Show simple item record

dc.contributor.authorWypiorczyk, Agnieszka
dc.contributor.editorUrbańska, Monika
dc.date.accessioned2023-02-09T12:32:01Z
dc.date.available2023-02-09T12:32:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationWypiorczyk A., W zwierciadle opcji politycznych. Perswazyjność komunikacji politycznej na przykładzie analizy debat plenarnych w Parlamencie Europejskim, [w:] Lustro. Analecta Literackie i Językowe, t. XI, M. Urbańska (red.), WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8142-812-5.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-812-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/45820
dc.description.abstractThe main focus of the article is the political communication. The analysis of the speeches given by the members of European Parliament at plenary debate shows how politicians address the same issues, while presenting them from the perspective of the political beliefs, which they represent. In addition, in order to examine the persuasiveness of political communication at plenary debate, the article focuses on analysis of the persuasive strategies used in the statements of Members of European Parliament.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofLustro. Analecta Literackie i Językowe, t. XI;
dc.relation.ispartofseriesAnalecta Literackie i Językowe;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkomunikowanie politycznepl_PL
dc.subjectpolitical communicationpl_PL
dc.subjectperswazjapl_PL
dc.subjectpersuasionpl_PL
dc.subjectdebaty plenarnepl_PL
dc.subjectplenary debatepl_PL
dc.titleW zwierciadle opcji politycznych. Perswazyjność komunikacji politycznej na przykładzie analizy debat plenarnych w Parlamencie Europejskimpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number87-99pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologicznypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-813-2
dc.referencesBralczyk Jerzy, Manipulacja językowa, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, Z.E. Chudziński, Kraków 2000, s. 244–250.pl_PL
dc.referencesBrinker Klaus, Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden, Berlin 2005.pl_PL
dc.referencesBußmann, Hadumod, Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart 2002.pl_PL
dc.referencesGlück Helmut, Rödel Michael, Metzler Lexikon. Sprache, Stuttgart 2016.pl_PL
dc.referencesGrice H.P., Logika a konwersacja, przekł. B. Stanosz, [w:] Język w świetle nauki, red. B. Stanosz, Warszawa 1980, s. 85–99.pl_PL
dc.referencesHabrajska Grażyna, Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2005, t. 7, s. 91–126.pl_PL
dc.referencesKlein Josef, Textsorten im Bereich politischer Institutionen, [w:] Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung, red. K. Brinker et al., Berlin–New York 2000, s. 731–735.pl_PL
dc.referencesMakowski Jacek, Die Abgeordnetenrede im Europäischen Parlament. Korpusgestützte textorientierte Analyse deutschsprachiger Wortmeldungen in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk Beata, Sprachliche Mechanismen der Persuasion in der politischen Kommunikation. Dargestellt an polnischen und deutschen Texten zum EU-Beitritt Polens, Frankfurt am Main 2004.pl_PL
dc.referencesPuzynina Jadwiga, Język wartości, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesSzkudlarek-Śmiechowicz Ewa, Komunikowanie polityczne, [w:] Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, red. B. Kudra, E. Olejniczak, Łódź 2014, s. 25–48.pl_PL
dc.referencesO Parlamencie — Strona główna, [na:] Parlament Europejski [online], dostępny: http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pl (dostęp: 31.05.2019) (wyróżnienie nie zachowane).pl_PL
dc.referencesO Parlamencie — Uprawnienia i procedury, [na:] Parlament Europejski [online], dostępny: http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pl/powers-and-procedures (dostęp: 31.05.2019).pl_PL
dc.referencesDebaty: Środa, 17 stycznia 2018 r., Strasburg; 16. Rosja — wpływ propagandy na państwa członkowskie UE (debata na aktualny temat), [na:] Parlament Europejski [online], http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-01-17-ITM-016_PL.html (dostęp z 06.06.2019).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-812-5.07
dc.relation.volume11pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe