Show simple item record

dc.contributor.authorSmaga, Agnieszka
dc.date.accessioned2023-03-20T12:08:21Z
dc.date.available2023-03-20T12:08:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0084-4446
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46286
dc.description.abstractAt the present stage of technological development of websites, critical difference between the word and the image breaks down. It means we are not able to distinguish them from one another at the operational level (at the program level). Furthermore, in view of the presentation of the website, building process of the visual composition of the website is carried out neither according to the function of words (narrative), nor according to analog image (representation), but by the surface distribution of the data. Website becomes infographics, which abstract a fundamental system of lines and shapes from reality and transforms them into a basic form of rectangles (diagrams, graphs, tables, forms).pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja powstała w ramach realizacji projektu badawczego NN 103 398340 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.relation.ispartofseriesZagadnienia Rodzajów Literackich;2
dc.subjectsłowopl_PL
dc.subjectobrazpl_PL
dc.subjectstrony internetowepl_PL
dc.titleFormy pismo/obraz na stronach WWW. Przeglądpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number147-164pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznychpl_PL
dc.identifier.eissn2451-0335
dc.referencesArnheim R. (2011), Myślenie wzrokowe, przeł. M. Chojnacki, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBaines P., Haslam A. (2010), Pismo i typografia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBaudrillard J. (1994), Świat wideo i podmiot fraktalny, przeł. A. Gwóźdź, [w:] Po kinie?...: audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, wybór, wprow. i oprac. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesBelting H. (2007), Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przekł. M. Bryl, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesBolter J. D. (1990), Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera, przeł. i wstępem opatrzył T. Goban-Klas, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBowie M. (1978), Mallarmé and the Art of Being Difficult, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesCairo A. (2009), Infographics and cognition, Visualopolis.pl_PL
dc.referencesGiaccardi E., Metadesigne as an Emergent Design Culture, „Leonardo” 2005, nr 4.pl_PL
dc.referencesGhiaccardi E., Fishera G., Creativity and Evolution: A Metadesign Perspective, http:// l3d.cs.colorado.edu/~gerhard/papers/ead06.pdf [dostęp: 23 listopada 2011].pl_PL
dc.referencesHeidegger M. (1977), Czas światoobrazu, przeł. K. Wolicki, [w:] Budować. Mieszkać. Myśleć. Eseje wybrane, wybór oprac. i wstęp K. Michalski, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFlusser V. (1993), Lob der Oberflächlichkeit. Für eine Phänomenologie der Medien, Berstein und Dusseldorf.pl_PL
dc.referencesHopfinger M. (2003), Doświadczenie audiowizualne: o mediach w kulturze współczesnej, „Sic!”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁukaszyk E., Ergonomika kultury. O zasięgu idei metadesignu, „Zeszyty Artystyczne” 2012, nr 22.pl_PL
dc.referencesMallarmé S. (1945), Villiers de l’Isle-Adam, [w:] Tenże, Oeuvers complètes, Gallimard, Paris.pl_PL
dc.referencesParadowski M. B. (2011), Wizualizacja danych — dużo więcej niż prezentacja, [w:] Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu, red. M. Kluza, http:// wiedzaiedukacja.eu/wp-content/uploads/2012/03/wizualizacjawiedzy.pdf [dostęp: 10 listopada 2013].pl_PL
dc.referencesPorębski M. (2009), Semiotyka a ikonika, [w:] Literatura a malarstwo — malarstwo a literatura, red. G. Królikiewicz i inni, Kraków.pl_PL
dc.referencesPoulin. R. (2011), Język projektowania graficznego, przeł. A. Cichowicz, TMC, Warszawapl_PL
dc.referencesRancière J. (2007), Estetyka jako polityka, przeł. J. Kuryła i P. Mościcki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStiegler B. (1996), L’image discrete, [w:] Échographies de la télévision, red. J. Derrida, B. Stiegler, Éditions Galilée, Paris.pl_PL
dc.referencesWelsch W. (1998), Estetyka poza estetyką. O znaczeniu estetyki w czasach współczesnych i nowej formie dyscypliny, przeł. K. Zamiara, [w:] Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, red. A. Zeidler- Janiszewska, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.pl_PL
dc.referencesWelsch W. (2005), Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, przeł. K. Guczalska, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesWidzieć/wiedzieć (2011), red. P. Dębowski J. Mrowczyk, przeł. J. Jedliński i In., Wydawnictwo Karakter, Kraków.pl_PL
dc.referencesWilkins B., Type and Image, „Octavo” 1990, nr 7.pl_PL
dc.relation.volume56pl_PL
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record