Show simple item record

dc.contributor.authorKlasik, Andrzej
dc.contributor.authorKuźnik, Florian
dc.contributor.editorDanielewicz, Justyna
dc.contributor.editorSikora-Fernandez, Dorota
dc.date.accessioned2023-03-22T09:42:38Z
dc.date.available2023-03-22T09:42:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKlasik A., Kuźnik F., Nowa urbanizacja miast i aglomeracji miejskich o przemysłowej proweniencji, [w:] Zarządzanie rozwojem współczesnych miast, J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez (red.), WUŁ, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-504-9.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-504-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46325
dc.description.abstractCelem opracowania jest pokazanie nowej urbanizacji miast i aglomeracji miejskich jako procesu twórczo rozwijającego nowe koncepty miast, specyficzne dla wieku globalizacji, technologii cyfrowych i kreatywności. Podstawą analizy tych konceptów są dla autorów: łańcuch procesowo-behawioralny oraz mechanizmy ekonomiczne wspierające nową urbanizację, które uruchomiły się w Polsce na początku lat 90. XX wieku. W szczególnie intensywnej postaci można je obserwować w regionach miejskich o przemysłowej proweniencji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZarządzanie rozwojem współczesnych miast;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecturbanizacja miastpl_PL
dc.titleNowa urbanizacja miast i aglomeracji miejskich o przemysłowej proweniencjipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number65-78pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-505-6
dc.referencesBaron M., Kuźnik F., 2017, Economic Basis for Functioning of a Smart City, „Studia Regionalia”, vol. 51, s. 83–103.pl_PL
dc.referencesFlyvbierg B., 2014, What You Should Know about Megaprojects, and Why: An Overview, „Project Management Journal”, vol. 45, no. 2, s. 6–19.pl_PL
dc.referencesFlyvbierg B., Bruzelius N., Rothengatter W., 2003, Megaprojects and Risk. An Anatomy of Ambition, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesKlasik A., 2017, Concept of Creative Cities in Shaping of Future of Contemporary Cities, „Studia Regionalia”, vol. 51, s. 119–131.pl_PL
dc.referencesKlasik A., 2018, Gospodarka kreatywna miast i regionów miejskich, [w:] A. Klasik (red.), Rozwój kreatywny i inteligentny centrów i przestrzeni miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 9–27.pl_PL
dc.referencesKlasik A., 2019, Nowa urbanizacja regionu miejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice (w druku).pl_PL
dc.referencesKlasik A., Kuźnik F., 2017, Wehikuły rozwoju dużych miast i zespołów miejskich, [w:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego, „Studia KPZK PAN”, t. 177, s. 9–28.pl_PL
dc.referencesKlasik A., Muster R., 2017, Key Concepts Creating Modern Cities – Introduction, „Studia Regionalia”, vol. 51, s. 5–6.pl_PL
dc.referencesKuźnik F., 2000, Regionalna struktura, skala i specyfika procesów restrukturyzacji przemysłu z określeniem obszarów problemowych z punktu widzenia strategii rozwoju regionalnego w latach 2000–2006, [w:] J. Szlachta (red.), Narodowa strategia rozwoju regionalnego, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 191, s. 299–320.pl_PL
dc.referencesKuźnik F., 2019, Ekonomiczne podstawy reurbanizacji i metropolizacji obszarów miejskich województwa śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice (w druku).pl_PL
dc.referencesKuźnik F. (red.), 2003, Wpływ likwidacji kopalń na gospodarkę miejską i regionalną, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesKuźnik F., Klasik A., Szczupak B., Baron M., 2015, Koncepcja Regionalnej Polityki Miejskiej. Metodyka i studium przypadku, [w:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów, „Studia KPZK PAN”, t. 164, s. 154–182.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 2011, Dylematy terytorialnego wymiaru w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych, [w:] Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego a strategie rozwoju społeczno – gospodarczego województw, „Studia KPZK PAN”, t. 137, s. 75–96.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 2017, New Externalities in Development of Creative and Intelligent Cities, „Studia Regionalia”, vol. 51, s. 69–81.pl_PL
dc.referencesNelles J., 2012, Comparative Metropolitan Policy. Governing beyond Local Boundaries in the Imagined Metropolis, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesSwyngedouw E., Moulaert F., Rodriguez A., 2002, Neoliberal Urbanization in Europe: Large – Scale Urban Development Projects and the Urban Policy, Blackwell Publishers, Oxford.pl_PL
dc.referencesZaucha J., Brodzicki T., Ciołek D., Komornicki T., Mogiła Z., Szlachta J., Zaleski J., 2015, Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-504-9.04


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe