Show simple item record

dc.contributor.authorGrzegorczyk, Wojciech
dc.contributor.authorKrawiec, Wioletta
dc.date.accessioned2022-02-09T12:40:01Z
dc.date.available2022-02-09T12:40:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationGrzegorczyk W., Krawiec W., Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Etapy i formy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-546-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-546-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40616
dc.descriptionPublikacja dotyczy różnych strategii wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Autorzy przedstawili charakterystykę tego procesu ze szczególnym naciskiem na określenie motywów, metod oceny, wyboru rynków zagranicznych, form i kierunków geograficznych, a także działań marketingowych i efektów ekspansji zagranicznej firm. Podjęte zagadnienia zaprezentowali na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych oraz pierwotnych na próbie polskich przedsiębiorstw z różnych branż. W monografii znajduje się też kilka studiów przypadków odnoszących się do internacjonalizacji polskich firm.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectfranchisingpl_PL
dc.subjectekspansja polskich firmpl_PL
dc.subjectinternacjonalizacjapl_PL
dc.subjectrynki zagranicznepl_PL
dc.subjectinwestycje bezpośredniepl_PL
dc.titleStrategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Etapy i formypl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2019; © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019pl_PL
dc.page.number207pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, 90-237 Łódź, ul. Jana Matejki 22/26pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-547-6
dc.referencesBaranowska‑Prokop E., Transakcje wymienne w handlu międzynarodowym, Difin, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesBolz H.M.J., Internationales Marketing‑management, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart–Berlin–Koeln 1998.pl_PL
dc.referencesCieszewska‑Mlinarić M., Wąsowska A., Znaczenie dystansu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, „Management and Business Administration Central Europe” 2012, vol. 6(119), s. 3–22.pl_PL
dc.referencesCieślak‑Wróblewska A., Jak posklejać Polskę rozwarstwioną, „Rzeczpospolita. Życie Regionów” 2019, nr 45(447), s. 9–11.pl_PL
dc.referencesDaszkiewicz N., Terytorialny zakres internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw – wyniki ankietyzacji, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2016, nr 30(1), s. 21–29.pl_PL
dc.referencesDorożyński T., Kłysik‑Uryszek A., Kuna‑Marszałek A., Bariery w eksporcie małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, „Przedsiębiorstwo i Zarządzanie” 2017, t. XVIII, z. 6, cz. III, s. 375–387.pl_PL
dc.referencesDrewniak R., Kluczowe cele strategiczne polskich przedsiębiorstw uczestniczących w aliansie strategicznym. Wyniki badań, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 10, s. 27–35.pl_PL
dc.referencesDuliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesDunning J.H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison‑Wesley Publishing Company, New York 1993.pl_PL
dc.referencesEkspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw, Raport Business Consulting MDDP, Warszawa 2014, www.mddp.pl [dostęp: 15.04.2015].pl_PL
dc.referencesEwaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Raport końcowy, Warszawa 2014, http://badania.parp.gov.pl/images/badania/Ewaluacja.Potencjalu.Eksportowego.Przedsiebiorstw.pdf [dostęp: 15.11.2015].pl_PL
dc.referencesFandrejewska A., Import jest prostszy i mniej ryzykowny nic eksport dla najmniejszych firm, www.rp.pl/artykul/1076894 [dostęp: 10.03.2018].pl_PL
dc.referencesFonfara K., Zachowania przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji – próba poszukiwania teorii marketingu międzynarodowego, „Marketing i Rynek” 2007, nr 1, s. 2–7.pl_PL
dc.referencesForsal.pl, Do 2020 roku liczba polskich eksporterów wzrośnie dwukrotnie, Forsal.pl/artykuly/780673,do-roku-2020-liczba-polskich-eksporteów-wzrosniedwukrotnie.html [dostęp: 22.08.2017].pl_PL
dc.referencesFrąk M., Łódzkie szóste pod względem exportu. Wysoko handel i tekstylia, www.wyborcza.pl/akcje-specjalne [dostęp: 2.08.2017].pl_PL
dc.referencesGłowacki R., Kramer J., Żabiński L., Analiza rynku, PWE, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesGołębiowski T. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym: analiza strategiczna, PWN, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesGorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesGorynia M. (red.), Strategie polskich firm wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk W., Marketing na rynku międzynarodowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk W., Szymańska K., Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Studia przypadków, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2018.pl_PL
dc.referencesHadrian P., Wykorzystanie metod portfelowych do projektowania strategii działania na rynku globalnym, [w:] J.W. Wiktor (red.), Współczesne problemy marketingu międzynarodowego, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998, s. 38–50.pl_PL
dc.referencesHandel zagraniczny Polski w 2016 roku, www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/handel-zagraniczny-polski-w-2016 [dostęp: 11.06.2017].pl_PL
dc.referencesHandel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2014 roku, „Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego”, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesHandel zagraniczny w województwie łódzkim, Raport końcowy, GUS Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesHollensen S., Global Marketing. A Decisions-oriented Approach, Preston Education, Harlow 2004.pl_PL
dc.referencesIzby handlowe i gospodarcze, file:///C:/Users/Wioletta/AppData/Local/Temp/izby-handlowe-i-gospodarcze.pdf [dostęp: 22.03.2018].pl_PL
dc.referencesJavalig G., Granot E., Brashear Alejandro T.G., Qualitative methods in international sales research: Cross-cultural consideration, „Journal of Personal Selling & Sales Management” 2011, vol. 31, no. 2, s. 157–170.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKaczmarek B., Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesKarasiewicz G., Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesKaraszewski W., Jaworek M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2016, nr 7, s. 13–20.pl_PL
dc.referencesKarcz K., Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKeegan W., Schlegelmilch B., Stoettinger B., Globales Marketing-Management, Oldenbourg R. Verlag, Munchen–Wien 2002.pl_PL
dc.referencesKim W.Ch., Hwang P., Burgers W.P., Global diversification strategy and corporate profit performance, „Strategic Management Journal” 1989, vol. 1, issue 1, s. 45–57.pl_PL
dc.referencesKłysik‑Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw w Polsce – wstępne wyniki badań, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytet Gdański” 2012, nr 31.pl_PL
dc.referencesKomor M., Euromarketing: Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKostera M. (red.), Organizacje w praktyce. Studia przypadku dla studentów zarządzania, Poltext, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKozak A., Badania marketingowe na rynkach międzynarodowych, https://eksport.pl/2016/08/30/badania-marketingowe-rynkach-zagranicznych/ [dostęp: 25.10.2018].pl_PL
dc.referencesKozielski R. (red.), Wskaźniki marketingowe, wyd. 5 poszerzone, Wolter Kluwer, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesKrajewski J., Województwo łódzkie szyje swój eksport na miarę, www.businessnow.pl [dostęp: 23.08.2017].pl_PL
dc.referencesKramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesKryzys finansowy a handel zagraniczny, Biuro Analiz Sejmowych, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKudina A., Yip G.S., Rugman A.M., Testing the link between multinationality and the return on foreign assets, „Multinational Business Review”, August 2009, vol. 17(3).pl_PL
dc.referencesLiberska B., Współczesne procesy globalizacji światowej, „Bank i Kredyt” 2000, nr 1–2, s. 16–23.pl_PL
dc.referencesLista 2000 największych polskich przedsiębiorstw i eksporterów, „Rzeczpospolita”, 24.11.2016, s. 1–18.pl_PL
dc.referencesMaison D., Noga‑Bogomilski A. (red.), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku, NBP, Warszawa 2011, www.nbp.pl/statystyka/dwn/iip2010/pdf [dostęp: 15.12.2015].pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 roku, NBP, Warszawa 2016, www.nbp.pl/statystki/dwn/up2015pdf [dostęp: 10.05.2016].pl_PL
dc.referencesMruk H., Analiza rynku, PWE, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesOviat B.M., Mc Dougal P.P., Towards a theory of international new ventures, „Journal of International Business Studies” 1994, first quarter.pl_PL
dc.referencesPangarkara N., Internationalization and performance of smalland medium-sized enterprises, „Journal of World Business” 2008, vol. 43(4), October.pl_PL
dc.referencesPausenberg E., Internationalisierung von Unternehmen. Strategien und Probleme ihrer Umsetzung, Schaefer Verlag, Stuttgart 1994.pl_PL
dc.referencesPera B., Miary internacjonalizacji przedsiębiorstw – przegląd wybranych koncepcji i badań, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 319, s. 184–198.pl_PL
dc.referencesPietrasienski P., Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPlawgo B., Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesPolska 2015 Raport o stanie handlu zagranicznego, Warszawa 2015, www.mr.gov.pl/media/15696/ROHZ2015 [dostęp: 22.07.2017].pl_PL
dc.referencesPolski Czempion. Doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagranicznych, Raport PWC, Wrocław–Warszawa 2012, www.polskiczempion.pl [dostęp: 15.11.2014].pl_PL
dc.referencesPolskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK, Raport EY Limited, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesPolskie firmy na globalnej scenie. Ekspansja w fazie wzrostu, Raport badawczy, www.polandgoglobal.pl [dostęp: 18.12.2014].pl_PL
dc.referencesPrzybylska K., Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 2006, nr 3, s. 41–58.pl_PL
dc.referencesRadło M., Ciesielska D., W ciągu dekady polskie spółki przejęły za granicą kilkaset firm, www.obserwatorfinansowy.pl [dostęp: 22.07.2017].pl_PL
dc.referencesRaport o stanie sektora MSP w Polsce, Warszawa 2016, www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2016 [dostęp: 1.08.2017].pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny GUS 2015, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny handlu zagranicznego, GUS, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesRocznik statystyki międzynarodowej, GUS, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesRomanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesRonen S., Shenkar O., Clustering countries on attiudinal dimensions: A review and synthesis, „Academy of Management Review” 1985, vol. 10, issue 3, s. 435–454.pl_PL
dc.referencesRozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesRutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesRymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesRymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesSchroeder J., Badania marketingowe rynków zagranicznych, wyd. 5, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesSchroeder J., Bartosik‑Purgat M., Mruk H., Międzynarodowe badania marketingowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.pl_PL
dc.referencesSullivan D., Measuring the degree of internationalization of a firm, „Journal of International Business Studies” 1994, vol. 25, issue 2, s. 325–342.pl_PL
dc.referencesSzymura‑Tyc M., Measuring the degree of firms’ internationalization at the early stages of international commitment, „Journal of Economics and Management” 2013, no. 13, s. 101–118.pl_PL
dc.referencesSzyran‑Resiak A., Systematyka metod pokrewnych możliwych do zastosowania w ocenie jakości działalności marketingowej organizacji, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne” 2016, t. 23, s. 35–48.pl_PL
dc.referencesThomas D.E., Eden L., What is the shape of the multinationality-performance relationship?, „The Multinational Business Review” 2004, vol. 12, no. 1, s. 85–97.pl_PL
dc.referencesThomas M.J. (red.), Podręcznik marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesWach K., Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesWach K., Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa z perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, t. XVII, z. 10, cz. I, s. 109–126.pl_PL
dc.referencesWiktor J.W., Chlipała P. (red.), Strategie marketingowe na rynkach międzynarodowych, PWE, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesWiktor W., Oczkowska R., Żbikowska A., Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesWilmańska A., Stan i perspektywy rozwojowe sektora MSP w Polsce w latach 2008–2009, Warszawa 20.01.2010, www.parp.gov.pl/files/74/107/417/9226 [dostęp: 15.01.2017].pl_PL
dc.referencesWitek‑Hajduk M.K., Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesThe World Factbook 2016.pl_PL
dc.referencesWoźniak A., Inwestycje polskich firm za granicą rosną, choć powoli, „Rzeczpospolita”, 14.02.2017, s. 16.pl_PL
dc.referencesWright L.T., Crimp M., The Marketing Research Process, Prentice Hall Publ., Harlow 2000.pl_PL
dc.referencesYip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesZentes J., Swoboda B., Schramm‑Klein H., Internationales Marketing, Verlag Vahlen, München 2006.pl_PL
dc.referencesZorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referenceshttp://coie.armsa.pl/ [dostęp: 15.01.2018].pl_PL
dc.referenceshttp://exportimport.com.pl/ [dostęp: 2.03.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm [dostęp: 5.07.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://polishexport.info/ [dostęp: 5.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://polskieprodukty.pl/start.html [dostęp: 15.10.2018].pl_PL
dc.referenceshttp://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ [dostęp: 14.02.2018].pl_PL
dc.referenceshttp://www.een.org.pl/index.php/o-nas.html [dostęp: 3.03.2017].pl_PL
dc.referenceshttps://www.pkobp.pl/media_files,796c6887_7daa_445c_af57_a0263d1c35f1.pdf, raport dynamiczny rozwój polskiego eksportu, sierpień 2018 [dostęp: 15.10.2018].pl_PL
dc.referenceshttps://busienssinsider.com.pl/finanse/wartosc-polskiego-eksportu-w 2018-r. [dostęp: 19.11.2018].pl_PL
dc.referenceshttps://informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/ [dostęp: 24.10.2018].pl_PL
dc.referenceshttps://www.poland-export.pl/ [dostęp: 15.04.2018].pl_PL
dc.referenceshttps://www.poland-transport.eu/pl [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.referenceshttps://www.trade.gov.pl/pl/ [dostęp: 15.07.2017].pl_PL
dc.referenceshttps://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/branzowe-programy-promocji/193981,branzowe-programy-promocji.html [dostęp: 23.10.2018].pl_PL
dc.referenceshttps://franczyzawpolscepl./trendy-franczyzy/2593-zagraniczna-kariera-polskich-sieci [dostęp: 23.08.2017].pl_PL
dc.referenceswww. heritage.org/Index/Ranking.aspx [dostęp: 10.07.2012].pl_PL
dc.referenceswww.bankier.pl [dostęp: 22.07.2017].pl_PL
dc.referenceswww.cba.gov.pl/portal/pl/Indeks_Percepcji_Korupcji_2010html [dostęp: 15.08.2015].pl_PL
dc.referenceswww.everlastingflowers.pl [dostęp:15.08.2018].pl_PL
dc.referenceswww.lodz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lodzkie/portret_wojewodztwa/wojewodztwo_lodzkie.pdf [dostęp: 7.08.2017].pl_PL
dc.referenceswww.mpit.gov.pl/media/36374/Polskie-BIZ-r.pdf [ dostęp: 15.08.2017].pl_PL
dc.referenceswww.parkiet.com/Gospodarka-kraj/30212962-GUS-Polski-eksport-w-2017-r [dostęp: 12.04.2018].pl_PL
dc.referenceswww.tulodz.com/wiadomosci,jakie_kierunki_obieraja_lodzcy_eksporterzy,wia5_3273_10765.html [dostęp: 10.10.2018].pl_PL
dc.referenceswww.mr.gov.pl/media/15696/ROHZ201 [dostęp: 22.07.2017].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-546-9
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe