Show simple item record

dc.contributor.authorKalinin, Oleksiy
dc.contributor.authorReshetov, Michailo
dc.contributor.authorChebotarov, Viacheslav
dc.contributor.editorGlinkowska-Krauze, Beata
dc.date.accessioned2022-05-25T14:06:24Z
dc.date.available2022-05-25T14:06:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationКалінін О., Решетов М., Чеботарьов В., Допомога міжнародних благодійних організаційу відновленні Донбасу як складова інтеграції України до Європейського Союзу, [w:] B. Glinkowska-Krauze (red.), Współczesne trendy bezpieczeństwa biznesu. Problemy i wyzwania gospodarek wschodnich, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8142-855-2.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-855-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41929
dc.description.abstractProponowany artykuł w kontekście orientacji Ukrainy na integrację europejską zawiera przegląd miejsca i roli małych i średnich przedsiębiorstw w kompleksie rolno-spożywczym, dążenia do jego odtworzenia i rozwoju jako sposobu na przezwyciężenie konfliktu zbrojnego w Donbasie oraz udział organy państwowe i międzynarodowe organizacje charytatywne. Za pomocą metody analizy PEST przeanalizowano otoczenie zewnętrzne MŚP w sektorze rolno-spożywczym obwodów ługańskiego i donieckiego. Podkreśla się perspektywy i znaczenie nawiązywania i rozwijania współpracy z międzynarodowymi organizacjami charytatywnymi. Podkreślono potrzebę nowego podejścia do rozwiązywania istniejących problemów oraz aktywnej i wyważonej polityki regulacyjnej państwa w zakresie rozwoju MSP, uwzględniając specyfikę sektorową i regionalną tego sektora gospodarki, co podniesie rolę MSP w życiu gospodarczym.pl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWspółczesne trendy bezpieczeństwa biznesu. Problemy i wyzwania gospodarek wschodnich;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmały i średni biznespl_PL
dc.subjectDonbaspl_PL
dc.subjectUkrainapl_PL
dc.subjectdziałalność charytatywnapl_PL
dc.titleДопомога міжнародних благодійних організаційу відновленні Донбасу як складова інтеграції України до Європейського Союзуpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number103-113pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationŁugański Narodowy Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationŁugański Narodowy Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationŁugański Narodowy Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-814-6
dc.referencesВарналій З. С., Мале підприємництво: основи теорії і практики, К. : Знання : КОО, 2001, 277 с.pl_PL
dc.referencesГлінковська Б., Чеботарьов В. А., Малый и средний бизнес Польши и Укра- ины: проблемы классификации и исходные институциональные ос- новы трансформации, [в:] B. Glinkowska (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, c. 153–164.pl_PL
dc.referencesГоловне управління статистикиу Донецькій області, http://www.donetskstat.gov.ua/ [дата доступy 12.01.2021].pl_PL
dc.referencesГоловне управління статистикиу Луганській області, http://www.lg.ukrstat.gov.ua/ [дата доступy 12.01.2021].pl_PL
dc.referencesГосподарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (Редакція станом на 02.04.2020), с. 55.pl_PL
dc.referencesДержавна служба статистики України, http://www.ukrstat.gov.ua/ [дата доступy 10.01.2021].pl_PL
dc.referencesКалінін О. С., Чеботарьов В. А., Порівняльний аналіз малого підприємництва Луганської та Донецької областей: Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні : Мат. VІ Всеу- кр. наук.-практ. конф. (25–27 лист. 2020 р., м. Львів), 204 с.pl_PL
dc.referencesКонституція України, Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1996, № 30, с. 42, 141.pl_PL
dc.referencesЛуганська обласна військово-цивільна адміністрація, http://loga.gov.ua/ [дата доступy 06.02.2021].pl_PL
dc.referencesЛяшенко В. І., Регуляторна політика в Україні: методологія формування та режими реалізації в сфері малого підприємництва: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03, НАН України. Ін-т економіки пром-сті, Донецьк 2008, 32 с.pl_PL
dc.referencesЧеботарьов В. А., Чверть століття українсько-американської дружби: допомога Mercy Corps як модель міжнародної співпраціу подоланні наслідків військового конфлікту на Донбасі, Вип. 16, Агора, 2016, c. 37–41.pl_PL
dc.referencesЧеботарьов В. А., Колосов А. М., Марков Р. В., Основи бізнес-планування в мікропідприємництві: науково-практичний довідник для бенефіціарів Mercy Corps, та ін. Старобільськ: ДЗ. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка» 2016, 52 с.pl_PL
dc.referencesЧеботарьова Н. М., Демчєнко О. Г., Комплексний аналіз малого підприємництва Луганської області як складова формування соціально-економічного розвитку регіонів, «Економічний вісник Донбасу» 2014, № 2 (36), c. 32–37.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-855-2.10


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe