Show simple item record

dc.contributor.authorSyper-Jędrzejak, Marzena
dc.date.accessioned2022-02-03T10:19:45Z
dc.date.available2022-02-03T10:19:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSyper-Jędrzejak M., Corporate wellness w organizacji. Uwarunkowania, model wymiarów działań, możliwości rozwoju, WUŁ, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-479-0pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-479-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40547
dc.description.abstractCorporate wellness to zarówno filozofia zarządzania, jak i zbiór konkretnych instrumentów wspierających dobrostan pracowników w przedsiębiorstwie. Podejście to zyskuje w ostatnich latach na popularności, zwłaszcza w kontekście warunków rynku pracownika oraz konieczności zabiegania o pozyskanie i zatrzymanie wykwalifikowanych zasobów ludzkich w firmie. Dotyczy ono nie tylko korporacji komercyjnych, lecz także instytucji publicznych. Monografia powstała na podstawie studiów literaturowych i badań przeprowadzonych przez autorkę w wybranym uniwersytecie publicznym. Jest próbą odpowiedzi na pytanie, z jakich elementów powinny składać się działania corporate wellness, aby kompleksowo odpowiadać na potrzeby pracowników oraz jak je wprowadzać i integrować ze sobą w spójny program. Omówiono funkcjonowanie modelu wymiarów wellness w badanej organizacji, a także w jaki sposób poszczególne elementy oferty wellness są wykorzystywane i oceniane przez pracowników. W publikacji zaprezentowano ponadto interesujące rozwiązania z zakresu corporate wellness, które mogą być stosowane w przedsiębiorstwach różnego typu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcorporate wellnesspl_PL
dc.subjectdobrostan fizyczny pracownikówpl_PL
dc.subjectzdrowie w organizacjachpl_PL
dc.subjectzdrowy styl życiapl_PL
dc.subjectwspółczesne organizacjepl_PL
dc.titleCorporate wellness w organizacji. Uwarunkowania, model wymiarów działań, możliwości rozwojupl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number262pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-480-6
dc.referencesAktywność sportowa Polaków. Raport z badania TNS Polska 2015, http://www.tnsglobal. pl/wp-content/uploads/2015/10/TNS-Polska-Aktywno%C5%9B%C4%87-sportowa-Polak%C3%B3w.pdf (dostęp: 10.05.2016).pl_PL
dc.referencesAldana S. G., Financial impact of health promotion programs: A comprehensive review of the literature, „American Journal Health Promotion” 2001, no. 15(5), s. 296–320.pl_PL
dc.referencesAnafarta N., The Relationship between Work-Family Conflict and Job Satisfaction: A Structural Equation Modeling (SEM) Approach, „International Journal of Business and Management” vol. 6, no. 4, s. 168–177.pl_PL
dc.referencesAnsoff H., Zarządzanie strategiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa1995.pl_PL
dc.referencesAntoniak M., Warunki pracy w Polsce na tle krajów UE. Wyniki Europejskiego Badania Warunków Pracy, „Bezpieczeństwo Pracy: Nauka i Praktyka” 2011, nr 9, s. 26–28.pl_PL
dc.referencesApanowicz J., Metodologia ogólna, Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia 2002.pl_PL
dc.referencesBabbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBadanie możliwości optymalizacji warunków pracy i poprawy zdrowia psychicznego pracowników dzięki wprowadzeniu elastycznego czasu pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesBadanie poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa w 2015, http://www.msport.gov.pl/badania-i-analizy/aktywnosc-fizyczna-spoleczenstwa (dostęp: 9.05.2016).pl_PL
dc.referencesBaicker K., Cutler D., Song Z., Workplace Wellness Programs Can Generate Savings, „Health Affairs” 2010, vol. 29, no. 2, s. 304–311.pl_PL
dc.referencesBalancing Work and family life: helping parents into paid employment, [w:] OECD Employment Outlook, http://www.oecd.org/social/family/2079435.pdf (dostęp: 30.06.2016).pl_PL
dc.referencesBalcerzak-Paradowska B., Ocena kierunków zamian w polityce rodzinnej w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, [w:] C. Sadowska-Snarska (red.), Równowaga praca–życie–dom, Białystok 2008, s. 15–35.pl_PL
dc.referencesBańka A., Społeczna psychologia środowiskowa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesBass B. M., Riggio R. E., Transformational leadership, Mahwah, New Jersey 2006.pl_PL
dc.referencesBauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesBąkowicz S., (red.), Kronika Uniwersytetu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesBelcer A., Wojnarowska A., Fonoholizm – nowe uzależnienie młodzieży, [w:] B. Skwarek, E. Gulbach, I. Lewicka (red.), Patologie i uzależnienia (wybrane problemy teorii i praktyki), Edytorka, Warszawa 2014, s. 39–49.pl_PL
dc.referencesBelczyk K., Opieka zdrowotna – standardowy benefit w USA, http://www.miesiecznik-benefit.pl/ (dostęp: 16.05.2016).pl_PL
dc.referencesBerłowski P., Godlewska J., Połaska, M., Rzewuska M., Równowaga praca – życie. E-poradnik, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesBerry L. L., Mirabito A. M., Baun W. B., What’s the hard return on employee wellness programs?, „Harvard Business Review”, December 2010, s. 1–9.pl_PL
dc.referencesBeutell N., Witting-Berman U., Work-family conflict and work-family synergy for generation X, baby boomers, and matures, „Journal of Managerial Psychology” 2008, vol. 23, issue 5, s. 507–523.pl_PL
dc.referencesBieliński J., Larkowska M., Elementy stylów życia a struktura społeczna we współczesnej Polsce. Codzienne zachowania i strategie rynkowe, [w:] I. Pańkow (red.), Meandry legitymizacji. Studia i analizy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2011, s. 141–166.pl_PL
dc.referencesBiernat A., Aktywność fizyczna w życiu współczesnego człowieka, www.ncbkf.pl/media/ewyd/bibl/NCBKF%20Biernat_final.pdf (dostęp: 9.05.2016).pl_PL
dc.referencesBiron M., Bamberger P., Aversive workplace conditions and absenteeism: Taking referent group norms and supervisor support into account, „Journal of Applied Psychology” 2012, vol. 97, no. 4, s. 901–912.pl_PL
dc.referencesBłędowski P., Tomczak-Tomaszewski P., Wysocka M., Mackiewicz M., Efektywne zarządzanie kadrami na uczelni, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesBłoński K., Czas wolny mieszkańców dużych miast w Polsce – wyniki badań, „Konsumpcja i Rozwój” 2014, nr 6, s. 39–48.pl_PL
dc.referencesBoniwell I., Henry J., Developing conceptions of well-being: Advancing subjective, hedonic and eudaimonic theories, „Social Psychology Review” 2007, no. 9(1), s. 3–18.pl_PL
dc.referencesBooth F., Chakravarthy M. i in., Waging war on physical inactivity: using modern molecular ammunition against an ancient enemy, „Journal of Applied Physiology” 2002, no. 93, s. 3–30, http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00073.2002.pl_PL
dc.referencesBorkowska S., Ile pracy ile życia poza nią?, [w:] taż (red.), Programy praca–życie z teorii i praktyki, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2011, s. 16–48.pl_PL
dc.referencesBorkowska S., O równowagę między pracą i życiem: Unia Europejska – Polska, [w:] taż (red.), Programy praca życie a efektywność firm, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2003, s. 15–56.pl_PL
dc.referencesBorkowska S., Praca a życie pozazawodowe, [w:] taż (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2005, s. 52–71.pl_PL
dc.referencesBorowiecki R., Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011, nr 20, s. 5–15.pl_PL
dc.referencesBowen D., Lawler E., The empowerment of service workers: What, why, how, and when, „Sloan Management Review” 1992, no. 33, s. 31–39.pl_PL
dc.referencesBreslow L., Why Heath Promotion Lags Knowledge About Healtful Behavior, „American Journal of Health Promotion” 2001, no. 15(5), s. 388–390.pl_PL
dc.referencesBudżet czasu ludności, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochodywydatki- i-warunki-zycia-ludnosci/badanie-budzetu-czasu-ludnosci-w-2013-r-,18,1.html (dostęp: 28.06.2016).pl_PL
dc.referencesBurke R., Corporate wellness programs: an overview, [w:] R. Burke, A. Richardsen (eds.), Corporate Wellness Programs. Linking employee and Organizational Health, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2014, s. 3–27.pl_PL
dc.referencesBurke R., Richardsen A. (eds.), Corporate Wellness Programs: Linking Employee and Organizational Health, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2014.pl_PL
dc.referencesBurlita A., Zarządzanie budżetem czasu jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 39, s. 25–36.pl_PL
dc.referencesBryson L., Warner-Smith P., Fray L., Managing the work-life roller-coaster: Private stress or public health issue?, „Social Science & Medicine” 2007, vol. 65, s. 1142–1153.pl_PL
dc.referencesCameron K., Dutton J., Quinn R., Foundations of Positive Organizational Scholarship, [w:] K. Cameron, J. Dutton, R. Quinn (eds.), Positive Organizational Scholarship. Foundations of a New Discipline, Berrett-Koehler Publishers Inc., San Francisco 2003, s. 3–13.pl_PL
dc.referencesCarlsson B., Flexibility and the Theory of the Firm, „International Journal of Industrial Organization” 1989, no. 7(2), p. 179–203.pl_PL
dc.referencesCascio W., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesCentralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Bezpieczeństwo i higiena pracy biurowej, www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl (dostęp: 5.05.2016).pl_PL
dc.referencesChełpa S., Metody badań problematyki kadrowej, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002, s. 350–359.pl_PL
dc.referencesChłoń-Domińczak A., Magda I., Opieka nad dziećmi do 3 lat w Polsce – diagnoza oraz rekomendacje dotyczące zmian, ekspertyza opracowana na potrzeby Zespołu ekspertów ds. wypracowania rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej przy Kancelarii Prezydenta RP, https://www.prezydent.pl/.../gfx/.../opieka_nad_dziecmi_do_lat_3.pdf (dostęp: 28.06.2016).pl_PL
dc.referencesCierniak-Emerych A., Implikacje społeczne zmian w materialnych warunkach pracy, „Inżynieria Maszyn” 2009, nr14, s. 158–165.pl_PL
dc.referencesCierpiałkowska L., Ziarko M., Psychologia uzależnień – alkoholizm, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesCiesielska A., Fizjologia zdrowia, Wydawnictwo Anna, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesClutterbuck D., Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesConn V., Hafdahl A., Cooper P., Brown M., Lusk S., Meta-analysis of workplace physical activity interventions, „American Journal of Preventive Medicine” 2009, vol. 37, issue 4, s. 330–339.pl_PL
dc.referencesCorbin C., Welk G., Corbin W., Welk K., Fitness i Wellness. Kondycja, sprawność, zdrowie, Wydawnictwo Zysk i Sk-a, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesCox T., Griffiths A., Rial-Gonzales E., Badania nad stresem związanym z pracą. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2006, http://osha.europa.eu/pl/publications/reports/203 (dostęp: 6.06.2016).pl_PL
dc.referencesCrawford R., A Cultural Account of Health: Control, Release and the Social Body, [w:] B. McKinlay (ed.), Issues in the Political Economy of Health Care, Tavistock, New York 1984, s. 60–103.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2015, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/ Diagnoza_raport_2015.pdf (dostęp: 4.04.2016).pl_PL
dc.referencesCzego pragną polscy pracownicy – raport 2016, http://www.randstad.pl/o-randstad/dla-mediow/ informacje-prasowe/czego-pragna-polscy-pracownicy/ (dostęp: 28.05.2016).pl_PL
dc.referencesCzerw A., Babiak J., Transformacyjny styl kierowania w tworzeniu pozytywnej organizacji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2010, nr 77, s. 45–58.pl_PL
dc.referencesCzym jest stres?, https://bhp.uni.../czym-jest-stres/ (dostęp: 27.02.2018).pl_PL
dc.referencesDankiewicz M., Empowerment w organizacji, czyli siła w pracownikach, [w:] A. Hennel-Brzozowska (red.), Empowerment, czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2016.pl_PL
dc.referencesDarcy C., McCarthy A., Hill J., Grady G., Work–life balance: One size fits all? An exploratory analysis of the differential effects of career stage, „European Management Journal” 2012, no. 30, s. 111–120.pl_PL
dc.referencesDąbrowska K., Programy na rzecz równowagi życia zawodowego i rodzinnego, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2014, nr 2, s. 41–53.pl_PL
dc.referencesDeklaracja Luksemburska na temat promocji zdrowia w miejscu pracy w Unii Europejskiej, Luksemburg 1997.pl_PL
dc.referencesDerbis R., Jakość rozwoju a jakość życia, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2001.pl_PL
dc.referencesDietterich T. G., Approximate statistical tests for comparing supervised classification learning algorithms, „Neural Computation” 1998, no. 10(7), s. 1895–1923, http://dx.doi.org/10.1162/089976698300017197.pl_PL
dc.referencesDugiel G., Tustanowska B., Kęcka K., Jasińska M., Przegląd teorii stresu, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis” 2012, nr 47, s. 49–70.pl_PL
dc.referencesDunn H. L., High-Level Wellness, Beatty Press, Arlington 1961.pl_PL
dc.referencesDumazedier J., Problèmes actuels de la socjòlogie du doisir, RISS, vol. 12, no. 4, UNESCO, Paris 1960.pl_PL
dc.referencesDziak A., Urazy i uszkodzenia sportowe narządu ruchu, [w:] A. Jegier, K. Nazar, A. Dziak (red.), Medycyna sportowa, Wydawnictwo PTMS, Warszawa 2006, s. 247–376.pl_PL
dc.referencesDziałania prowadzone w Polsce na rzecz zwalczania nadwagi i otyłości, https://journals.viamedica.pl/eoizpm/article/viewFile/25995/20805 (dostęp: 10.05.2016).pl_PL
dc.referencesDziesięć zdrowych nawyków żywieniowych, http://zdrowie.wp.pl/multimedia/galerie/art1111.html (dostęp: 10.05.2016).pl_PL
dc.referencesEppink D. J., Planning for strategic flexibility, „Long Range Planning” 1978, no. 11(4), s. 9–15, http:// dx.doi.org/10.1016/0024–6301(78)90002-X. Family life and work, Second European Quality of Life Servey, European Foundation for the Improving of Living and Working Conditions, Dublin 2010.pl_PL
dc.referencesFarnicka M., Nowosad I., Socha R., O możliwości zastosowania kategorii dobrostanu nauczycieli i zaangażowania w pracę w badaniach szkoły jako efektywnej organizacji, „Edukacja Humanistyczna” 2018, nr 1(38), s. 69–86.pl_PL
dc.referencesFrąckowiak-Sochańska M., Czas wolny kobiet i mężczyzn. Ilość i jakość czasu wolnego jako wymiary nierówności społecznych, [w:] D. Mroczkowska (red.), Czas wolny – dylematy, refleksje, perspektywy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 190–210.pl_PL
dc.referencesGajdzik B., Programy pomocy i promocji zdrowia dla pracowników 50+ w miejscu pracy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach” 2014, nr 10, s. 92–103.pl_PL
dc.referencesGalanter M. (ed.), Alcoholism. The consequences of alcoholism, Kluwer Academic, New York 2000.pl_PL
dc.referencesGalderisi S., Heinz A., Kastrup M., Beezhold J., Sartorius N., Propozycja nowej definicji zdrowia psychicznego, „Psychiatria Polska”, nr 51(3), s. 407–411.pl_PL
dc.referencesGetzen T., Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesGębska M., Wojciechowska A., Weber-Nowakowska K., Żyżniewska-Banaszak E., Podstawy higieny narządu głosu w pracy nauczycieli i wykładowców, „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” 2013, nr 2, s. 18–21.pl_PL
dc.referencesGębski M., Elastyczne formy zatrudnienia w realiach rynku pracy, „Miscellanea Oeconomica” 2014, nr 3, s. 297–312.pl_PL
dc.referencesGilley A., Waddell K., Hall A., Manager Behavior, Generation, and Influence on Work-Life Balance: An Empirical Investigation, „The Journal of Applied Management and Entrepreneurship” 2015, vol. 20, no.1, s. 3–24.pl_PL
dc.referencesGoetzel R. Z., Absolute Advantage, Wellness Councils of America, Washington 2002.pl_PL
dc.referencesGoszczyńska M., Wyzwania i zagrożenia dla polskiego rynku pracy u progu XXI wieku, [w:] M. Górnik- Durose, B. Kożusznik (red.), Perspektywy psychologii pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 27–52.pl_PL
dc.referencesGottlieb B., Kelloway E. Barham E., Flexible Work Arrangements: Managing the Work-Family Boundary, Wiley, Chichester 1998.pl_PL
dc.referencesGreenglass E., Różnice wynikające z ról płciowych: wsparcie społeczne i radzenia sobie ze stresem, [w:] H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 138–151.pl_PL
dc.referencesGreenhaus J., Beutell N., Sources of conflict between work and family roles, „Academy of Management Rewiev” 1985, no. 10, s. 76–88.pl_PL
dc.referencesGriffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesGrunt-Mejer K., Wypalenie zawodowe – czynnik obniżający poziom bezpieczeństwa w pracy, „Bezpieczeństwo Pracy” 2012, nr 4, s. 12–14.pl_PL
dc.referencesGuszkowska M., Ćwiczenia fizyczne a psychika kobiet – korzyści i zagrożenia, [w:] M. Guszkowska (red.), Aktywność ruchowa kobiet. Formy, uwarunkowania, korzyści, zagrożenia, AWF, Warszawa 2009, s. 275–288.pl_PL
dc.referencesGrzelczak A., Czas to pieniądz, czyli o elastyczności i wykorzystaniu czasu jako wyzwaniach przedsiębiorstw XXI wieku, [w:] E. Kicka (red.), Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku. Aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne, Wydawnictwo WSB, Poznań 2014, s. 105–122.pl_PL
dc.referencesHarrington B., The Work-live evolution study, Boston College Center for Work & Family, Boston 2007, https://www2.bc.edu/~harrinb/Docs/Publications/Work%20Life%20Evolution%20Study%20final.pdf (dostęp: 17.06.2016).pl_PL
dc.referencesHauk M., Ewolucja form pracy i zmiany na rynku pracy a wynikające z nich zadania dla psychologów, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica” 2010, nr 14, s. 81–97.pl_PL
dc.referencesHealthy People 2020, http://www.healthypeople.gov/2020 (dostęp: 13.05.2017).pl_PL
dc.referencesHeckerson E., Laser C., Just breathe! The critical importance of maintaining a worklife balance, „Nurse Leader” 2006, no. 4(6), s. 26–28.pl_PL
dc.referencesHenry J., Pozytywna i kreatywna organizacja, [w:] P. A. Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 170–193.pl_PL
dc.referencesHeszen I., Sęk H., Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesHildt-Ciupińska K., Work-life balance a wiek pracowników, „Bezpieczeństwo Pracy” 2014, nr 10, s. 14–17.pl_PL
dc.referencesHobfoll S., Teoria zachowania zasobów i jej implikacje dla problematyki stresu, zdrowia i odporności, [w:] E. Bielawska-Batorowicz, B. Dudek (red.), Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla – polskie doświadczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 17–50.pl_PL
dc.referencesHockey G. R., Stress and the cognitive components of skilled performance, [w:] V. Hamilton, D. M. Warburton (red.), Human Stress and Cognition, John Wiley, Chichester 1979, s. 141–177.pl_PL
dc.referencesHolmes H., Rahe R. H., The social readjustment rating scale, „Journal of Psychosomatic Research” 1967, no. 11(2), s. 213–221.pl_PL
dc.referencesHornung S., Glaser J., Rousseau D., Creating Flexible Work Arrangements Through Idiosyncratic Deals, „Journal of Applied Psychology” 2008, vol. 93, no. 3, s. 655–664, http.dx.doi. org/10.1037/0021–9010.93.3.655.pl_PL
dc.referencesHupa A., Dbanie o zdrowy styl życia, https://ceo.com.pl/dbanie-o-zdrowy-styl-zycia-wg-internautow-575539 (dostęp: 20.06.2018).pl_PL
dc.referencesJanicka I., Konflikt w relacji rodzina praca a jakość życia jednostki, [w:] L. Golińska, B. Dudek (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 418–430.pl_PL
dc.referencesJanoś-Kresło M., Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów, SGH, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesJanowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesJarosz M., Pachocka L., Rola dietetyka w prewencji i leczeniu chorób. Kompetencje i umiejętności dietetyka w Europie, [w:] M. Jarosz (red.), Praktyczny podręcznik dietetyki, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2011, s. 11–13.pl_PL
dc.referencesJózefik A., Próba określenia zakresu merytorycznego ergonomii i jej związków z pokrewnymi dziedzinami i dyscyplinami, „Ergonomia” 1982, nr 5(1–2), s. 13–18.pl_PL
dc.referencesJung B., W kierunku nowej ekonomii czasu wolnego?, [w:] R. Winiarski (red.), Rekreacja i czas wolny, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011, s. 160–174.pl_PL
dc.referencesJuszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.pl_PL
dc.referencesKaleta A., Hotelarstwo Spa i Wellness jako rozwojowy produkt przemysłu czasu wolnego – wybrane aspekty, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 1, s. 361–371.pl_PL
dc.referencesKalińska M., The Role of middle managers in shaping positive Organisational potential, [w:] M. Stankiewicz (red.), Positive management Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2013, s. 89–123.pl_PL
dc.referencesKałkowska J., Włodarkiewicz-Klimek A., Czynniki wpływające na kształtowanie dobrostanu pracowników w przedsiębiorstwach, [w:] J. Marcinkowski, W. Horst (red.), Kształtowanie dobrostanu pracownika. Wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008, s. 91–100.pl_PL
dc.referencesKamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesKarasiewicz K., Lewandowska-Walter A., Godlewska-Werner D., Piotrowski A., Równowaga praca–dom według Polaków – prezentacja konstruktu i właściwości psychometrycznych kwestionariusza WLB, [w:] T. Rostowska, W. Budziński (red.), Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 38–63.pl_PL
dc.referencesKawakami N., Araki S. i in., Overtime, psychosocial working conditions, and occurrence of noninsulin dependent diabetes mellitus in Japanese men, „Journal Epidemiology Community Health” 1999, no. 53, s. 359–363, http://dx.doi.org/10.1136/ jech.53.6.359.pl_PL
dc.referencesKirkaldy B. D., Trimpop R., Cooper C. L., Working hours, job stress, work satisfaction and accident rates among medical practitioners and allied personnel, „International Journal of Stress Management” 1997, no. 4(2), s. 79–87, http://dx.doi.org/10.1007/BF02765302.pl_PL
dc.referencesKleszczewska E., Andryszczyk M., Łogwiniuk K., Dorosz N., Boyko O., Nawyki żywieniowe na Ukrainie i w Polsce. Część II. Analiza wzorców konsumpcji żywności metodą Warda, „Hygeia Public Health” 2013, nr 48, s. 532–536.pl_PL
dc.referencesKlimka M., Budzińska G., Rola cnót i sił charakteru w procesie zarządzania rozwojem pracowników i kształtowania dobrostanu na współczesnym rynku pracy, [w:] H. Skłodowski (red.), Wyzwania psychologii biznesu w wymiarze międzykulturowym, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź–Warszawa 2015, s. 165–176.pl_PL
dc.referencesKociatkiewicz J., Kostera M., Zaangażowane badania jakościowe, „Problemy Zarządzania” 2014, vol. 12, nr 1(45), s. 9–17, http://dx.doi.org/10.7172/1644–9584.45.1.pl_PL
dc.referencesKok G., Zijlstra F., Ruiter R., Changing environmental conditions impacting health – a focus on organizations, [w:] R. Burke, A. Richardsen (eds.), Corporate Wellness Programs. Linking employee and Organizational Health, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2014, s. 28–58.pl_PL
dc.referencesKolny B., Czas wolny w świetle zrównoważonego rozwoju, „Konsumpcja i Rozwój” 2014, nr 2, s. 28–38.pl_PL
dc.referencesKołodko G., Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007.pl_PL
dc.referencesKonarska M., Praca biurowa – organizacja stanowiska pracy, www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/ appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_ root_id=19382&html_tresc_id=22298&html_klucz=19558&html_klucz_spis (dostęp: 5.05.2016).pl_PL
dc.referencesKonkurs Dobrych Praktyk – Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy–file:///C:/Users/user/Downloads/good-practice-awards-pl.pdf (dostęp: 18.07.2016).pl_PL
dc.referencesKopertyńska M., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKorzeniowska E., Puchalski K., Efekty 10-letniej działalności Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2006, http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/promocja.pdf (dostęp: 26.04.2016).pl_PL
dc.referencesKorzeniowska E., Puchalski K. (red.), Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2017.pl_PL
dc.referencesKorzeniowski L., Zarządzanie bezpieczeństwem. Rynek, ryzyko, zagrożenie, ochrona, [w:] P. Tyrała (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesKossek E. E., Ozeki C., Kosier D. W., Wellness incentives: Lessons learned about organizational change, „Human Resource Planning” 2001, no. 24, s. 24–35.pl_PL
dc.referencesKostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKotowska I., Sztanderska U., Podsumowanie i rekomendacje, [w:] I. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, s. 430–447.pl_PL
dc.referencesKotzian J., Otto J., HRK Employer Branding: Work-life balance. Niewykorzystany potencjał. Raport z badania, HRK, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKozioł L., Organizacja warunków i stosunków pracy, [w:] A. Kozina (red.), Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesKrupski R., Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesKrupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKubińska K., Fonoholizm gimnazjalistów?, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, nr 10, s. 45–49.pl_PL
dc.referencesKuc B., Metodologia badań własnych. Z warsztatu prakseologa, Wydawnictwo Ementon, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKupisiewicz M., Słownik pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesKvale S., Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKwiek M., Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2010.pl_PL
dc.referencesLachowska B., Neurotyczność, wymagania pracy i konflikt praca–rodzina a skutki stresu zawodowego, „Medycyna Pracy” 2014, nr 65, s. 387–398.pl_PL
dc.referencesLalonde M., A New Perspective on the Health of Canadians, http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf (dostęp: 4.05.2016).pl_PL
dc.referencesLee A., Case studies as natural experiments, „Human Relations” 1989, vol. 42, s. 117–137.pl_PL
dc.referencesLeja K., Uniwersytet społecznie odpowiedzialny, „E-mentor” 2009, nr 4 (31), s. 4–13.pl_PL
dc.referencesLeja K., Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011.pl_PL
dc.referencesLeka S., Cox T., The European Framework for Psychosocial Risk Management, PRIMA-EF, I-WHO Publications, Nottingham 2008.pl_PL
dc.referencesLichwa P., Pod ochronnym parasolem, „Personel i Zarządzanie” 2008, nr 8, s. 39–41.pl_PL
dc.referencesLiu Y., Tanaka H., Overtime work, insufficient sleep, and risk of non-fatal acute myocardial infarction in Japanese men, „Occupacional Environmental Medicine” 2002, no. 59, s. 447–451, http://dx.doi.org/10.1136/oem.59.7.447.pl_PL
dc.referencesLitzke S., Schuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.pl_PL
dc.referencesLourel M., Ford T., Gamasson E., Guéguen N., Hartmann A., Negative and positive spilover between work and home, „Journal of Managerial Psychology” 2009, no. 24, s. 438–449.pl_PL
dc.referencesLuthans F., Youssef C., Emerging positive organizational behavior, „Journal of Management” 2007, no. 33, s. 774–800.pl_PL
dc.referencesŁobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesŁubkowska W., Dobrostan i wellness kobiet w wieku 50+ w aspekcie ćwiczeń w środowisku wodnym, „Zdrowie i Dobrostan” 2015, nr 1, s. 233–247.pl_PL
dc.referencesŁyszczarz K., Senderacka I., Uczelnie publiczne w świetle reformy szkolnictwa wyższego. Wybrane aspekty, „Economics and Management” 2013, nr 1, s. 30–38.pl_PL
dc.referencesMajewska M., Noworol C., Stres organizacyjny, „Ergonomia” 1995, t. 18, nr 2, s. 161–169.pl_PL
dc.referencesMakarewicz R., Hałas w środowisku, Wydawnictwo PAN, Poznań 1969.pl_PL
dc.referencesMalińska M., Skuteczność programów interwencyjnych promujących aktywność fizyczną w miejscu pracy, „Medycyna Pracy” 2017, nr 68(2), s. 277–301, http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.00475.pl_PL
dc.referencesMalińska M., Namysł A., Hildt-Ciupińska K., Promocja zdrowia w miejscu pracy – dobre praktyki (2), „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” 2012, nr 7(490), s. 18–21.pl_PL
dc.referencesMarcinkowski J., Rola edukacji z zakresu bezpiecznych warunków pracy w kształtowaniu dobrostanu pracowniczego, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2017, t. 35, nr 3, s. 42–51.pl_PL
dc.referencesMarcinkowski J., Horst W., Kształtowanie dobrostanu pracownika. Wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesMarmot M. G., Bosma H., Hemingway H. i in., Contribution of job control and other risk factors to social variations in coronary heart disease incidence, „Lancet” 1997, no. 350, s. 235–239, http://dx.doi.org/10.1016/S0140–6736(97)04244-X. Mars wellness programme, https://osha. europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/mars-wellness-programme (dostęp: 18.07.2016).pl_PL
dc.referencesMaslow A., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesMatejun M., Metoda studium przypadku w pracach badawczych młodych naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2011, nr 19, s. 203–213.pl_PL
dc.referencesMcPeck W., Ryan M., Chapman L., Bringing wellness to the small employer, „American Journal of Health Promotion” 2009, vol. 23, issue 5, s. 1–10.pl_PL
dc.referencesMichalski M., Okresy i stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych w ocenie efektywności inwestycji rzeczowych, „Ekonomia Menedżerska” 2009, nr 5, s. 45–62.pl_PL
dc.referencesMichel J., Clark M., Jaramillo D., The role of the Five Factor Model of personality in the perceptions of negative and positive forms of work-nonwork spillover: A meta-analytic review, „Journal of Vocational Behavior” 2011, vol. 79, s. 191–203.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk-Lerman G., Mężowie i żony – role małżeńskie realizowane w rodzinach wielkomiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesMolenda M., Bielec J., Ergonomia w naukach ekonomicznych, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Dydaktyka w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2003, s. 74–80.pl_PL
dc.referencesMore-Ede M., The 24-hour Society: The Risks and Challenges of a World That Never Stops, Piatkus Books, London 1993.pl_PL
dc.referencesMoreno-Jiménez B., Mayo M., Sanz-Vergel A., Geurts S., Rodríguez-Muñoz A., Garrosa E., Effects of work-family conflict on employees’ well-being: the moderating role of recovery strategies, „Journal of Occupational Health Psychology” 2009, no. 14, s. 427–440.pl_PL
dc.referencesMotivation for employers to carry out workplace health promotion. European Agency for Safety and Health at Work, 2012, https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/ literature_reviews/motivation-for-employers-to-carry-out-workplace-health-promotion (dostęp: 4.05.2016).pl_PL
dc.referencesMroczkowska D., Czas wolny – dylematy, refleksje, perspektywy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesNadolna B., Studium przypadku jako metoda badawcza, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 45, s. 131–146.pl_PL
dc.referencesNakata A., Work hours, sleep sufficiency, and prevalence of depression among full-time employees: a community-based cross-sectional study, „Journal of Clinical Psychiatry” 2012, no.72, s. 605–614.pl_PL
dc.referencesNakata A., Takahashi M., Irie M., Association of overtime work with cellular immune markers among healthy daytime white-collar employees, „Scandinavian Journal of Work, Environment and Health” 2012, no. 38, s. 56–64, http://dx.doi.org/10.5271/sjweh.3183.pl_PL
dc.referencesNamysł A., Kazenas A., Bugajska J., Promocja zdrowia w miejscu pracy – inwestycja w zdrowie pracownika i w kapitał firmy, „Bezpieczeństwo Pracy” 2012, nr 6, s. 8–11.pl_PL
dc.referencesNgeno W., Muathe S., Critical review of literature on employee wellness programs in Kenya, „International Journal of Research in Social Science” 2014, vol. 3, no. 4, s. 32–41.pl_PL
dc.referencesNieopłacana praca domowa, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesNorma PN-EN 12464–1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach”.pl_PL
dc.referencesNowa piramida żywienia 2016, Instytut Żywności i Żywienia, http://www.izz.waw.pl/pl/stronagowna/ 3-aktualnoci/aktualnoci/555-naukowcy-zmodyfikowali-zalecenia-dotyczacezdrowego- zywienia (dostęp: 10.05.2016).pl_PL
dc.referencesNowak P., Aktualne trendy i problemy promocji zdrowia w polskiej szkole, [w:] P. Nowak, A. Rogowska (red.), Promocja zdrowia w środowisku szkolnym, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2014, s. 7–22.pl_PL
dc.referencesNowak P., Rogowska A., Promocja zdrowia w środowisku szkolnym, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2014.pl_PL
dc.referencesNowe rodzaje ryzyka w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 2009.pl_PL
dc.referencesObuchowska K., Czerw A., Nowoczesne narzędzia badania well-being pracowników, http://kadry. infor.pl/kadry/hrm/motywowanie/681529,Nowoczesne-narzedzia- badania-wellbeing-pracownikow.html (dostęp 15.04.2016).pl_PL
dc.referencesOsbert-Pociecha G., Elastyczność organizacji – tańczenie w turbulentnym otoczeniu, http://www. wiedzainfo.pl/wyklady/1297/elastycznosc_organizacji_tanczenie_w_turbulentnym_otoczeniu.html (dostęp: 13.04.2016).pl_PL
dc.referencesOstaszewski J., Finanse, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesOstrowska A., Styl życia a zdrowie, IFiS PAN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesOstrowska A., Michcik M., Stres w pracy – objawy, konsekwencje, przeciwdziałanie, „Bezpieczeństwo Pracy” 2014, nr 5, s. 12–15.pl_PL
dc.referencesOwens D., EAPs for a diverse world: employers that provide culturally competent employee assistance programs show employees they care, „HR Magazine” 2006.pl_PL
dc.referencesPacholski M., Słaboń A., Słownik pojęć socjologicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesPaoli P., Merli D., Third European Working Conditions Survey, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg 2000.pl_PL
dc.referencesParsloe E., Wray M., Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Wolters Kluwer, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesPenc J., Szwemberg K., Warunki pracy w ekonomice przedsiębiorstw, CRZZ, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesPęciłło M., Koszty absencji chorobowej i działania je ograniczające, „Bezpieczeństwo Pracy” 2012, nr 9, s. 12–15.pl_PL
dc.referencesPiasecka B., Przetrwać w placówce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesPięta J., Pedagogika czasu wolnego, Wydawnictwo FREL, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesPocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi; strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPodlewska E., Korzyści pozytywnych relacji interpersonalnych dla pracodawcy i pracownika, „Organizacja i Zarządzanie” 2014, nr 58, s. 117–126.pl_PL
dc.referencesPolacy a rozwój. Raport o podejściu do rozwoju osobistego i zawodowego różnych pokoleń Polaków, 2015, http://docplayer.pl/3846642-Polacy-a-rozwoj-raport-o-podejsciu-do-rozwojuosobistego- i-zawodowego-roznych-pokolen-polakow-raport-benefit-systems-sa.html (dostęp: 7.07.2016).pl_PL
dc.referencesPolacy najbardziej zestresowani, http://extendeddisc.com.pl/wp-content/uploads/2014/03/ Polacy+najbardziej+zestresowani.pdf (dostęp: 2.06.2016).pl_PL
dc.referencesPolskie Towarzystwo Ergonomiczne, http://ergonomia-polska.com (dostęp: 4.05.2016).pl_PL
dc.referencesPotocki A., Zapobieganie zmęczeniu psychoumysłowemu w pracach sfery zarządzania przedsiębiorstwem – aspekty metodyczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013, nr 282, s. 223–233.pl_PL
dc.referencesPoznaj swoje prawa w pracy – wsparcie kompetencyjne działaczy OPZZ oraz pracowników, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesPuchalski K., Zdrowie we współczesnym społeczeństwie, [w:] E. Korzeniowska, K. Puchalski (red.), Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2017, s. 13–36.pl_PL
dc.referencesPuchalski K., Korzeniowska E., Health promotion – the rationale and the obstacles in workplaces with different employment and financial soundness, „Medycyna Pracy” 2013, nr 67, s. 743–554.pl_PL
dc.referencesPuchalski K., Korzeniowska E., Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r. – diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników, „Medycyna Pracy” 2017, nr 68(2), s. 229–246, http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.00532.pl_PL
dc.referencesPuchalski K., Korzeniowska E., Próba oceny jakości wdrożeń promocji zdrowia w zakładach pracy na tle jej uwarunkowań, „Medycyna Pracy” 2003, nr 54, s. 1–7.pl_PL
dc.referencesRamall S., Enhancing employee performance through positive organizational behavior, „Journal of Applied Social Psychology” 2008, no. 38, s. 1580–1600.pl_PL
dc.referencesRantanen J., Pulkkinen L., Kinnunen U., The Big Five personality dimensions, work–family conflict, and psychological distress, „Journal of Individual Differences” 2005, no. 26, s. 155–166.pl_PL
dc.referencesRatajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesRatajczak Z., Psychologiczne aspekty funkcjonowania współczesnych organizacji, [w:] Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska (red.), Współczesna psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 9–58.pl_PL
dc.referencesRatyński W., Problemy i dylematy polityki społecznej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesRączka K., Elastyczny czas pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2013, nr 7, s. 2–5.pl_PL
dc.referencesRegulamin przeciwdziałania mobbingowi w Uniwersytecie X – Załącznik do zarządzenia nr 35 Rektora z dnia 5.12.2017.pl_PL
dc.referencesRękas M., Równowaga praca-życie wyzwaniem wobec problemów demograficznych krajów UE, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 145, s. 77–87.pl_PL
dc.referencesRoelen C., van der Poll T., Koopmans P., Groothoff J., Identifying workers at risk of sickness absence by questionnaire, „Occupational Medicine” 2006, vol. 5, no. 7, s. 442–446.pl_PL
dc.referencesRosemann T., Grol R. i in., Association between obesity, quality of life, physical activity and health service utilization in primary care patients with osteoarthritis, „International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity” 2008, no. 5, p. 4, http://dx.doio rg/10.1186/1479–5868–5–4.pl_PL
dc.referencesRothenbacher D., Hoffmeister A. i in., Physical Activity, Coronary Heart Disease, and Inflammatory Response, „Archives of Internal Medicine” 2003, no. 163, s. 1200–1205, http://dx.doi. org/10.1001/archinte.163.10.1200.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973).pl_PL
dc.referencesRudnicka P., Praca a rozwój technologii informatycznych, [w:] M. Górnik-Durose, B. Kożusznik (red.), Perspektywy psychologii pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 103–119.pl_PL
dc.referencesRusiewicz M., Zakrzewska M., Modelowe rozwiązania flexicurity, PKKP Lewiatan, polskieforumhr. pl/dir_upload/site/.../Konferencja_24_05_2011_raport.docx (dostęp: 30.06.2016).pl_PL
dc.referencesRydlewska-Liszowska I., Rentowność inwestycji w zdrowie w przedsiębiorstwie – przegląd metod i zalecenia, „Medycyna Pracy” 2010, nr 61(6), s. 655–660.pl_PL
dc.referencesSadowska-Snarska C., Tworzenie warunków do godzenia pracy z życiem pozazawodowym w przedsiębiorstwach w Polsce, [w:] R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Wydawnictwo IPiSS, Białystok–Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSamul J., Metody badawcze stosowane w obszarze ZZL: możliwości i ograniczenia, „Problemy Zarządzania” 2016, vol. 14, nr 3, s. 155–166, http://dx.doi.org/10.7172/1644–9584.61.9.pl_PL
dc.referencesSchultz D., Schultz S., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesSchwarz T., Taka praca nie ma sensu, MT Biznes, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSecond European survey of enterprises on new and emerging risks – ESENER-2, Raport EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, file:///C:/Users/user/Downloads/esenerii-first-findings.pdf (dostęp: 11.12.2017).pl_PL
dc.referencesSeligman M., Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being, Free Press, New York 2011.pl_PL
dc.referencesSelye H., Stress życia, PZWL, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesSiciński A., Styl życia. Kultura. Wybór, IFIS PAN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesThe size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe, „European Neuropsychopharmacology”, 2011, vol. 21, s. 655–679.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, https://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 12.11.2018).pl_PL
dc.referencesSmith B., Tang K., Nutbeam D., WHO Health Promotion Glossary: new terms, Oxford University, Oxford 2006.pl_PL
dc.referencesSobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesSokołowska J., Odkryj prawdziwy wellness, „Na Zdrowe Życie!” 2013, nr 2(6), s. 1–2.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne rodzaje świadczeń socjalnych za rok 2011, dane Działu Spraw Socjalnych Uniwersytetu X*.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne rodzaje świadczeń socjalnych za rok 2012, dane Działu Spraw Socjalnych Uniwersytetu X*.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne rodzaje świadczeń socjalnych za rok 2013, dane Działu Spraw Socjalnych Uniwersytetu X*.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne rodzaje świadczeń socjalnych za rok 2014, dane Działu Spraw Socjalnych Uniwersytetu X*.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne rodzaje świadczeń socjalnych za rok 2015, dane Działu Spraw Socjalnych Uniwersytetu X*.pl_PL
dc.referencesStańczyk S., Triangulacja – łączenie metod badawczych i urzetelnianie badań, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 243–265.pl_PL
dc.referencesStępień A., Niźnikowska E., Stępień J., Aktywność fizyczna w strukturze czasu wolnego kobiet uczestniczących w klubowych zajęciach fitness, „Antropomotoryka” 2013, vol. 23, nr 63, s. 73–81.pl_PL
dc.referencesStone M., Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions, „Journal of the Royal Statistical Society” 1974, no. 36(2), s. 111–147.pl_PL
dc.referencesStrelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.pl_PL
dc.referencesStrykowska M., Dobrostan pracowników a zarządzanie współczesnymi organizacjami, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 71, s. 187–194.pl_PL
dc.referencesSurgeon Genera’s Report: The Health Consequences of Smoking–50 Years of Progress, http://www. surgeongeneral.gov/library/reports/50-years-of-progress (dostęp: 12.05.2016).pl_PL
dc.referencesSushil A., Enterprise flexibility, „Global Journal of Flexible Systems Management” 2001, vol. 2. no. 4, s. 53–58.pl_PL
dc.referencesSzeszenia-Dąbrowska N., Wilczyńska U., Choroby zawodowe w Polsce w 2015, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesSzostak J., Determinanty zachowań menedżerów w chronicznym stresie zawodowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSzyjewski Z., Szyjewski G., Wiarygodność metod badawczych, „Informatyka Ekonomiczna” 2017, nr 2(44), s. 118–128, http://dx.doi.org/10.15611/ie.2017.2.10.pl_PL
dc.referencesSzymańska-Brałkowska M., Zieliński G., Czynniki wpływające na bezpieczeństwo zatrudnienia z perspektywy kobiet, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 4, s. 69–80.pl_PL
dc.referencesTerelak J., Stres zawodowy. Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesToffler A., Szok przyszłości, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesTravers C. J., Cooper C. L., Teachers under pressure: Stress in the teaching profession, Psychology Press, London–New York 1969.pl_PL
dc.referencesTrougakos J., Hideg I., Momentary work recovery: The role of within-day work breaks, [w:] S. Sonnentag, P. L. Perrrewé, D. C. Ganster (eds.), Research in Occupational Stress and Well Being, Emerald Group Publishing Limited, 2009, p. 37–84.pl_PL
dc.referencesTruszkowska-Wojtkowiak M., Fenomen czasu wolnego, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2012.pl_PL
dc.referencesTrzebińska E., Psychologia pozytywna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesTylka J., Zdrowie menedżera. Psychologiczne ramy dla relacji: styl życia a zdrowie i choroba, Wydawnictwo „Difin”, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesUrbaniak B., Potencjał zasobów ludzkich w wieku 45–50+, [w:] E. Kryńska, J. Krzyszowski, B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Łódź 2013, http://dspace.uni.lodz.pl: 8080/xmlui/handle/11089/3555 (dostęp: 27.06.2016).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.)pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)pl_PL
dc.referencesVan der Hulst M., Long work hours and health, „Scandinavian Journal of Work, Environment and Health” 2003, no. 29(3), s. 171–188pl_PL
dc.referencesVirtanen M., Ferrie J. et al., Long working hours and sleep disturbances: the Whitehall II prospective cohort study, „Sleep” 2009, no. 32, s. 737–745.pl_PL
dc.referencesVolkow N., Ting-Kai L., Drugs and alcohol: Treating and preventing abuse, addiction and their medical consequences, „Pharmacology & Therapeutics” 2005, vol. 108, s. 3–17.pl_PL
dc.referencesWaling K., Sundelin G., Ablgren C., Jarvholm B., Perceived pain before and after three exercise programs – a controlled clinical trial of women related trapezius myalgia, „Pain” 2009, no. 85, s. 201–207.pl_PL
dc.referencesWarr P. B., Work, happiness, and unhappiness, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah–New York 2007.pl_PL
dc.referencesWartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 – II badanie spójności społecznej, GUS, http://stat. gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/ wartosci-i-zaufanie-spoleczne-w-polsce-w-2015-r-,21,1.html (dostęp: 10.06.2016).pl_PL
dc.referencesWaszkowska M., Wężyk A., Merecz D., Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w ochronie zdrowia pracujących, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2013, t. 19, nr 4, s. 445–452.pl_PL
dc.referencesWawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Polska Fundacja Promocji Kadr, Poltext, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesWhite D., Buckley E., Adjust the Balance: Literature review Life Cycles and Work life Balance, Centre for Health Psychology Staffordshire University, Stoke on Trent 2007.pl_PL
dc.referencesWieczorek S., Żukowski P., Organizacja bezpiecznej pracy, Tarbonus, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesWiesławska B., Inwestycja w przyszłość, [w:] S. Borkowska (red.), Programy praca–życie a efektywność firm, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesWnuk-Lipiński E., Praca i wypoczynek w budżecie czasu, Ossolineum, Wrocław–Warszawa– Kraków 1972.pl_PL
dc.referencesWojtyła A., Wojtyła-Buciora P., Wojtyła C., Marcinkowski J., Zdrowie optymalne („wellness”) w opinii młodzieży gimnazjalnej i jej rodziców, „Hygeia Public Heath” 2012, nr 47, s. 490–497.pl_PL
dc.referencesWorking to become active – increasing physical activity in the Canadian workplace, Canadian Fitness and Lifestyle Institute, http://www.cflri.ca/sites/default/files/node/255/files/ Bulletin2.pdf (dostęp: 15.06.2016).pl_PL
dc.referencesWorking Well – Międzynarodowe Badanie dotyczące promocji zdrowia i jakości środowiska pracy, http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/working-well-6-miedzynarodowe-badanie-dotyczace-promocji-zdrowia-i-jakosci-srodowiska-pracy-1-raport-polski (dostęp: 15.02.2016).pl_PL
dc.referencesWójcik P., Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, „E-mentor” 2013, nr 1(48), s. 17–22.pl_PL
dc.referencesWydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2014, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2016, http://www.zus.pl/files/Wydatki%20 na%20%C5%9Bwiadczenia%20z%20ubezpiecze%C5%84%20spo%C5%82ecznych%20 zwi%C4%85zane%20z%20niezdolno%C5%9Bci%C4%85%20do%20pracy%20w%20 2014%20r.pdf (dostęp: 3.04.2016).pl_PL
dc.referencesWymagania dla pomieszczeń i stanowisk administracyjno – biurowych, http://www.znamibezpiecznie. pl/praca/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/858-wymagania-dla-pomieszczen-i-stanowisk-administracyjno-biurowych?showall=1 (dostęp: 30.04.2016).pl_PL
dc.referencesYang H., Schnall P. L., Jauregui M., Su T. C., Bakerm D., Work hours and self-reported hypertension among working people in California, „Hypertension” 2006, no. 48, s. 744–750, http://dx.doi. org/10.1161/01. HYP.0000238327.41911.52.pl_PL
dc.referencesYasuda A., Iwasaki K., Sasaki T., Oka T., Hisanaga N., Lower percentage of CD56+ cells associated with long working hours, „Industrial Health” 2001, no. 39, s. 221–223.pl_PL
dc.referencesZając A., Światopogląd, poczucie nadziei na sukces oraz kompetencje społeczne młodzieży trenującej taniec sportowy, „Psychologia Rozwojowa” 2013, t. 18, nr 2, s. 35–47.pl_PL
dc.referencesZalewska A., Dwa światy. Emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności, Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesZalewska A., Konflikty praca–rodzina – ich uwarunkowania i konsekwencje. Pomiar konfliktów, [w:] L. Golińska, B. Dudek (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 403–418.pl_PL
dc.referencesZałącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015.pl_PL
dc.referencesZank D., Friedsam D., Employee Health Promotion Programs: What is the Return on Investment?, „Visconsin Public Health and Health Policy Institute” 2005, vol. 6, no. 5, https://uwphi. pophealth.wisc.edu/publications/issue-briefs/issueBriefv06n05.pdf (dostęp: 20.07.2016).pl_PL
dc.referencesZarządzenie Kanclerza nr 21 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z 30.10.2015, https://dss.uni.../wp-content/uploads/2015/11/tj.pdf (dostęp: 09.08.2016).pl_PL
dc.referencesZarządzenie Rektora nr 76 w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej na kadencję 2016–2020 z dnia 12.02.2018.pl_PL
dc.referencesZdrowie w miejscu pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany. Międzynarodowe badanie oczekiwań wobec programów zdrowotnych w miejscu pracy – Polska, Wielka Brytania, Hiszpania, Australia. Raport z badań, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Lux Med, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesZiębicki B., Elastyczność jako kryterium efektywności organizacyjnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2010, nr 234, s. 387–396.pl_PL
dc.referencesŻołnierczyk-Zreda D., Długi czas pracy a zdrowie psychiczne i jakość życia – przegląd badań, „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” 2009, nr 3, s. 5–8.pl_PL
dc.referenceshttp://firmaprzyjaznamamie.pl/FirmaPrzyjaznaMamie/0,0.html (dostęp: 18.07.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/ (dostęp: 18.07.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://www.integra-consulting.pl (dostęp: 30.04.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/fundusze-europejskie/art,6553,konkurs-firma-przyjazna-rodzicom.html (dostęp: 18.07.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://www.prodialog.pl (dostęp: 28.04.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://www.workmed.pl (dostęp: 28.04.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://bhp.uni...pl/bezpieczni-na-starcie-zdrowi-na-mecie/(dostęp: 26.01.2018).pl_PL
dc.referenceshttps://bhp.uni...pl/borelioza-jak-postepowac-w-wypadku-ugryzienia-przez-kleszcza-gdzie-udac-sie-po-diagnoze/ (dostęp: 26.01.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://bhp.uni...pl/filmy-instruktazowe/czynniki-chemiczne/#close (dostęp: 26.01.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://bhp.uni...pl/filmy-instruktazowe/ergonomia/ (dostęp: 26.01.2018).pl_PL
dc.referenceshttps://bhp.uni...pl/jak-zorganizowac-ergonomiczne-stanowisko-z-komputerem/ (dostęp: 26.01.2018).pl_PL
dc.referenceshttps://bhp.uni...pl/komentuje-alkoholizm-wysokofunkcjonujacy/ (dostęp: 26.01.2018).pl_PL
dc.referenceshttps://bhp.uni...pl/komentuje-depresja-u-mezczyzn/(dostęp: 26.01.2018).pl_PL
dc.referenceshttps://bhp.uni...pl/komisja-ds-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-rozpoczela-prace/ (dostęp: 29.01.2018).pl_PL
dc.referenceshttps://www.uni...pl/strona/szczegoly/historia (dostęp: 17.03.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www...pl/strona/szczegoly/o-uniwersytecie (dostęp: 17.03.2017).pl_PL
dc.referenceshttps://dss.uni..../karty-sportowo-rekreacyjne/ (dostęp: 5.10.2017).pl_PL
dc.referenceshttps://www.ipiss.com.pl/lider-zarzadzania-zasobami-ludzkimi (dostęp: 18.07.2016).pl_PL
dc.referencesHull G., Pasquale F., Toward a Critical Theory of Corporate Wellness, „BioSocieties” 2018, vol. 13, issue 1, s. 190–212, http://dx.doi.org/10.1057/s41292–017–0064–1.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-479-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe