Now showing items 8-11 of 11

  • Regional Determinants of the Development of Small and Medium Enterprises 

   Lisowska, Renata ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Małe i średnie przedsiębiorstwa są ważnymi aktorami w gospodarce regionalnej, bowiem rozbudowa tego sektora stymuluje rozwój gospodarczy i społeczny danego regionu, przyczyniając się do wyrównywania regionalnych dysproporcji ...
  • Selected Instruments for Management of Technology Development 

   Rogut, Anna; Piasecki, Bogdan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Polska dysponuje pewnymi możliwościami rozwijania nowoczesnych technologii, także tych, które aktualnie znajdują się w pierwszych fazach cyklu życia (np. nanotechnologii, spintroniki, fizykochemii zjawisk powierzchniowych, ...
  • Smart Specialisation – Towards a New Generation of Regional Innovation Strategies 

   Rogut, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Inteligentna specjalizacja stała się jednym z zasadniczych wątków współczesnych koncepcji zarządzania rozwojem regionalnym. W oryginale oznacza sztywny podział ról między regiony–liderzy innowacji i pozostałe regiony. ...
  • Spin off as an Instrument of Utilising Entrepreneurship of Company Employees 

   Głodek, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Artykuł jest poświęcony uwarunkowaniom tworzenia firm spin off w kontekście wykorzystania potencjału przedsiębiorczego pracowników firmy. Wskazano, iż przedsiębiorczość pracowników i osobowy transfer wiedzy pełnią ważną ...