Show simple item record

dc.contributor.authorMirek, Ireneusz
dc.contributor.editorMirek, Ireneusz
dc.contributor.editorNowak, Tomasz
dc.date.accessioned2021-12-15T13:15:33Z
dc.date.available2021-12-15T13:15:33Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationMirek I., „Navigare necesse est.” Pojęcie żeglugi we wspólnotowym prawie akcyzowym, [w:] Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, Mirek I., Nowak T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 331-340, DOI: 10.18778/7969-015-2.32pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-015-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40050
dc.description"Żegluga" to pojęcie występujące we wspólnotowym prawie akcyzowym w dwóch kontekstach: po pierwsze, w odniesieniu do określonej kategorii wspólnotowych zwolnień obligatoryjnych związanych z transportem i pracami na morskich wodach terytorialnych Wspólnoty, po drugie zaś – w odniesieniu do zwolnień fakultatywnych, związanych z transportem i pracami na śródlądowych drogach wodnych. W obu przypadkach chodzi o zwolnienie (bądź obniżkę podatku akcyzowego) w stosunku do paliw wykorzystywanych w „żegludze”.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Urząd Miasta Łodzi; Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMirek I., Nowak T. (red.), Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject"żegluga"pl_PL
dc.subjectprawo akcyzowepl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectpaństwa członkowskie UEpl_PL
dc.subjectWspólnotapl_PL
dc.subject"Sea Fighter"pl_PL
dc.title„Navigare necesse est.” Pojęcie żeglugi we wspólnotowym prawie akcyzowympl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number331-340pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Materialnego Prawa Podatkowegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-278-1
dc.identifier.doi10.18778/7969-015-2.32
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe