Show simple item record

dc.contributor.authorMoterski, Filip
dc.contributor.editorDanielewicz, Justyna
dc.contributor.editorSikora-Fernandez, Dorota
dc.date.accessioned2023-03-22T15:51:42Z
dc.date.available2023-03-22T15:51:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMoterski F. Ł., Publiczny wymiar sportu, [w:] Zarządzanie rozwojem współczesnych miast, J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez (red.), WUŁ, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-504-9.17pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-504-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46343
dc.description.abstractUprawianie sportu, skorelowane z tematyką zdrowego stylu życia, bez wątpienia stało się modne, o czym świadczą dane GUS, które mówią, że w okresie od 1.10.2015 do 30.09.2016 roku niemal połowa Polaków deklarowała uczestnictwo w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych [Uczestnictwo w sporcie…, 2017, s. 48]. Sukcesy reprezentantów pobudzały zatem społeczeństwo do podejmowania aktywności fizycznej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZarządzanie rozwojem współczesnych miast;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsportpl_PL
dc.subjectzajęcia sportowepl_PL
dc.subjectrekreacja ruchowapl_PL
dc.titlePubliczny wymiar sportupl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number313-338pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionempl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-505-6
dc.referencesBednarczyk M., Nessel K. (red.), 2016, Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka, CeDeWu.pl, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrzeźniak M., 2017, Budowanie świadomości marki w klubie sportowym, Katedra, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesDuczkowska-Piasecka M., 2013, Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLipoński W., 2012, Historia sportu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrześniak E. J., 2016, Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRischka-Słowik B., 2014, Konstytucja sportu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiłka nożna i gangsterzy, Superwizjer, TVN, 2018 (emisja 15.09.2018).pl_PL
dc.referencesProszowska-Sala A., Florek M., 2010, Promocja miast. Nowa perspektywa, Wydawnictwo Ströer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSagan I., 2017, Miasto, Nowa kwestia i nowa polityka, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSojkin B. (red.), 2011, Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesSznajder A., 2015, Marketing sportu, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSznajder A., 2017, Sport jako biznes w czasach globalizacji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 roku, 2017, GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/uczestnictwo-w-sporcie-i-rekreacji-ruchowej-w-2016-r-,4,3.html, (dostęp: 28.10.2018).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 96.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-504-9.17


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe