Show simple item record

dc.contributor.authorStawasz, Danuta
dc.contributor.authorWiśniewska, Magdalena
dc.contributor.editorDanielewicz, Justyna
dc.contributor.editorSikora-Fernandez, Dorota
dc.date.accessioned2023-03-22T15:50:20Z
dc.date.available2023-03-22T15:50:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationStawasz D., Wiśniewska M., Uwarunkowania sprawnego zarządzania procesami rewitalizacji w polskich miastach, [w:] Zarządzanie rozwojem współczesnych miast, J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez (red.), WUŁ, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-504-9.15pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-504-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46341
dc.description.abstractProjekty rewitalizacyjne stanowią wyzwanie z wielu punktów widzenia, zarówno od strony planistycznej, organizacyjnej, jak i finansowej. Muszą jednak przede wszystkim przynieść oczekiwane i trwałe korzyści w ujęciu długookresowym, które powinny z nawiązką rekompensować poniesione nakłady i wyrzeczenia. Zgodnie z najnowszymi trendami w zarządzaniu publicznym rewitalizacja powinna tworzyć wartość publiczną, a więc być działaniem przeprowadzonym przy mandacie społecznym mieszkańców, zarówno w wymiarze oczekiwanych długotrwałych rezultatów, jak i przy wykorzystaniu narzędzi i technik, które akceptują mieszkańcy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZarządzanie rozwojem współczesnych miast;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjecturbanizacja miastpl_PL
dc.subjectrozwój miastpl_PL
dc.titleUwarunkowania sprawnego zarządzania procesami rewitalizacji w polskich miastachpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number281-295pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionempl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionempl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-505-6
dc.referencesAnders-Morawska J., Rudolf W., 2015, Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBillert A., 2009, Polityka rozwoju i rewitalizacja miast w Polsce na tle standardów unijnych z w zakresie planowania, www.urbanistyka.info (dostęp: 13.10.2016).pl_PL
dc.referencesBłaszczyk M., 2015, Uprzemysłowienie miasta postfordowskiego jako problem polityczny, „Acta Universitatis Lodziensis. „Folia Sociologica”, nr 52, s. 5–25.pl_PL
dc.referencesBuitelaar E., 2004, A Transaction-cost Analysis in the Land Development Process, „Urban Studies”, vol. 41, no. 13, s. 2539–2553.pl_PL
dc.referencesCastells N., 2010, HOPE VI Neighborhood Spillover Effect in Baltimore, „Journal of Policy Development and Research”, vol. 12, no. 1, s. 65–98.pl_PL
dc.referencesChau K. W., Wong S. K., 2014, Externatlities of Urban Renewal: A Real Option Perspective, „Journal of Real Estate Finance & Economics”, no. 48, s. 546–560.pl_PL
dc.referencesCosta Melo da, Cabral de Melo A. B., 2010, Effect of Externalities on Investment in Urban Renewal: A Game Theory Application, https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/ downloadFile/563345090413781/ Extended%20Abstract%20-%20Efeito%20das% 20externalidades%20no%20investimento%20em%20reabilitacao%20urbana.pdf (dostęp: 23.11.2018).pl_PL
dc.referencesDavis O. A., Whinston A. B., 1961, The Economics of Urban Renewal, „Law and Contemporary Problems”, no. 26, 105–117.pl_PL
dc.referencesDomański R., 2006, Geografia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFarelnik E., 2015, Innowacyjność w procesie rewitalizacji obszarów miejskich, [w:] R. Brol, A. Raszkowski, A. Sztando (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wrocław, nr 391, 137–146.pl_PL
dc.referencesGraham D. J., 2007, Variable Returns to Agglomeration and the Effect of Road Traffic Congestion, „Journal of Urban Economics”, vol. 62(1) za: Harasimowicz A., 2015, Efekty aglomeracji – czynnik czy bariera rozwoju miast?, „Studia Miejskie”, t. 20, s. 23–34.pl_PL
dc.referencesHarasimowicz A., 2015, Efekty aglomeracji – czynnik czy bariera rozwoju miast?, „Studia Miejskie” t. 20, s. 23–34.pl_PL
dc.referencesKlasik A., Kuźnik F., Szczupak B., 2013, Polityka miejska w regionie, [w:] A. Nowakowska (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 169–188.pl_PL
dc.referencesKrajowa Polityka Miejska 2023, dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 20 października 2015 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, październik 2015.pl_PL
dc.referencesKuciński K., 1994, Geografia ekonomiczna, Wydawnictwo SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLorens P., 2016, Kształtowanie programów rewitalizacji miast w kontekście współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych, doktrynalnych i prawnych, [w:] P. Lorens (red.), Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast w kontekście przemian społeczno-gospodarczych, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 264, s. 10–25.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 2014, Ekonomiczny wymiar procesów rewitalizacji, http://rewitalizacja.um.warszawa. pl/sites/rewitalizacja.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykul/prof._t._markowski_.pdf (dostęp: 14.12.2018).pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Stawasz D. (red.), 2007, Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMarszał T., 2005, Funkcje obszaru metropolitalnego Łodzi, [w:] K. Bald, T. Markowski (red.), Obszar metropolitalny Łodzi – wyzwania i problemy, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 215.pl_PL
dc.referencesMoore M., 2005, Creating Public Value. Strategic Management in Government, Harvard University Press, Cambridge–London.pl_PL
dc.referencesPająk K., 2005, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesPancewicz A., 2005, Rewitalizacja miejskich poprzemysłowych terenów nadrzecznych, [w:] T. Marszał (red.), Gospodarka przestrzeni polskich miast, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 216, s. 173–188.pl_PL
dc.referencesPowierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym, GUS, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesPrzegląd regionalny Polski 2017, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesRossi-Hansberg E., Sarte P.-D., Owens R., 2010, Housing Externalities, „Journal of Political Economy”, vol. 118, no. 3, s. 485–535.pl_PL
dc.referencesRudolf W., 2016, Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesScott A. J., 2011, Emerging Cities of the Third Wave, „City”, no. 15, s. 3–4.pl_PL
dc.referencesSikora D., Turała M., 2005, Rewitalizacja jak instrument determinujący funkcje przestrzeni publicznej w miastach po-przemysłowych – przykład Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSikora-Fernandez D., 2018, Smarter Cities in Post-socialist Country: Example of Poland, „Cities”, no. 78, s. 52–59.pl_PL
dc.referencesSkalski K., 2007, Rewitalizacja na starcie: aspiracje – bariery – instrumenty; perspektywy na lata 2007–2013, [w:] B. M. Walczak (red.) Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych, Wydawnictwo Biblioteka i Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 61–94.pl_PL
dc.referencesStawasz D., 2013, Zarządzanie procesami rewitalizacji, [w:] D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez (red.), Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, wybrane zagadnienia i obszary działania, Placet, Warszawa, s. 153–170.pl_PL
dc.referencesWiśniewska M., 2018, Wartość publiczna aglomeracyjnego transportu kolejowego na przykładzie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 517, s. 110–120.pl_PL
dc.referencesWiśniewska M., 2018, Wartość publiczna i zarządzanie wartością publiczną, „Samorząd Terytorialny”, nr 3, s. 28–38.pl_PL
dc.referencesZielenbach S., Voith R., Mariano M., 2010, Estimating the Local Economic Impacts of HOPE VI, „Housing Policy Debate”, vol. 20(3), s. 485–522.pl_PL
dc.referenceshttp://www.fr.org.pl/client/show_section.php (dostęp: 1.04.2016)pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-504-9.15


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe