Show simple item record

dc.contributor.authorSulik, Monika
dc.contributor.editorDubas, Elżbieta
dc.contributor.editorStelmaszczyk, Joanna
dc.date.accessioned2022-06-28T13:13:40Z
dc.date.available2022-06-28T13:13:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSulik M., Aleksander Wat i Ola Watowa ocaleni od zapomnienia, czyli biograficzno-andragogiczne poszukiwania „zagubionych samogłosek”, [w:] Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 109-118, https://doi.org/10.18778/7969-451-8.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-451-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42311
dc.description.abstractAutorka, na podstawie materiałów autobiograficznych Aleksandra i Oli Watów, podjęła próbę odszukania i ukazania najistotniejszych, najbardziej widocznych i najgłośniej wybrzmiewających faktów biograficznych, które w jej opinii mają andragogiczny wymiar oraz edukacyjne znaczenie. Autorka, nawiązując do „tajemnicy zagubionych samogłosek”, przedstawiła biografię Aleksandra Wata oraz Oli Watowej za pomocą słów – kategorii, wyrazów, które zaczynają się samogłoskami: A, E, I, O, U. Przedstawiony przez autorkę sposób analizy biografii jest zaledwie fragmentarycznym ujęciem, które może stać się inspiracją do poszukiwania sposobu na opisanie własnego życia i biografii.pl_PL
dc.description.abstractThe author, based on autobiographical material Alexander and Oli Wat, has attempted to find and release the most important, most visible and loudest notes have biographical facts which in her opinion are andragogical dimension and educational significance. The author, referring to the “mystery of the lost vowel” presented a biography of Alexander Wat and Oli Wat with words – the category of words, that begin with vowels: A, E, I, O, U. Presented by the author, method of the analysis the biography is only fragmentary and may become inspired to seek a way to describe your own life and biography.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.relation.ispartofseries„Biografia i badanie biografii”;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbiografiapl_PL
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectandragogikapl_PL
dc.subjectpamięćpl_PL
dc.subjectAleksander Watpl_PL
dc.subjectOla Watowapl_PL
dc.subjectbiographypl_PL
dc.subjecteducationpl_PL
dc.subjectandragogypl_PL
dc.subjectmemorypl_PL
dc.titleAleksander Wat i Ola Watowa ocaleni od zapomnienia czyli biograficzno-andragogiczne poszukiwania "zagubionych samogłosek"pl_PL
dc.title.alternativeAleksander Wat and Ola Wat saved from obliviousness. Biographical and andragogical searching for vowels that have been lostpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number109-118pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-561-4
dc.referencesDemetrio D., 2006, Edukacja dorosłych, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKlich A., 2011, Niewychowany. Watowie miłość ocalona z apokalipsy. Opowieść Andrzeja Wata, „Gazeta Wyborcza”, 17–18 grudnia.pl_PL
dc.referencesMcKinley Runyan W., 1992, Historie życia a psychobiografia, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWat A., 2001, Dziennik bez samogłosek, Wydawnictwo „Czytelnik”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWatowa O., 2011, Wszystko co najważniejsze, Wydawnictwo „Agora”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojtowicz-Błąd M., Błąd Ł., 2009.,Głos i wymowa dobrego wykładowcy, [w:] A. Rozmus (red.), Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, Wydawnictwo „Wolters Kluwer”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWat A., 2008, Wiersze śródziemnomorskie. Ciemne świecidło, Wydawnictwo „słowo/obraz/terytoria”, Gdańsk.pl_PL
dc.referenceshttp://sjp.pwn.pl/slownik/2557197/euforia (10.05.2014).pl_PL
dc.contributor.authorEmailmonkurek@poczta.onet.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-451-8.08
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe