Wyświetlanie pozycji 1-9 z 9

  • Struktura logiczna języka i syntaktyczne kryteria logiczności 

   Maciaszek, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   Przedmiotem trzeciego rozdziału jest język logiki oraz dyskusja nad możliwością formułowania syntaktycznych kryteriów logiczności. Kryterium syntaktyczne może być rozumiane dwojako: 1. czy w języku logiki istnieją "pozycje" ...
  • Lokalne i globalne kryteria logiczności 

   Maciaszek, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   Rozdział szósty podsumowuje całą pracę. Staram się w nim sprecyzować znaczenie terminu "kryterium logiczności" i pokazać jaką budowę powinny mieć takie kryteria. Analizując trzy spośród sformułowanych w poprzednich rozdziałach ...
  • Teoriodowodowe kryteria logiczności 

   Maciaszek, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   W rozdziale piątym analizuję teoriodowodowe kryteria logiczności dla rachunku sekwentów. [ZE WSTĘPU AUTORA]
  • Semantyczne kryteria logiczności 

   Maciaszek, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   Rozdział czwarty poświęcony jest semantycznym kryteriom logiczności, w szczególności zaś, warunkowi inwariantności zastosowanemu do semantyki języków sformalizowanych i semantyki teoriomodelowej języków naturalnych. [ZE ...
  • Bibliografia 

   Nieznany autor (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  • Wstęp 

   Maciaszek, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  • Powstanie logiki i pojęcie logiczności 

   Maciaszek, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   W rozdziale pierwszym, obok niezbędnych ustaleń terminologicznych, przedstawiłem zarys najdawniejszej historii logiki, starając się pokazać w jaki sposób sylogistyka Arystotelesa spełniała wymóg uniwersalności. [ZE WSTĘPU AUTORA]
  • Spór o stosunek logiki do matematyki 

   Maciaszek, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   Rozdział drugi poświęciłem omówieniu prób uściślenia podstawowych intuicji wiązanych z logicznością wyrażeń, relacji wynikania i teorii. Były to jednak próby nieudane, gdyż nie usuwały niejasności wiązanych z pojęciami ...
  • Indeks osób 

   Nieznany autor (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)