Show simple item record

dc.contributor.authorKuran, Magdalena
dc.contributor.editorUrbańska, Monika
dc.date.accessioned2023-02-09T12:23:01Z
dc.date.available2023-02-09T12:23:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKuran M., „[…] iż największa mądrość jest poznać samego siebie” – metafora zwierciadła w kazaniu Gabriela Zawieszki (Leopolity) o św. Marii Magdalenie, [w:] Lustro. Analecta Literackie i Językowe, t. XI, M. Urbańska (red.), WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8142-812-5.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-812-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/45816
dc.description.abstractThe article presents the sermon of the Dominican preacher Gabriel Zawieszko (Leopolita). The sermon is first from the cycle of ten, concerning St. Mary Magdalene. The preacher uses the concept and the metaphor of a mirror. A mirror is a symbol (at the same time) of a sinful (a mirror of the lust of the flesh, a mirror of the lust of the eyes and a mirror of the pride of life), a penance (nosce te ipsum) and a perfection (Christ — speculum sine macula). Zawieszko also invokes Greek maxim gnothi seauton (Know Thyself). It becomes the guiding thought of the sermon. He connects it with emblematic presentation of mirror (Lascivia, Superbia, Prudentia, Scientia).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofLustro. Analecta Literackie i Językowe, t. XI;
dc.relation.ispartofseriesAnalecta Literackie i Językowe;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectGabriel Zawieszkopl_PL
dc.subjectśw. Maria Magdalenapl_PL
dc.subjectkaznodziejstwo barokowepl_PL
dc.subjectbaroque preachingpl_PL
dc.subjectDominican preachingpl_PL
dc.title„[…] iż największa mądrość jest poznać samego siebie” – metafora zwierciadła w kazaniu Gabriela Zawieszki (Leopolity) o św. Marii Magdaleniepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number15-28pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologicznypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-813-2
dc.referencesBiernat z Lublina, Ezop, wstęp S. Grzeszczuk, oprac. J. S. Gruchała, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesPicinelli Filip, Mundus symbolicus in emblematum universitate formatus, explicatus, et […] illustratus, Coloniae 1687.pl_PL
dc.referencesRej Mikołaj, Żywot człowieka poczciwego, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1956, BN I 152.pl_PL
dc.referencesRotterodamus Desiderius Erasmus, Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny, przekł., wstęp krytyczny i przypisy J. Domański, przedmową poprzedził L. Kołakowski, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesŚw. Augustyn, Solilokwia (Soliloquia), przekł. A. Świderkówna, [w:] Dialogi filozoficzne, oprac. W. Seńko, Kraków 1999, s. 235–305.pl_PL
dc.referencesWujek Jakub, Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI wieku i wstępy ks. J. Frankowski, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesZawieszko (Leopolita) Gabriel, Historyja o Jonaszu dla rozmyślania nadroższej Męki Pana Jezusowej, Lwów 1618.pl_PL
dc.referencesZawieszko (Leopolita) Gabriel, Iustus iudex ex iustissimi iudicis Jesu Christi, omnibus iudicibus christianis, ad imitandum propositus, In suburbio Jaworoviensi, ad Sanctum Nicolaum [Leopolis] 1615 (2. wyd. Leopolis 1618).pl_PL
dc.referencesZawieszko (Leopolita) Gabriel, Księgi ćwiczenia chrześcijańskiego, Na przedmieściu Jaworowskiem u Ś. Mikołaja [Lwów] 1611.pl_PL
dc.referencesZawieszko (Leopolita) Gabriel, Oratorium pałaczu duchownego, Na przedmieściu Jaworowskim przy Kościele Mikołaja Ś. w drukarni Jana Szeligi [Lwów] 1619.pl_PL
dc.referencesZawieszko (Leopolita) Gabriel, Przysmaki duchowne, gorczyca i kwas, Na przedmieściu Jaworowskiem u Ś. Mikołaja [Lwów] 1619.pl_PL
dc.referencesZawieszko (Leopolita) Gabriel, Wąż miedziany albo rozmyślanie nadroższej Męki Syna Bożego z wizerunku węża miedzianego, Lwów 1618.pl_PL
dc.referencesZawieszko (Leopolita) Gabriel, Zwierciadło pokutujących. Z przykładów Ś. M. Magdaleny uczynione, Lwów 1618.pl_PL
dc.referencesBarącz Sadok, Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce, t. 2, Lwów 1861.pl_PL
dc.referencesKrokiewicz Adam, Gnothi seauton — poznaj siebie!, „Meander” 2007, nr 314, s. 197–210.pl_PL
dc.referencesLausberg Heinrich, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przekł., oprac. i wstęp A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002.pl_PL
dc.referencesNicholas E. Lombardo, The Logic of Desire: Aquinas on Emotion, Washington 2011.pl_PL
dc.referencesNowa księga przysłów polskich, oprac. zespół pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 3, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesStankiewicz Edward, Styl i język „Żywota człowieka poczciwego”, „Pamiętnik Literacki” 1984, R. 75, z. 3, s. 151–162.pl_PL
dc.referencesŚwiętochowski Robert, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, red. M. Rechowicz, t. 2: Od odrodzenia do oświecenia, cz. 2: Teologia neoscholastyczna i jej rozwój w akademiach i szkołach zakonnych, Lublin 1975, s. 213–285.pl_PL
dc.referencesWichowa Maria, Dyskurs Potockiego o poznaniu samego siebie na tle dziejów imperatywu «nosce te ipsum» w literaturze staropolskiej, [w:] Lektury Wacława Potockiego, red. B. Puchalska-Dąbrowska, Białystok 2014, s. 39–67.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-812-5.02
dc.relation.volume11pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe