Show simple item record

dc.contributor.authorCiesielski, Tomasz
dc.date.accessioned2022-05-23T08:09:23Z
dc.date.available2022-05-23T08:09:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41885
dc.description.abstractCelem rozprawy doktorskiej jest analiza wartości eksplikacyjnej praktyk badawczych, w których istniejące dyskursy, paradygmaty i metodologie naukowe są łączone w zrównoważony sposób ze strategiami artystycznymi. Zakres pracy obejmuje w szczególności badania, w których wyjściowymi obszarami są z jednej strony nauki o poznaniu – kognitywistyka, fenomenologia, psychologia poznawcza, a z drugiej współczesne sceniczne formy tańca – teatr tańca, improwizacja (kontaktowa), taniec współczesny. Ich krytyczna analiza służy zaproponowaniu syntezy wynikających z nich istotnych wyzwań teoretycznych oraz dominujących w międzynarodowym dyskursie naukowym strategii ich rozwiązywania. Rozpoznaniom tym towarzyszą propozycje ich wzmocnienia oparte na większym włączeniu w paradygmat performance as research antropologii kognitywnej oraz estetyki fenomenologicznej. Zaproponowane w ten sposób rozwiązania zostają przedstawione na przykładzie wybranych projektów badawczych.pl_PL
dc.description.sponsorshipPraca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nrze 2016/21/N/HS2/02671 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectperformancepl_PL
dc.subjectperformance-as-researchpl_PL
dc.subjectstrategie badawczepl_PL
dc.subjectfenomenologiapl_PL
dc.subjectbadania performatywnepl_PL
dc.subjectpraktyka-jako-badaniepl_PL
dc.titleStrategie performance as research – współczesny dyskurs i projekty badawcze w zakresie sztuk performatywnychpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number221pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznejpl_PL
dc.dissertation.directorBartosiak, Mariusz
dc.dissertation.reviewerWachowski, Jacek
dc.dissertation.reviewerKosiński, Dariusz
dc.date.defence2022-06-01
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe