Show simple item record

dc.contributor.authorSikora-Fernandez, Dorota
dc.contributor.editorDanielewicz, Justyna
dc.contributor.editorSikora-Fernandez, Dorota
dc.date.accessioned2023-03-22T10:23:26Z
dc.date.available2023-03-22T10:23:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSikora-Fernandez D., Szanse i zagrożenia wdrażania koncepcji „smart city” w Polsce, [w:] Zarządzanie rozwojem współczesnych miast, J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez (red.), WUŁ, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-504-9.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-504-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46330
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZarządzanie rozwojem współczesnych miast;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsmart citypl_PL
dc.subjectrozwój miastpl_PL
dc.subjecturbanizacja miastpl_PL
dc.titleSzanse i zagrożenia wdrażania koncepcji smart city w Polscepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number121-137pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionempl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-505-6
dc.referencesAngelidou M., 2015, Smart Cities: A Conjuncture of Four Forces, „Cities”, vol. 47, s. 95–106.pl_PL
dc.referencesAnttiroiko A.-V., Valkama P., Bailey S., 2014, Smart Cities in the New Service Economy: Building Platforms for Smart Services, „AI & Soc”, vol. 29, s. 323–334.pl_PL
dc.referencesCocchia A., 2014, Smart and Digital City: A Systematic Literature Review, [w:] R. P. Dameri, C. Rosenthal- Sabroux, Smart City: How to Create Public and Economic Value with High Technology in Urban Space, Springer, Cham, s. 14–43.pl_PL
dc.referencesCosgrave E., Tryfonas T., Crock T., 2014, The Smart City from a Public Value Perspective, 2nd International Conference on ICT for Sustainability, s. 369–377.pl_PL
dc.referencesDługookresowa Strategia Rozwoju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, 2013, https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf (dostęp: 1.05.2018).pl_PL
dc.referencesDrobniak A., 2015, Koncepcja urban resilience: narzędzie strategicznej diagnozy i monitoringu miast, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. 77, z. 1, s. 119–144.pl_PL
dc.referencesFlorida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiffinger R., Fertner C., Kramar H., Kalasek R., Pichler-Milanović N., Meijers E., 2007, Smart Cities. Ranking of European Medium-sized Cities, Centre of Regional Science, Vienna UT, http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf (dostęp: 1.11.2018).pl_PL
dc.referencesHatuka T., Rosen-Zvi I., Birnhack M., Toch E., Zur H., 2018, The Political Premises of Contemporary Urban Concepts: The Global City, the Sustainable City, the Resilient City, the Creative City, and the Smart City, „Planning Theory & Practice”, vol. 19, no. 2, s. 160–179.pl_PL
dc.referencesKomninos N., 2002, Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces, Spon Press, London.pl_PL
dc.referencesKomninos N., 2015, The Age of Intelligent Cities. Smart Environments and Innovation-for-all Strategies, Routledge.pl_PL
dc.referencesKosiedowski W., 2008, Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 221–242.pl_PL
dc.referencesKourtit K., Nijkamp P., 2012, Smart Cities in the Innovation Age, „Innovation: The European Journal of Social Science Research”, vol. 25, no. 2, s. 93–95.pl_PL
dc.referencesKrajowa Polityka Miejska 2023, 2015, https://www.mr.gov.pl/media/10252/Krajowa_Polityka_Miejska_20–10–2015.pdf (dostęp: 1.05.2018).pl_PL
dc.referencesMapping Smart Cities in the EU, 2014, European Parliament IP/A/ITRE/ST/2013–02.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 2008, Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa, s. 13–28.pl_PL
dc.referencesMitchell W. J., 2007, Intelligent Cities, http://www.uoc.edu/uocpapers/5/dt/eng/mitchell.pdf (dostęp: 1.06.2018).pl_PL
dc.referencesMora H., Gilart-Iglesias V., Perez del Hoyo R., Andujar-Montoya M., 2017, A Comprehensive System for Monitoring Urban Accessibility in Smart Cities, „Sensors”, vol. 17(8).pl_PL
dc.referencesOur Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development, 1987, World Commission on Environment and Development, Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesParysek J., 1997, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesRevision of World Urbanization Prospects, 2018, https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html (dostęp: 1.11.2018).pl_PL
dc.referencesRifkin J., 2016, Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych, Studio Emka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRogall H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju – teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesSagan I., 2016, Młoda demokracja a liberalna polityka miejska, „Przegląd Socjologiczny”, z. 65(1), s. 9–26.pl_PL
dc.referencesSikora-Fernandez D., 2018, Smarter Cities in Post-socialist Country: Example of Poland, „Cities”, vol. 78, s. 52–59.pl_PL
dc.referencesSSR, Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020, 2012, https://www.mir.gov.pl/media/3336/ Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf (dostęp: 1.05.2018).pl_PL
dc.referencesStawasz D., Sikora-Fernandez D., 2016, Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWiśniewska M., 2018, Wartość publiczna i zarządzanie wartością publiczną, „Samorząd Terytorialny”, nr 3, s. 28–38.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-504-9.07


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe