vol. 14(1), s. 1–24.pl
dc.referencesMoolenkamp C., Solomon D., Sidel R., Bauerlein V. (2007), How London Created a Snarl in Global Markets, „Wall Street Journal”, 18 October: A1.pl
dc.referencesMoosa I. (2018), Does Financialization Retard Growth? Time Series and Cross-sectional evidence, „Applied Economics”, Vol. 50(31), s. 3405–3415.pl
dc.referencesNesvetailova A. (2005), United In debt: Towards a Global Crisis of Debt-driven Finance?, „Science & Society”, Vol. 69(3), s. 396–419.pl
dc.referencesNewberry S., Robb A. (2008), Financialisation: Constructing Shareholder Value … For Some, „Critical Perspective on Accounting”, No. 19, s. 741–763.pl
dc.referencesO’Boyle E., Solari S., Maragoni G. (2009), Financialization: Critical Assessment Based on Catholic Social Teaching, „International Journal of Social Economics”, Vol. 37(1), s. 4–16.pl
dc.referencesOnaran Ö., Stockhammer E., Grafl L. (2011), Financialisation, Income Distribution and Aggregate Demand in the USA, „Cambridge Journal of Economics”, Vol. 35(4), s. 637–661.pl
dc.referencesOrhangazi O. (2008), Financialisation and Capital Accumulation in the Non-Financial Corporate Sector: A Theoretical and Empirical Investigation on the US Economy: 1973 –2003, „Cambridge Journal of Economics”, No. 32, s. 863–886.pl
dc.referencesPalley T. (2007), Financialization: What It Is and Why It Matters, „The Levy Economics Institute of Bard College Working Paper”, No. 525, s. 1–31.pl
dc.referencesPalley T. (2013), Financialization. The Economics of Finance Capital Domination, Palgrave Macmillan, London.pl
dc.referencesPalma G. (2009), The Revenge of the Market on the Rentiers. Why Neo-liberal Reports of the End of History Turn Out to be Premature, „Cambridge Journal of Economics”, Vol. 33(4), s. 829–869.pl
dc.referencesPanizza U. (2012), Finance and Economic Development, [w:] G. Carbonier (ed.), International Development Policy. Aid, Emerging Economies and Global Policies, Palgrave Macmillan, Geneva.pl
dc.referencesPapadimitriou D., Wray L. (eds.) (2011), The Elgar Companion to Hyman Minsky, Elgar, Cheltenham.pl
dc.referencesPasianos A., Guevara D., Pierros C. (2016), Have We Been Here Before? Phases of Financialization within the 20th Century in the United States, Levy Economics Institute of Bard Colleges, Working Paper, No. 869, s. 1–39.pl
dc.referencesPataccini L. (2017), From „Communautaire Spirit” to the „Ghost of Maastricht”: European Integration and the Rise of Financialization, „International Journal of Political Economy”, Vol. 46(4), s. 267–293.pl
dc.referencesPellandini-Simányi L., Hammer F., Vargha Z. (2015), The Financialization of Everyday Life or the Domestication of Finance? How Mortgages Engage with Borrowers’ Temporal Horizons, Relationship and Rationality in Hungary, „Cultural Studies”, Vol. 29(5–6), s. 733–759.pl
dc.referencesPhillips K. (2006), American Theocracy: The Persil and Politics of Radical Religion, Oil, and Borrowed Money in the 21st Century, Viking Penguin, New York.pl
dc.referencesPiketty T. (2015), Kapitał XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.pl
dc.referencesPolanyi K. (2010), Wielka transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesRachon L.-P. (2012), Financialization and the Theory of the Monetary Circuit: Financial and Monetary Policies Reconsidered, „Journal of Post Keynesian Economics”, No. 35(2), s. 167–169.pl
dc.referencesRajan R., Zingales L. (2014), Saving Capitalism from the Capitalist. Unleashing the Power of Financial Markets to Create Wealth and Spread Opportunity, Collins Business, New Dehli.pl
dc.referencesRatajczak M. (2012), Finansyzacja gospodarki, „Ekonomista”, nr 3, s. 281–302.pl
dc.referencesRatajczak M. (2014), Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki, „Ekonomista”, nr 3, s. 207–219.pl
dc.referencesRatajczak M. (2017), Finansjalizacja gospodarki: wymiary dyskusji, „Bezpieczny Bank”, nr 3(68), s. 7–22.pl
dc.referencesReich R. (2015), Saving Capitalism. For the Many, Not the Few, Alfred A. Knopf, New York.pl
dc.referencesReinhart C., Rogoff K. (2009), This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press, Princeton.pl
dc.referencesRousseau P., Wachtel P. (2011), What is Happening to The Impact of Financial Deepening on Economic Growth?, „Economic Inquiry”, Vol. 49(1), s. 276–288.pl
dc.referencesRichardson D., Castree N., Goodchild M., Kobayashi A., Liu W., Marston R. (eds.) (2017), International Encyclopedia of Geography, John Wiley & Sons Ltd.pl
dc.referencesSalerno J. (1994), Ludwig von Mises’s Monetary Theory in Light of Modern Monetary Thought, „The Review of Austrian Economics”, Vol. 8(1), s. 71–115.pl
dc.referencesSawyer M. (2014), What is Financialization?, „International Journal of Political Economy”, No. 42(4), s. 5–18.pl
dc.referencesSawyer M. (2016), Confronting Financialisation, [w:] P. Arestis, M. Sawyer (eds.), Financial Liberalization: Past, Present and Future, Annual Edition of International Papers in Political Economy, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, s. 34–85.pl
dc.referencesSchularick M., Taylor M. (2012), Credit Booms Gone Bust: Monetary Policy Leverage Cycles and Financial Crisis, 1870–2008, „American Economic Review”, Vol. 102(4), s. 1029–1061.pl
dc.referencesShaikh A. (2016), Capitalism. Competition, Conflict, Crisis, Oxford University Press, Oxford.pl
dc.referencesShiller R. (2012), Finance and the Good Society, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.pl
dc.referencesShipman A. (2015), Capitalism without Capital. Accounting for the Crash, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke.pl
dc.referencesShucksmhith M., Brown D. (eds.) (2016), Routledge International Handbook of Rural Studies, Routledge.pl
dc.referencesSieroń A. (2015), Efekt Cantillona, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 2(74), s. 68–87.pl
dc.referencesSieroń A. (2016), Znaczenie efektu Cantillona w teorii ekonomii, „Ekonomia – Wroclaw Economic Review”, No. 22(3), „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 3732, s. 9–25.pl
dc.referencesSieroń A. (2014), Neutralność pieniądza, „Studia Ekonomiczne INE PAN”, nr 1(LXXX), Warszawa, s. 88–107.pl
dc.referencesSilvennoinen A., Thorp S. (2013), Financialization, Crisis and Commodity Correlation Dynamics, „Journal of International Financial Markets, Institutions and Money”, Vol. 24(C), s. 42–65.pl
dc.referencesSinapi C. (2013), The Role of Financialization in Financial Instability: A Post-Keynesian Institutional Perspective, „Svetska Ekonomska I Društvena Kriza”, No. 3, s. 207–231.pl
dc.referencesSingelton K. (2014), Investor Flows and the 2008 Boom / Bust Oil Prices, „Management Science”, Vol. 60(2), s. 300–318.pl
dc.referencesSinn H.-W. (2010), Casino Capitalism. How The Financial Crisis Came About And What Needs To Be Done Now, Oxford University Press, New York.pl
dc.referencesSoener M. (2015), Why Do Firms Financialize? Meso-level Evidence from the US Apparel and Footwear Industry, 1991–2005, „Socio-Economic Review”, Vol. 13(3), s. 549–573.pl
dc.referencesSokół H. (2017), Krótkoterminowe papiery dłużne w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa, [w:] A. Fierla (red.), Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl
dc.referencesSpoz A. (2016), Wpływ finansyzacji na działalność i sprawozdawczość przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 436, s. 270–277.pl
dc.referencesStiglitz J. (2010), Słowo wstępne, [w:] K. Polanyi, Wielka transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesStockhammer E. (2004), Financialisation and the Slowdown of Accumulation, „Cambridge Journal of Economics”, No. 28, s. 719–741.pl
dc.referencesStockhammer E. (2010), Financialization and the Global Economy, „University of Massachusetts Working Paper”, No. 240, s. 1–18.pl
dc.referencesStockhammer E. (2012), Financialization, Income Distribution and the Crisis, „Investigación Económica”, Vol. 71(279), s. 39–70.pl
dc.referencesStorm S. (2018), Financialization and Economic Development: A Debate on the Social Efficiency of Modern Finance, „Development and Change”, Vol. 49(2), s. 302–329.pl
dc.referencesStout L. (2012), The Shareholder Value Myth, How Putting Shareholders First Harms Investors, Corporations, and the Public, Berrett – Koehler Publishers, San Francisco.pl
dc.referencesStreeck W. (2014), Bying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism, Verso, London.pl
dc.referencesStyhre A. (2015), The Financialization of the Firm. Managerial and Social Implications, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.pl
dc.referencesSvilokos T., Burin I. (2017), Financialization and Its Impact on Process of Deindustrialization in the EU, „Zbornik Radova Ekonomskog Fakultet au Rijeci”, Vol. 35(2), s. 583–610.pl
dc.referencesSweezy P. (1997), More (or Less) on Globalization, „Monthly Review”, No. 49(4), s. 1–4.pl
dc.referencesSzczepankowski P. (2015), Wpływ zarządzania wartością na finansjalizację przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 73, s. 497–510.pl
dc.referencesSzczepankowski P. (2016), Finansyzacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1(38), s. 31–47.pl
dc.referencesSzczepankowski P. (2017), Financialisation of the Non-Financial Corporations and Enterprise Value Migration. Evidence from the Polish Stock Market: 2000–2015, „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 50(3), s. 155–172.pl
dc.referencesSzunke A. (2014), The Role of Financialization in Banking Sector Instability, „Journal of Economics & Management”, Vol. 16, s. 97–111.pl
dc.referencesTabb W. (2012), The Restructuring of Capitalism, Columbia University Press, New York.pl
dc.referencesTabb W. (2013), The International Spread of Financialization, [w:] W. Martin, G. Epstein (eds.), Handbook of the Political Economy of Financial Crisis, Oxford University Press, Oxford.pl
dc.referencesTang K., Xiong W. (2012), Index Investment and Financialization of Commodities, „Financial Analyst Journal”, Vol. 68(6), s. 54–74.pl
dc.referencesTimofiejuk I. (2001), Redivivus Marks. Czy koło historii zatoczyło pełny obrót, „Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo”, nr 4 s. 39–53.pl
dc.referencesTobin J. (1984), On the Efficiency of the Financial System, „Lloyds Bank Review”, July, s. 1 –15.pl
dc.referencesTomaskovic-Devey D. (2015), Beware Financialization, Attractive and Dangerous, But Mostly Dangerous, „Teorija in Praksa”, No. 52(3), s. 382–393.pl
dc.referencesTomaszewski J. (2012), Inwestycje w indeksy rynków towarowych a poziom cen i ryzyka na rynkach towarowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H., Vol. XLVI(1), s. 395–404.pl
dc.referencesTomaszewski J. (2015), Finansjalizacja a zmiany strukturalne na rynku towarów rolnych w pierwszych latach XXI wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H”, Vol. XLIX(4), s. 601–610.pl
dc.referencesTomaszewski J. (2016), Finansjalizacja rynku towarowego a regulacja rynku towarowych instrumentów pochodnych Unii Europejskiej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 1(79), s. 137–147.pl
dc.referencesToporowski J. (2000), The End of Finance: The Theory of Capital Market Inflation, Financial Derivatives, and Pension Fund Capitalism, Routledge, London.pl
dc.referencesTori D., Onaran Ö. (2018), The Effects of Financialization on Investment: Evidence from Firm–level Data for the UK, „Cambridge Journal of Economics”, Vol. 42(5), s. 1393–1416.pl
dc.referencesTridico P., Pariboni R. (2018), Inequality, Financialization and Economic Decline, „Journal of Post Keynesian Economics”, Vol. 41(2), s. 236–259.pl
dc.referencesTurbeville W. (2013), Financialization and a New Paradigm for Financial Markets, https://www.demos.org/sites/default/files/publications/Tuberville.pdf [dostęp 4.11.2018].pl
dc.referencesTurner A. (2016), Between Debt and the Devil. Money, Credit and Fixing Global Finance, Princeton University Press, Princeton.pl
dc.referencesUrban D. (2017), Państwowe fundusze majątkowe. Pomiędzy krajowa gospodarką a globalnymi rynkami finansowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesVan der Zon H. (2016), Globalized Finance and Varieties of Capitalism, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke.pl
dc.referencesVan der Zwan N. (2014), Making Sense of Financialization, „Socio-Economic Review”, Vol. 12(1), s. 99–129.pl
dc.referencesVaroufakis J. (2017), Talking to My Daughter About the Economy. A Brief History of Capitalism, The Bodley Head, London.pl
dc.referencesVasudevan R. (2009), From the Gold Standard to the Floating Dollar Standard: An Appraisal in the Light of Marx’s Theory of Money, „Review of Radical Political Economics”, Vol. 41(4), s. 473–491.pl
dc.referencesVercelli A. (2013), Financialisation in a Long-run Perspective: An Evolutionary Approach, „International Journal of Political Economy”, Vol. 42(2), s. 19–46.pl
dc.referencesVercelli A. (2017), Crisis and Sustainability. The Delusion of Free Markets, Palgrave Macmillan.pl
dc.referencesvon Weizsäcker E., Wijkman A. (2018), Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. A Report to the Club of Rome, Springer Nature, New York.pl
dc.referencesWaine B. (2006), Ownership and Security: Individualized Pensions and Pension Policy in the United Kingdom and the United States, „Competition and Change”, No. 10, s. 321–337.pl
dc.referencesWaliszewski K. (2016), Financialization of the Economy and the Need for Personal Finance Advisory Servives, „Financial Internet Quarterly e-Finance”, Vol. 12(2), s. 13–23.pl
dc.referencesWhalen Ch. (2017), Understanding Financialization: Standing on the Shoulders of Minsky, „Financial Internet Quarterly e-Finance”, Vol. 13(3), s. 45–61.pl
dc.referencesWilliams K. (2000), From Shareholder Value to Present-day Capitalism, „Economy and Society”, Vol. 29(1), s. 1–12.pl
dc.referencesWisman J. (2013), Wage Stagnation, Rising Inequality and the Financial Crisis of 2008, „Cambridge Journal of Economics, Vol. 37(4), s. 921–945.pl
dc.referencesWiśniewski P. (2018), Państwowe fundusze majątkowe jako globalny inwestor alternatywny, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl
dc.referencesWoo H. (2017), Growth Without Inequality. Reinventing Capitalism, Routledge, New York.pl
dc.referencesWrzesiński M. (2014), Finansjalizacja gospodarki – fakty czy mity?, [w:] J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.pl
dc.referencesXie F., Li A., Zhu A. (2013), Marxist Crisis Theory and the Rate of Profit In the U.S. Economy during 1975–2008, „Economic and Political Studies”, Vol. 1(1), s. 44–78.pl
dc.referencesZaremba A. (2014), Wykorzystanie surowców do dywersyfikacji portfela wobec zjawiska finansjalizacji, „Studia Ekonomiczne”, nr 2(LXXXI), s. 243–263.pl
dc.referencesZingales L. (2015), Presidential Address: Does Finance Benefit Society?, „The Journal of Finance”, August, Vol. LXX(4), s. 1327–1363.pl
dc.referencesŻelazny J. (2016), Financialization and Commodity Market Stability, „Financial Internet Quarterly e-Finance”, Vol. 12(4), s. 33–42.pl
dc.referencesZinowiew A. (1996), Post-komunisticzeskaja Rossija, Wydawnictwo Respublika, Moskwa.pl
dc.identifier.doi10.18778/8142-743-2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/