Show simple item record

dc.contributor.authorUrbańska, Monika
dc.contributor.editorUrbańska, Monika
dc.date.accessioned2023-02-09T12:29:14Z
dc.date.available2023-02-09T12:29:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationUrbańska M., Jan Lechoń przed lustrem trybunału sumienia, [w:] Lustro. Analecta Literackie i Językowe, t. XI, M. Urbańska (red.), WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8142-812-5.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-812-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/45818
dc.description.abstractJan Lechoń hid his face under the mask of Konrad, creating himself as the heir of the great romantics, the fourth bard. In reflections on the mirror’s topics, along with Erynie poem, his Diary is the basic source that allows to understand the various stages of Lechoń creativity, the periods of his creative collapse, and the internal path in which the writer made regular vivisection. Bills of conscience, spiritual confrontations with the glass of the mirror, in Diary was called by him as the „court of justice”. However, he was not honest in his records, he made many silences. Portraits of total destruction were not an option in the case of Lechoń, he wanted to keep the face that was needed — to the end. Throughout his life and consistently, in the final moment, Lechoń remained a prisoner of form and mask. We will discuss this topic in the article.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofLustro. Analecta Literackie i Językowe, t. XI;
dc.relation.ispartofseriesAnalecta Literackie i Językowe;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectJan Lechońpl_PL
dc.subjectpoezja XX wiekupl_PL
dc.subjectemigracjapl_PL
dc.subjectdiariuszpl_PL
dc.subjectemigrationpl_PL
dc.subjectdiariespl_PL
dc.titleJan Lechoń przed lustrem trybunału sumieniapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number57-78pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologicznypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-813-2
dc.referencesLechoń Jan, Dziennik, t. 1–3, oprac. R. Loth, Warszawa 1993,pl_PL
dc.referencesLechoń Jan, Poezje, oprac. R. Loth, Wrocław 1990.pl_PL
dc.referencesAdamczyk Kazimierz, Dziennik jako wyzwanie. Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesCzarnecka Barbara, Ruchomy na szli wagi. Lechoń homotekstualny, Toruń 2013.pl_PL
dc.referencesFalkiewicz Andrzej, Człowiek teatralny, [w:] Antropologia widowisk, wstęp i red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 601–609.pl_PL
dc.referencesFreud Zygmunt, Ego i id, [w:] Antropologia kultury, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, s. 194–204.pl_PL
dc.referencesFreud Zygmunt, Kultura jako źródło cierpień, przekł. J. Prokopiuk, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesGombrowicz Witold, Dziennik 1957–1961, Paryż 1971.pl_PL
dc.referencesGrimal Pierre, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, przekł. M. Bronarska, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesKerényi Karl, Człowiek i maska, [w:] Antropologia widowisk, wstęp i red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 647–667.pl_PL
dc.referencesKopaliński Władysław, Słownik symboli, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesKsięga gości Jana Lechonia, oprac. B. Dorosz, Toruń 1999.pl_PL
dc.referencesMaertens Jean– Thiersy, Maska i lustro. Esej z antropologii odkrycia twarzy, [w:] Antropologia widowisk, wstęp i red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 668–682.pl_PL
dc.referencesMauss Marcel, Pojęcie osoby i pojęcie „ja”, [w:] Antropologia kultury, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, s. 186–192.pl_PL
dc.referencesTwarz — maska — wizerunek, red. K. Bolęba-Bocheńska, M. Błaszkowska, Kraków 2018.pl_PL
dc.referencesUrbańska Monika, „Dobry nekrolog” Jana Lechonia, [w:] Pamięć, red. M. Urbańska, Łódź 2016, s. 35–44 .pl_PL
dc.referencesUrbańska Monika, Kręgi izolacji Jana Lechonia, „SLAVIA Časopis pro slovanskou filologii” 2019, t. 88, z. 2, s. 109–126.pl_PL
dc.referencesUrbańska Monika, Nieczystość, zazdrość i gniew — otchłanie miłości Jana Lechonia, [w:] Literackie i artystyczne konteksty miłości, red. W. Pawlik-Kwaśniewska, D. Dźwinel, Toruń 2015, s. 224–239.pl_PL
dc.referencesWallis Mieczysław, Dzieje zwierciadła i jego rola w różnych dziedzinach kultury, wyd. 2 popr., Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesWyskiel Wojciech, Kręgi wygnania. Jan Lechoń na obczyźnie, Kraków 1988.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-812-5.05
dc.relation.volume11pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe