Show simple item record

dc.contributor.authorPodwysocka-Modrzejewska, Jowita
dc.contributor.editorUrbańska, Monika
dc.date.accessioned2023-02-09T12:30:25Z
dc.date.available2023-02-09T12:30:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationPodwysocka-Modrzejewska J., Między światami – zwierciadła Bolesława Leśmiana, [w:] Lustro. Analecta Literackie i Językowe, t. XI, M. Urbańska (red.), WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8142-812-5.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-812-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/45819
dc.description.abstractThe text concerns the various use of the mirror symbol and its function by Bolesław Leśmian in his works. A mirror in Leśmian’s poetry can be a gateway to another — magic world, thanks to which you can know the truth about the world and about yourself. It can also act as an apotropeion.The characteristics of the mirror used by the author of Łąki agree with those rooted in culture — folk beliefs, but also in fairy tales. Specific tales are indicated, but also other works in which a mirror appears.In his poetry, Lesmian uses many times more than one of the functions attributed to the mirror, which is an unusual subject. The poet usually bases his poems on the aforementioned uniqueness of the object, allowing the figures to be transferred to the other world by means of the mirror.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofLustro. Analecta Literackie i Językowe, t. XI;
dc.relation.ispartofseriesAnalecta Literackie i Językowe;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpoezja XX wiekupl_PL
dc.subjectbaśńpl_PL
dc.subjectapotropeionpl_PL
dc.subjectfairy talepl_PL
dc.titleMiędzy światami – zwierciadła Bolesława Leśmianapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number79-86pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-813-2
dc.referencesLeśmian Bolesław, Ballada dziadowska, [w:] tenże, Poezje zebrane, Wrocław 1983, s. 66–68.pl_PL
dc.referencesLeśmian Bolesław, Dziewczyna przed zwierciadłem, [w:] tenże, Poezje zebrane, Wrocław 1983, s. 144.pl_PL
dc.referencesLeśmian Bolesław, Tarcza, [w:] tenże, Sad rozstajny, Warszawa 1912, [online] dostępny: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/tarcza.pdf (dostęp: 21.06.2019).pl_PL
dc.referencesLeśmian Bolesław, Prolog, [w:] tenże, Sad rozstajny, Warszawa 1912, s. 57.pl_PL
dc.referencesGrimm Jacob i Wilhelm, Śnieżka, [online] dostępny: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/sniezka.pdf (dostęp: 22.06.2019).pl_PL
dc.referencesBoniecki Edward, Archaiczny świat Bolesława Leśmiana, Gdańsk 2008.pl_PL
dc.referencesCoates Paul, Identyczność i nieidentyczność w twórczości Bolesława Leśmiana: studium o tautologii, paradoksie i lustrze, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesCoates Paul, Transformacje lustra w poezji Bolesława Leśmiana, „Poezja” 1979, nr 1, s. 52–65.pl_PL
dc.referencesCzabanowska-Wróbel Anna, Baśń jako światopogląd: Baśń i baśniowość w twórczości Leśmiana, „Pamiętnik Literacki” 1988, R. 59, nr 4, s. 29–62.pl_PL
dc.referencesCzabanowska-Wróbel Anna, Leśmian i powtórzenie: „Tarcza” wśród „Poematów zazdrosnych”, [w:] Stulecie „Sadu rozstajnego”, red. U.M. Pilch i M. Stala, Kraków 2014, s. 53–67.pl_PL
dc.referencesDybel Paweł, Lacan i Leśmian: dwa zwierciadła, „Teksty Drugie” 1998, s. 19–36.pl_PL
dc.referencesKilanowski Piotr, O tym, co można ujrzeć po drugiej stronie lustra, czyli garść refleksji o odbiciach, tłumaczeniach i wierszach, „Postscriptum Polonistyczne” 2018, nr 1, s. 113–138.pl_PL
dc.referencesLigęza Lidia, Klechdy polskie na tle folklorystycznym, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 1, s. 111–147.pl_PL
dc.referencesLustro, [w:] W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 206.pl_PL
dc.referencesLustro, [w:] P. Kowalski, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 2007, s. 286–291.pl_PL
dc.referencesTeorie literatury XX wieku, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesZ dziejów krytycznoliterackiej recepcji „Prologu” [online], dostępny: http://nplp.pl/artykul/z-dziejow-krytycznoliterackiej-recepcji-prologu/ (dostęp: 23.06.2019).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-812-5.06
dc.relation.volume11pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe