Show simple item record

dc.contributor.authorJundo-Kaliszewska, Barbara
dc.contributor.authorLachowski, Tomasz
dc.date.accessioned2022-07-01T09:02:11Z
dc.date.available2022-07-01T09:02:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42379
dc.description.abstractPrzeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza zbudowana jest wokół następującej hipotezy badawczej – w porównaniu z innymi częściami byłego ZSRS stopień rozliczenia okresu sowieckiej dominacji na Litwie, Łotwie oraz w Estonii był zdecydowanie głębszy (choć niepełny), co wynikało przede wszystkim z przyjęcia jednoznacznego stanowiska prawnego w zakresie przebywania państw bałtyckich pod nielegalną okupacją sowiecką w latach 1940–1991 (z przerwą na lata 1941–1944, tj. okupację niemiecką) i kontynuacji podmiotowości prawnomiędzynarodowej międzywojennych niepodległych państw przez państwa bałtyckie po 1991 r. W tym celu zostaną omówione mechanizmy prawne z zakresu sprawiedliwości okresu przejściowego (transitional justice) wdrożone przez państwa bałtyckie po odzyskaniu przez nie niepodległości, a także ich polityczno-społeczna percepcja, przekładająca się na wciąż istniejące problemy związane z przepracowaniem okresu reżimu totalitarnego, panującego niemal pół wieku na terytorium Litwy, Łotwy oraz Estonii.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.relation.ispartofseriesWładza Sądzenia;20
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjecttransitional justicepl_PL
dc.subjectpaństwa bałtyckiepl_PL
dc.subjectprawo międzynarodowepl_PL
dc.subjectdesowietyzacjapl_PL
dc.subjecthistoriapl_PL
dc.subjectZSRSpl_PL
dc.titleOdzyskanie niepodległości przez państwa bałtyckie w świetle procesu rozpadu ZSRS oraz następcze rozliczenie okresu sowieckiej okupacji. Wybrane aspekty natury prawnej i politycznejpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number108-127pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowychpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteBarbara Jundo-Kaliszewska – doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Myśli Politycznej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują stosunki polsko-litewskie, politykę historyczną, prawa mniejszości narodowych, konflikty etniczne, nacjonalizm, separatyzmy i szeroko pojęte bezpieczeństwo na obszarze postradzieckim. Autorka książki pt. Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie (Łódź 2019). Członek redakcji portalu „Obserwator Międzynarodowy”pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteTomasz Lachowski – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W badaniach naukowych zajmuje się problematyką sprawiedliwości okresu przejściowego i rozliczania niedemokratycznej przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym na obszarze byłego Związku Sowieckiego, w świetle prawa międzynarodowego. Autor m.in. monografii Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym. Sprawiedliwość okresu przejściowego (transitional justice) (Łódź 2018), wyróżnionej Nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych „Gaudeamus” w 2018 r. Redaktor naczelny portalu „Obserwator Międzynarodowy”pl_PL
dc.referencesBrazauskas, A. (1992). Lietuviškos skyrybos. Vilnius: Politika.pl_PL
dc.referencesBruskina, N. (2020). The Crime of Genocide Against the Lithuanian Partisans: A Dialogue Between the Council of Europe and the Lithuanian Courts. European Papers – A Journal on Law and Integration, 1(5), 137–159.pl_PL
dc.referencesCzapliński, W. (2009). Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholarpl_PL
dc.referencesDecyzja ETPC. (2006). W sprawie Kolk i Kislyiy przeciwko Estonii, 17.01.2006, skargi nr 23052/04 i 24018/04.pl_PL
dc.referencesDecyzja ETPC. (2006b). W sprawie Penart przeciwko Estonii, 24.01.2006, skarga nr 14685/04pl_PL
dc.referencesGoworko-Składanek, B. (2019). Stosunek Rosjan do Dumy Państwowej na podstawie wszechrosyjskich sondaży Centrum Lewady i WCIOM przeprowadzonych w latach 2001–2017. Przegląd Europejski, 1(51), 189–200pl_PL
dc.referencesGrajewski, A. (2013). Balast po komunizmie. Instytucjonalne rozliczenie komunizmu w krajach Europy Środkowej – opis struktur oraz okoliczności ich powstania. Pamięć i Sprawiedliwość, 2(22), 153–182.pl_PL
dc.referencesGrzebyk, P. (2010). Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiegopl_PL
dc.referencesHorne, C. M., & Stan, L. (red). (2018). Transitional Justice and the Former Soviet Union. Reviewing the Past, Looking Toward the Future. Cambridge & New York: Cambridge University Presspl_PL
dc.referencesJundo-Kaliszewska, B. (2019). Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKarski, K. (2014). „Ius postliminii” jako podstawa uznania ciągłości przedwojennych i dzisiejszych państw bałtyckich. Zeszyty Prawnicze, 1(14), 7–53. https://doi.org/10.21697/zp.2014.14.1.01pl_PL
dc.referencesKarski, K. (2015). Rozpad Związku Radzieckiego a prawo międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Bellonapl_PL
dc.referencesKrotoszyński, M. (2017). Modele sprawiedliwości tranzycyjnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAMpl_PL
dc.referencesKuczyńska-Zonik, A., & Wilczewski, D. (2019). Okupacje, dekomunizacja i walka o niepodległość w polityce państw bałtyckich. Prace Instytutu Europy Środkowej, 2pl_PL
dc.referencesLachowski, T. (2017). Od rozrachunków z przeszłością do konfliktu zbrojnego na Donbasie.Sprawiedliwość okresu przejściowego na Ukrainie po Rewolucji Godności. W: T. Lachowski, V. Mazurenko (red.), Ukraina po Rewolucji Godności. Prawa człowieka – tożsamość narodowa (s. 15–25). Łódź-Olsztyn: Uniwersytet Łódzki, Bookmarked Publishing & Editingpl_PL
dc.referencesLaisvės kelias | Lietuva – Baltarusija. (2020). LaisvėsTV, 23 sierpnia. Pobrane z: https://www.youtube.com/ watch?v=Z2aCVwXOgnk&t=4spl_PL
dc.referencesLatvian President refuses to publish the names of former KGB agents. (2006). Kharkiv Human Rights Protection Group, 3 listopada. Pobrane z: http:// khpg.org/en/1162508470pl_PL
dc.referencesLietuvos apeliacinis teismas Sausio 13-osios byloje pakeitė bausmes ir priteisė nusikaltimais padarytos žalos atlyginimą. (2021). Lietuvos Teismai, 31 marca. Pobrane z: https://bit.ly/34BQ7jDpl_PL
dc.referencesLietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvudios SSRS specialiomis tarnybomis, registracijos, pripažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymas. (1999). Pobrane z: https://bit.ly/3wOsjVOpl_PL
dc.referencesLietuvos Respublikos įstatymas dėl SSRS valstybės saugumo Komiteto (NKVD, NKB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos. (1998). Pobrane z: https://bit.ly/3yX3A3pl_PL
dc.referencesLietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Išvada dėl respublikos prezidento Rolando Pakso, kuriam pradėta apkaltos byla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. (2004). Pobrane z: https:// bit.ly/3vYL6O8pl_PL
dc.referencesLustracja w krajach Europy Środkowej i państwach bałtyckich. (2009). Ośrodek Studiów Wschodnich: Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁomanowski, A. (2018). Prawosławny metropolita Rygi Aleksander był współpracownikiem „organów bezpieczeństwa”. (2018). Rzeczpospolita, 21 grudnia. Pobrane z: https://www.rp.pl/ Historia/312219959-Lotwa-otworzyla-archiwaKGB.htmlpl_PL
dc.referencesŁotwa upublicznia komunistyczne archiwa. (2018). Warsaw Institute, 26 grudnia. Pobrane z: https://warsawinstitute.org/pl/ lotwa-upublicznia-komunistyczne-archiwa/pl_PL
dc.referencesMälksoo, L. (2001). Soviet Genocide? Communist Mass Deportations in the Baltic States and International Law. Leiden Journal of International Law, 14(4), 757–787. https://doi.org/10.1017/ S0922156501000371pl_PL
dc.referencesMälksoo, L. (2011). Kononov v. Latvia. The American Journal of International Law, 105(1), 101–108. http://dx.doi.org/10.5305/amerjintelaw.105.1.0101pl_PL
dc.referencesOtocki, T. (2018). Na Łotwie będzie szeroki dostęp do akt KGB. Przegląd Bałtycki, 17 października. Pobrane z: https://przegladbaltycki.pl/8447,na- -lotwie-bedzie-szeroki-dostep-do-akt-kgb.htmlpl_PL
dc.referencesPar bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu. (2019). Pobrane z: https://bit.ly/3uIc0bR.pl_PL
dc.referencesPettai, E.-C. (2015). Negotiating History for Reconciliation: A Comparative Evaluation of the Baltic Presidential Commissions. Europe-Asia Studies, 67(7), 1079–1101. https://doi.org/10.1080/ 09668136.2015.1064862pl_PL
dc.referencesPettai, V. (2015). Overcoming occupation in the Baltic states: How much truth and justice has been there since 1989?. W: K. Bekere (red.), 25 Years after. The Baltic Way and the Collapse of Totalitarian Communism: European Memory and Political Inspirations (s. 75–85). Riga: Latvian Academy of Sciences Baltic Centre Strategic Studies.pl_PL
dc.referencesRolandas Paksas wygrał z Litwą w Strasburgu. (2011). Ośrodek Studiów Wschodnich, 12. stycznia. Pobrane z: https://www.osw. waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011–01–12/ rolandas-paksas-wygral-z-litwa-w-strasburgupl_PL
dc.referencesSrebrakowski, A. (2017). Komunistyczna Partia Litwy. Swoi czy obcy?. W: A. Srebrakowski, G. Strauchold (red.), Nie tylko Litwa. Geneza i przebieg upadku ZSRR w roku 1991 (s. 205–224). Łomianki: Wydawnictwo LTW.pl_PL
dc.referencesStan, L. (2009). Truth Commissions in PostCommunism: The Overlooked Solution?. The Open Political Science Journal, 2, 1–13. http://dx.doi. org/10.2174/1874949600902010001pl_PL
dc.referencesStępień-Kuczyńska, A. (2020). Gorbaczow. Pieriestrojka i rozpad imperium. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesTeitel, R. G. (2000). Transitional Justice. Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesWalenciak, R. (2016). Teczki znów rządzą Polską. Tygodnik Przegląd, 22 lutego. Pobrane z: https://www.tygodnikprzeglad.pl/ teczki-znow-rzadza-polska/pl_PL
dc.referencesWilczewski, D. (2019). Duchy przeszłości krążą nad Wilnem. Litwini spierają się o swoich bohaterów. Przegląd Bałtycki, 22 sierpnia. Pobrane z: https:// przegladbaltycki.pl/13296,duchy-przeszlosci- -kraza-nad-wilnem-litwini-spieraja-sie-o-swoich- -bohaterow.htmlpl_PL
dc.referencesWilczewski, D. (2021). Tragiczny styczeń. Obrona wieży telewizyjnej w Wilnie. Przegląd Bałtycki, 13 stycznia. Pobrane z: https://przegladbaltycki. pl/17030,tragiczny-styczen-obrona-wiezy-telewizyjnej-w-wilnie.htmlpl_PL
dc.referencesWnuk, R. (2018). Leśni bracia. Podziemie antykomunistyczne na Litwie, Łotwie i w Estonii 1944–1956. Warszawa-Lublin: Wydawnictwo Bellona, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.pl_PL
dc.referencesWyrok ETPC. (2009). W sprawie Kononov przeciwko Łotwie, 24.07.2009, skarga nr 36376/04.pl_PL
dc.referencesWyrok ETPC. (2019). W sprawie Drelingas przeciwko Litwie, 12.03.2019, skarga nr 28859/16.pl_PL
dc.referencesWyrok Wielkiej Izby ETPC. (2010). W sprawie Kononov przeciwko Łotwie, 17.05.2010, skarga nr 36376/04.pl_PL
dc.referencesWyrok Wielkiej Izby ETPC. (2015). W sprawie Vasiliauskas przeciwko Litwie, 20.10.2015, skarga nr 35343/05.pl_PL
dc.referencesZieliński, J. (2012). Próby odnowienia radzieckiego państwa federacyjnego. Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 9, 317–352.pl_PL
dc.referencesZolubas, A. (2015). Neįvardinta ir nepasmerkta nusikalstama organizacija. Alkas.lt, 15 kwietnia. Pobrane z: https://alkas.lt/2015/04/15/a-zolubas-neivardinta-ir-nepasmerkta-nusikalstama-organizacija/pl_PL
dc.referencesАкопов, П. (2021). Памятник на Лубянке или памятник СССР?. Ria Novosti, 20 lutego. Pobrane z: https://ria.ru/20210220/pamyatnik-1598224638. htmlpl_PL
dc.referencesВ МИД РФ выразили возмущение в связи с решением ЕСПЧ по делу „Дрелингас против Литвы». (2019). ТАСС, 14 września. Pobrane z: https://tass.ru/ politika/6885804pl_PL
dc.referencesГосдуму попросили отменить документ с осуждением пакта Молотова – Риббентропа. (2020). Радио Свобода, 2 czerwca. Pobrane z: https://www.svoboda.org/a/30648350.htmlpl_PL
dc.referencesЗакон Эстонии. (1995a). «О гражданстве» от 19 января 1995 года. Pobrane z: https://bit. ly/2SL7lISpl_PL
dc.referencesЗакон Эстонии. (1995b). Закон о порядке взятия на учет и оглашения лиц, находившихся на службе в органах безопасности или органах разведки или контрразведки вооруженных сил государств, оккупировавших Эстонию, либо лиц, сотрудничавших с ними. Pobrane z: https:// bit.ly/3yXHMowpl_PL
dc.referencesНепрерывная цепочка геноцидов: Европейский суд скатился до уровня Литвы. (2019). SputnikNews, 14 marca. Pobrane z: https://lv.sputniknews. ru/20190314/sud-genocid-pravosudie-delo-11144982.htmlpl_PL
dc.referencesОтношение к Сталину: Россия и Украина. (2021). Levada, 23 czerwca. Pobrane z: https://www.levada.ru/2021/06/23/ otnoshenie-k-stalinu-rossiya-i-ukraina/pl_PL
dc.referencesПостановление Съезда народных депутатов СССР о пакте Молотова-Риббентропа от 24.09.1989 г. Pobrane z: http://doc20vek.ru/node/3261pl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe