Show simple item record

dc.contributor.authorSzwech, Agata
dc.contributor.editorDubas, Elżbieta
dc.contributor.editorStelmaszczyk, Joanna
dc.date.accessioned2022-06-28T13:03:09Z
dc.date.available2022-06-28T13:03:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSzwech A., Analiza dzienników Haliny Semenowicz próbą ukazania zakresów międzypokoleniowego uczenia się, [w:] Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 213-219, https://doi.org/10.18778/7969-451-8.16pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-451-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42308
dc.description.abstractArtykuł jest wynikiem przygotowanych przez studentki pedagogiki refleksji po przeczytaniu dzienników Haliny Semenowicz w ramach zajęć projektowych „Wymiary uczenia się przez całe życie w dziennikach Haliny Semenowicz”. Na zakończenie projektu każda z uczestniczek spisała własne refleksje wyniesione po lekturze i analizie dziennika, którym zajmowała się podczas zajęć. Uzyskany w ten sposób materiał badawczy miał na celu ukazanie, w jaki sposób uczestniczki zajęć ustosunkowały się do biografii innej osoby oraz umożliwić zbadanie edukacyjnego oddziaływania biografii H. Semenowicz na jej odbiorczynie.pl_PL
dc.description.abstractThe article is the result produced by student pedagogy of reflection after reading logs Halina Semenowicz class called “Dimensions of learning throughout life in the diary Halina Semenowicz”. At the end of the course, each of the participants wrote down their own reflections learned after reading and analyzing log, which dealt with during the course. Obtained in this way the material was aimed at showing how participants responded to the activities of another person’s biography and allow examination of the educational impact biography H. Semenowicz her the address of.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.relation.ispartofseries„Biografia i badanie biografii”;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdziennikpl_PL
dc.subjectbiografia Innegopl_PL
dc.subjectmiędzypokoleniowe uczenie siępl_PL
dc.subjectdiarypl_PL
dc.subjectsobodys’s else biographypl_PL
dc.subjectintergenerational learningpl_PL
dc.titleAnaliza dzienników Haliny Semenowicz próbą ukazania zakresów międzypokoleniowego uczenia siępl_PL
dc.title.alternativeAnalysis of diary Halina Semenowicz attempt to show the range of intergenerational learningpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number213-219pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Pedagogicznych, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-561-4
dc.referencesDubas E., 2011, Życie zdeterminowane historią. Uczenie się z biografii Innego. Na przykładzie relacji Renee Villancher „Moje skradzione życie”, [w:] E. Dubas, W. Świtalski (red.), Uczenie się z biografii Innych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesFabiś A., 2011, Uczyć się z biografii Innego. Na przykładzie „Trzech Dzienników zestawionych przez Marię von Rosen i Ingamara Bergmana”, [w:] E. Dubas, W. Świtalski (red.), Uczenie się z biografii Innych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesLejeune Ph., 2010, „Drogi zeszycie…”, „drogi ekranie…” O dziennikach osobistych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMalewski M., 2010, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesRodak P., 2006, Dziennik osobisty: praktyka, materialność, tekst, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 1, s. 71–85.pl_PL
dc.referencesSolarczyk-Ambrozik E., 2009, Perspektywa biograficzna w badaniach andragogicznych, „Studia Edukacyjne”, nr 9, s. 19–30.pl_PL
dc.contributor.authorEmailagataszwech@wp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-451-8.16
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe