Show simple item record

dc.contributor.authorLabuda, Barbara
dc.date.accessioned2023-01-27T12:06:09Z
dc.date.available2023-01-27T12:06:09Z
dc.date.issued1972
dc.identifier.issn0084-4446
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/45635
dc.description.abstractAutorka artykułu uczyniła przedmiotem swych analiz cykl krótkich tekstów narracyjnych Henri Michaux noszących wspólny tytuł Voyage en Grande Garabagne. W części wstępnej dokonano syntetycznego przeglądu dorobku krytycznego poświęconego temu autorowi. Opinie krytyków o twórczości Michaux potraktowane zostały jednak w sposób szczególny — mianowicie jako świadectwo recepcji czytelniczej jego utworów. Przyjęcie tego właśnie punktu widzenia pozwoliło na ujawnienie pewnych prawidłowości, charakterystycznych dla odbioru dzieła nowatorskiego, które wymyka się tradycyjnym regułom interpretacji. Szczególną uwagę zwróciła autorka na te wypowiedzi krytyczne, które są wyrazem wahań dotyczących klasyfikacji gatunkowej utworów H. Michaux, określenie kształtu gatunkowego Voyage en Grande Garabagne stanowi bowiem cel jej dalszych rozważań. Za Głowińskim przyjmuje, że gatunek funkcjonuje w tradycji literackiej jako pewna jednostka semantyczna, która nie determinuje wprawdzie konkretnych sensów dzieła, ale sugeruje czytelnikowi typ sensów, jakich może się spodziewać wchodząc w kontakt z określonym gatunkowo utworem, i w konsekwencji określa jego postawę czytelniczą. Na potrzeby analizy autorka wprowadza pojęcie sygnału gatunkowego, co pozwala jej na potraktowanie lektury jako procesu odbioru serii takich właśnie sygnałów. Z teoretycznego punktu widzenia rysują się tu dwie możliwości: albo czytelnik odbiera serię sygnałów wzajem się potwierdzających, gatunkowo jednolitych; albo ma do czynienia z ciągiem sygnałów niejednolitych lub nawet wzajem się wygaszających. Historycznie rzecz biorąc możliwość pierwsza zachodzi w dziełach realizujących typ poetyki „,klasycystycznej””, możliwość druga — w utworach realizujących założenia poetyk „,modernistycznych”, kwestionujących klasyczną hierarchię i czystość gatunkową. Voyage en Grande Garabagne należy do drugiego typu dzieł i stąd trudne byłoby wskazanie ścisłej definicji gatunkowej, szukać trzeba tego, co można nazwać dominantą gatunkową tekstu, serią sygnałów w stosunku do innych nadrzędną. W toku analiz autorka wyróżniła ciągi sygnałów właściwych: periegezę (tytuł, przewijający się wątek podróży, „„egzotyczna”” onomastyka), dyskurs naukowy (systematyczny układ treści, słownictwo techniczne i wobec tego ostatniego sprzeczny ciąg sygnałów charakterystycznych dla dyskursu poetyckiego; nasycenie tekstu figurami stylistycznymi i retorycznymi). Dominantę gatunkową Voyage en Grande Garabagne stanowi, zdaniem autorki, seria sygnałów gatunkowych właściwych literaturze moralizatorskiej czy dydaktycznej (postawa narratora wobec Świata przedstawionego i czytelnika, zatarcie ram czasowo przestrzennych utworu i związane z tym alegoryzacja świata przedstawionego oraz uniwersalizacja sensów, jakie niesie tekst). Jeśli jednak Michaux z Voyage... przyjmuje postawę moralisty, zasługuje on na miano moralisty ironicznego i przewrotnego. Przedstawia bowiem świat pozornie egzotyczny, którego prawa okazują się w ostatecznej instancji identyczne z zasadami etycznymi naszej epoki.pl_PL
dc.language.isofrpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiupl_PL
dc.relation.ispartofseriesZagadnienia Rodzajów Literackich;2
dc.subjectHenri Michauxpl_PL
dc.subjectliterary genrespl_PL
dc.subjectVoyage en Grandepl_PL
dc.titleLes Signaux génériques dans le "Voyage en Grande Garabagne" d'Henri Michauxpl_PL
dc.title.alternativeSygnały gatunkowe w "Voyage en Grande Garabagne" Henriego Michauxpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number73-92pl_PL
dc.identifier.eissn2451-0335
dc.relation.volume14pl_PL
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record