Show simple item record

dc.contributor.authorŚwitalski, Wojciech
dc.contributor.editorMichalska, Iwonna
dc.contributor.editorMichalski, Grzegorz
dc.date.accessioned2021-11-22T13:39:38Z
dc.date.available2021-11-22T13:39:38Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationŚwitalski W., Edukacyjna funkcja czasopism brydżowych, [w:] Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą drugiej połowy XX i początków XXI wieku, Michalska I., Michalski G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 225-233, https://doi.org/10.18778/7525-913-1.15pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-913-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39836
dc.descriptionAutor w swojej pracy porusza edukacyjną funkcję czasopism brydżowych. Zaczyna od omówienia gry w brydża, następnie krótko przedstawia historię czasopism brydżowych, szczególnie miesięcznika „Brydż”, będącego najstarszym pismem brydżowym w Polsce. Na samym końcu Autor omawia kluczowe zagadnienia dla artykułu, tzn. edukacyjną funkcję rzeczonych czasopism.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMichalska I., Michalski G. (red.), Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą drugiej połowy XX i początków XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectczasopisma brydżowepl_PL
dc.subjectbrydżpl_PL
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectgry karcianepl_PL
dc.titleEdukacyjna funkcja czasopism brydżowychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number225-233pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-344-3
dc.identifier.doi10.18778/7525-913-1.15
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe