Show simple item record

dc.contributor.authorKolosov, Andriy
dc.contributor.editorGlinkowska-Krauze, Beata
dc.date.accessioned2022-05-25T14:04:50Z
dc.date.available2022-05-25T14:04:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationКолосов А., Економічне підґрунтя деолігархізації в Україні, [w:] B. Glinkowska-Krauze (red.), Współczesne trendy bezpieczeństwa biznesu. Problemy i wyzwania gospodarek wschodnich, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8142-855-2.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-855-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41927
dc.description.abstractNa Ukrainie, która pozostaje na ostatnim miejscu w Europie pod względem produktu krajowego brutto (PKB), pojawiły się kontrowersje dotyczące przezwyciężenia oligarchii jako najważniejszego problemu systemowego w stosunkach gospodarczych w kraju. Właśnie z powodu monopolu struktur oligarchicznych w energetyce na Ukrainie nie jest możliwe dokończenie reformy rynku energii, kiedy interesy firm monopolistycznych są zdominowane przez interes publiczny, niszcząc ustalone fundamenty do wprowadzenia relacje rynkowe. W odróżnieniu od oligarchii w Polsce, w której bogaci Polacy albo dorobili się fortuny, albo założyli rodzinny biznes, ukraińscy oligarchowie ukształtowali się w wyniku nieudolnej prywatyzacji majątku przedsiębiorstw państwowych w najważniejszych sektorach gospodarki, w szczególności w sektorze energetycznym. Najbardziej zagrażający jest ogromny wpływ firm oligarchicznych na Ukrainie na podejmowanie decyzji państwowych, a także ciągła chęć wykorzystania możliwości budżetu państwa na ich korzyść. Oligarchiczna struktura ukraińskiej gospodarki powstała w wyniku niedociągnięć przeprowadzonej w kraju prywatyzacji, której faktycznym skutkiem było pozbawienie państwowej własności majątku przedsiębiorstw na rzecz niepaństwowego kapitału. Rząd pozostawił bez kontroli dalszy skup sprywatyzowanych przedsiębiorstw i ich udziałów, tworząc podstawy do powstania gospodarki oligarchicznej, czemu sprzyjała dość wysoka monopolizacja głównych sektorów ukraińskiej gospodarki podczas jego pobytu w Związku Radzieckim. Takie warunki początkowe uprościły tworzenie oligarchicznych korporacji jako monopolistów w niektórych sektorach gospodarki, a pomoc organów państwowych w tym procesie utorowała drogę do łatwego tworzenia pionowych kompleksów przemysłowych należących do oligarchów. W toczących się kontrowersjach dotyczących formułowania przepisów o deoligarchizacji kraju należy wziąć pod uwagę, że oprócz przezwyciężenia wpływu oligarchii na media i politykę, konieczna jest poważna reforma struktury własnościowej w najważniejszych sektory gospodarki w celu przezwyciężenia w nich monopolu i stworzenia równych warunków konkurencji między podmiotami gospodarczymi o różnych formach własności.pl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWspółczesne trendy bezpieczeństwa biznesu. Problemy i wyzwania gospodarek wschodnich;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectoligarchiapl_PL
dc.subjectgospodarka Ukrainypl_PL
dc.subjectmonopolpl_PL
dc.subjectprywatyzacjapl_PL
dc.subjectdeoligarchizacjapl_PL
dc.titleЕкономічне підґрунтя деолігархізації в Україніpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number93-102pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationŁugański Narodowy Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-814-6
dc.referencesГазотека. 1 січня 2021 року, https://gasoteka.ua-energy.org/#tariffs [дата до- ступy 21.05.2021].pl_PL
dc.referencesДефолт «ДТЭК Энерго» неизбежен. Fitch. Delo.ua. Энергетика. 2020. 03 апреля, 10:04, https://delo.ua/business/defolt-dtek-energo-neizbezhen-fitch-366985 [дата доступy 21.05.2021].pl_PL
dc.referencesКолосов А. М., Актуальне з економіки та управління в Україні. Моно- графія-есе, Вид-во держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шев- ченка», Старобільськ 2021, 197 с., http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7674 [дата доступy 21.05.2021].pl_PL
dc.referencesМакогон Ю. В., Национализация и приватизация предприятий (Опыт Франции для Украины): монография / Ю. В. Макогон, В. И. Ляшенко, Ин- ститут экономики промішленности, Донецк 2009, 492 с.pl_PL
dc.referencesНогінова Н. М., Приватизація в Україні: упущення, досягнення і перспекти- ви, «Ефективна економіка» 2014, № 1, http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2722 [дата доступy 21.05.2021].pl_PL
dc.referencesОпанасенко В. М., Історія «промахів» формування приватної власності в Україні як одна з причин розвитку тіньової економіки, «Ефективна еко- номіка» 2017, № 5, http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5586 [дата доступу 21.05.2021].pl_PL
dc.referencesПриватизация по-российски, под ред. Анатолия Чубайса, М.: Вагриус 1999, 366 с.pl_PL
dc.referencesПять мифов о газораспределительных компаниях в Украине. 104.ua. 20 июня 2017, https://104.ua/ru/gas-and-money/id/5-mifiv-pro-gazorozpodilni-kompaniji-v-ukrajini-24308 [дата доступy 21.05.2021].pl_PL
dc.referencesРейтинг самых богатых людей Польши и их состояний. Все Тут. 27 июня 2017, http://vsetutpl.com/ru/reytyng-samykh-bogatykh-lyudey-polshy-y-ykh-sostoyanyy [дата доступy 21.05.2021].pl_PL
dc.referencesТелішевська С., Мінус Медведчук: як Зеленський за допомогою закону хоче знищити в Україні олігархат, «Слово і діло», 21.05.2021, https://www.slovoidilo.ua/2021/05/21/stattja/polityka/minus-medvedchuk-yak-zelenskyj-dopomohoyu-zakonu-xoche-znyshhyty-ukrayini-oliharxat [дата доступу 21.05.2021].pl_PL
dc.referencesPGNiG. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, 11 февраля 2016, https://ru.wikipedia.org/wiki/PGNiG [дата доступy 21.05.2021].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-855-2.09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe